Succes med ældregymnastik kan koste på tilskuddet

Idrætsforeninger kan miste tilskud fra kommunen, hvis foreningen får for mange voksne medlemmer. Helt skævt, mener DGI.

En stor del af de ældre i Troldhede går til gymnastik i den lokaleidrætsforening. Men de ældre er en dårlig forretning for foreningen.

Glasdøren til Troldhede Hallen går op og det ene par Ecco-sko efter det andet bliver tørret af på dørmåtten.

Det er tid til gymnastik for de voksne i landsbyen Troldhede, der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune i Vestjylland. Godt 20 mænd og kvinder - de fleste noget over pensionsalderen - er mødt op for at lave gymnastik og for at spille kuglespil.

Landsbyen Troldhede i Vestjylland har 660 indbyggere, så det er faktisk en betragtelig andel af byens ældre indbyggere, der deltager i gymnastikken her.

Mange ældre kan koste tilskud

Men paradoksalt nok kan succesen med de ældre gymnaster være en ulempe for den vestjyske gymnastikforening.

For i det øjeblik, at mere end halvdelen af medlemmer i foreningen er over 25 år, så falder tilskuddet til leje af lokaler fra kommunen.

Ifølge Troldhede GIF’s egne beregninger, ville det betyde et tab i tilskud på 140.000 kr. om året.

- Det ville være fuldstændig ødelæggende for os som forening. Det ville vi ikke kunne klare, siger Tove Kølbæk, der er formand for foreningen.

Foreningen har dog fundet et smuthul - det vender vi vi tilbage til.

Udbredt i kommunerne

Udover at være formand er Tove Kølbæk også instruktør for de voksne gymnaster, der nu har skiftet Ecco-skoene ud med indendørssko og står i en cirkel i hallen.

- Velkommen! I må godt gå ned og tage en lille bold dernede – og så trykker vi fingre, råber hun til gymnasterne.

Der er skruet godt op for schlager-musikken, da Tove Kølbæk sætter ben og arme i svingninger i en hastig march frem og tilbage over halgulvet med en bold i armene.

- Og ne’ mellem æ’ knæer, råber Tove til pensionistholdet – som altså på trods af stor opbakning til klubben, faktisk kan koste klubben penge.

I 76 af landets kommuner gør man som i Ringkøbing-Skjern og nedsætter tilskuddet til foreninger, hvor flertallet er over 25 år gamle, viser en undersøgelse fra Videncenter for Folkeoplysning.

Og dermed begår de en stor fejl, mener idrætsforeningernes organisation, DGI.

- Det betyder rigtig meget, at også voksne er aktive, med i et fællesskab og holder sig sunde og raske. Men en forening er ikke motiveret for at lave aktiviteter for voksne, hvis man oplever at det samlede tilskud fra kommunen bliver mindre, når der bliver for mange over 25 år, siger Søren Møller, der er formand for DGI.

Tove Kølbæk fra idrætsforeningen i Troldhede så gerne, at tilskuddet blev lavet om, sådan at de voksne medlemmer blev lige så meget ”værd” i tilskud fra kommunen som de yngre – og at kontingentet i foreningen dermed kunne blive lavere.

- Men hvorfor skal kommunen betale for voksne mennesker, der vil dyrke idræt?

- Kommunen vil gerne være en visionskommune, hvor 70% af alle dyrker motion. Og det betyder at man skal have voksne og ældre til at dyrke motion. Det gør man altså ikke ved at man skal betale 1000 kr i kontingent for en enkelt aktivitet. Det kan være, at det kan det i de større byer, men det dur ikke her, siger Tove Kølbæk.

(Foto: © Dennis Olsgaard, DR Nyheder)

Fritidsformanden: Vi prioriterer børn og unge

På rådhuset i Ringkøbing har kultur-og fritidsudvalgsformand Kristian Ahle (V) netop været til møde. Og selvom han forstår frustrationen, så er der ingen øgede tilskud til de ældre idrætsudøvere på vej.

- Dybest set er det jo en fordelingspolitik: hvem skal have pengene? Og der er vores første prioritet at det er børn og unge, siger Kristian Ahle.

Ifølge udvalgsformanden ville det gå ud over de unge, hvis de ældre medlemmer af foreningerne skal have flere penge i støtte.

- Hvis vi skal give flere penge til voksengruppen, så skal vi nødvendigvis skære på børn og unge, siger han.

Kristian Ahle påpeger, at hvis alle foreninger skulle have samme tilskud, så ville for eksempel bridge- og golfklubber, hvor der typisk ikke er nogen helt unge medlemmer, også skulle have dækket størstedelen af deres udgifter til lokaler.

Hos DGI mener man, at kommunerne bør finde penge til at give det samme tilskud til alle aldersgrupper andre steder på det kommunale budget.

- Vi har fået en meget stor gruppe af voksne og ældre borgere, som også gerne vil være med i et foreningsliv. Og det er langt den billigste måde at styrke det nære sundhedsvæsen, frem for at lave tilbud i eget regi, siger Søren Møller.

Har fundet et smuthul

Troldhede GIF har fundet et smuthul, der betyder, at de ikke mister hele tilskuddet. De har oprettet en ny forening, der hedder Troldhede GIF 2, hvor de ældre medlemmer kan flyttes over, når der bliver behov.

På den måde mister man ikke hele tilskuddet i den store forening, men kun 10.000 – 20.000 kr., hver gang der bliver ”for mange” voksne medlemmer i foreningen.

- Det kræver en regnestok, men det er det, vi gør, siger Tove Kølbæk.

Det betyder dog en hel del ekstra arbejde, da Troldhede GIF 2 også skal have en bestyrelse, en formand og holde en generalforsamling.

Ringkøbing Skjern accepterer, at Troldhede GIF på den her måde omgår reglerne.

- Vi synes i grunden det er okay. Det er selvfølgelig træls, at man skal have bureaukrati på det her, men vores ballade er: hvordan skal vi gøre det anderledes? Det vil vi gerne høre nogle bud på, siger Kristian Ahle.

I Troldhede Hallen er gymnastikken ved at være overstået. Holdet strækker ud på i hjørnet af hallen, inden det er tid til kaffe og fællessang i cafeteriet.