Det er på spil i Ringkøbing-Skjern

Mange er i arbejde, men få flytter til.

(Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune)

Ringkøbing-Skjern Kommune har en række store og mellemstore arbejdspladser, og ledigheden er blandt de laveste i landet med kun 2,3 procent af arbejdsstyrken.

Det er til gengæld også udfordringen, fordi det indimellem kniber med at skaffe arbejdskraft nok til at klare alle ordrer i ordrebogen.

Folketallet sivebløder, og kommunens udfordring er at skaffe nye tilflyttere, som kan sikre permanent arbejdskraft. En opgave, som markedsføring og kommunal planlægning forsøger at løse. Men udviklingen går i retning af, at de større byer tiltrækker tilflytterne.

Derfor taler politikerne en del om infrastruktur: En bredere og bedre hovedvej mellem Hvide Sande, Ringkøbing og Hernings motorvejs-ring står højt på ønskesedlen. På den måde kan arbejdskraften pendle hurtigere til kommunen.

Kan Venstre bevare magten?

Ringkøbing-Skjern Kommune er en sammenlægning af kommuner med historisk total Venstre-dominans. Og den dominans forventede mange, ville fortsætte i den sammenlagte fjordkommune.

Alligevel er der denne gang spænding om, hvorvidt Venstre kan bevare borgmesterposten.

Venstres absolutte flertal forsvandt ved det seneste kommunalvalg, og konstitueringsforhandlingerne trak ud. Den siddende borgmester, Iver Enevoldsen, er ikke borgmesterkandidat denne gang, men afløst af Hans Østergaard.

Socialdemokratiet og Kristendemokraterne stiller op med populære stemmeslugere som borgmesterkandidater, nemlig Søren Elbæk (S) og veteranen Kristian Andersen (KD). For at kunne true Venstre for alvor skal en række øvrige partier samle et flertal sammen og blive enige om en borgmester, og det er den største hindring for et systemskifte. Og netop, når det gælder øvrige partier, er der mulighed for mange i kommunalbestyrelsen denne gang. Ikke færre end 11 lister stiller op til valget.

Derfor er det mest sandsynlige da også, at borgmesteren hedder Hans Østergaard (V) efter kommunalvalget, men sandsynligheden er ikke så høj, at valget bliver uspændende.

Kristian Andersen (K) mener, at det også er nødvendigt at skele til personlige stemmetal under konstitueringen, sådan at borgmesteren i hvert fald har fået et godt personligt valg.

Hans Østergaard (V) mener, at det først og fremmest handler om at tælle til 15; altså til et flertal bag borgmesteren.

Søren Elbæk (S) vejrer morgenluft: Han tror på, at det kan lade sig gøre at vælte Venstre af pinden denne gang. Han går benhårdt efter et systemskifte i kommunen: Ikke mindst på baggrund af en ændring af vælgernes sammensætning i kommunen i retning af flere industri-ansatte og færre beskæftigede i landbruget.

Åbenhed og borgerinddragelse

Der er bred enighed blandt kandidaterne om, at mere åbenhed og borgerinddragelse er vejen frem.

Alle tre borgmester-kandidater er enige om, at den kommunale service over en bred kam er et vigtigt emne for vælgerne. Kristian Andersen taler om sammenhængskraften i kommunen: At skolestrukturen f.eks. passer til befolkningens størrelse og ønsker. Hans Østergaard taler om kernevelfærd: At kommunen f.eks. kan tilbyde eventuelle tilflyttere et godt serviceniveau, så de har lyst til at blive boende. Søren Elbæk mener, at bosætningen er det altoverskyggende emne. Flere tilflyttere er helt nødvendige. Både Elbæk og Østergaard vil øge åbenheden i de kommunale beslutningsprocesser og give borgerne større indflydelse.

FacebookTwitter