Rekordmange EU-borgere sætter borgmesterkrydset i dag

200.000 EU-borgere har i dag mulighed for at stemme. Men erfaringer viser, at kun få gør det.

Der er flest EU-borgere i København, som kan stemme til kommunalvalget. Hele 9,3 procent af de stemmeberettigede er borgere fra EU eller Norge og Island. Mindst er andelen i Kalundborg Kommune, hvor 1,7 procent af de stemmeberettigede er fra EU-lande. (Foto: Katrine Jessing © Scanpix)

Danmark er et populært land for EU-borgere, der tager til det nordeuropæiske smørhul for at uddanne sig eller arbejde.

De har ret til at stemme ved dagens kommunalvalg.

Knap fem procent af de stemmeberettigede ved kommunalvalget er statsborgere i et andet EU- eller nordisk land.

Det svarer til 200.000 stemmeberettigede EU-borgere, hvilket er næsten 50.000 flere end ved seneste kommunalvalg i 2013.

- Antallet af EU-borgere, der kan stemme, har været stigende over de seneste par valg. Der, hvor stigningen er kraftigst, er fra de nye EU-lande, som folk kommer fra for at arbejde. De kan stemme, umiddelbart når de kommer til Danmark, siger Kasper Møller Hansen, der er valgforsker ved Københavns Universitet.

Op ad bakke, når man ikke kan sproget

Man skal ikke have opholdt sig mere end tre uger i Danmark, før man inviteres med til at deltage i det kommunale demokrati. Og så tæller man altså med i statistikken, selv om man ikke kan udtale 'kommunalvalg', ved hvor kommunegrænsen går eller hvad en borgmester laver.

At der skal så lidt til, før EU-borgere bliver stemmeberettigede, er en af forklaringerne på, at valgdeltagelsen er lav hos nogle af de grupper af EU-borgere, som er i landet under kommunalvalget.

- Det er måske naturligt. Det er lidt op ad bakke, når man hverken kan læse dansk, eller ved noget om folkeskolen, men der så efter tre uger dumper et valgkort ind ad brevsprækken, siger Kasper Møller Hansen.

Valgdeltagelsen hos folk fra Rumænien og Polen er helt nede på 14-15 procent. Det giver udslag i valgdeltagelsen i de kommuner, hvor de herboende EU-borgere især er koncentreret.

- De grupperer sig, i 2009 betød det faktisk, at selv om valgdeltagelsen steg hos etniske danskere, så faldt valgdeltagelsen i nogle kommuner. Det kan faktisk påvirke resultatet, at der er kommet så mange EU-borgere, siger han.

En anden stor gruppe EU-borgere, som kan stemme til kommunalvalget, er tyskere.

I alt 21.794 tyske statsborgere er stemmeberettiget til kommunalvalget. Og til forskel fra borgere fra Østeuropa benytter de sig af deres demokratiske ret. Valgdeltagelsen for tyske statsborgere var i 2013 42 procent.