Det er på spil i Rødovre

Arbejder- og funktionærkommune vil være centrum for it-satsning.

(Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Den lille forstadskommune til København oplever store ændringer i disse år.

Det strømmer til med børnefamilier og unge, som prøver at finde et sted at bo i den tætpakkede kommune, mens store, private virksomheder flytter ud for at få mere plads.

Så der er nok at se til: Der skal skabes job, der skal bygges boliger til tilflytterne, og der skal findes tilbud til de ældre, som er blevet for gamle til at passe deres Rødovre-villaer.

Midt i det hele sidder den tidligere maskinarbejder Erik Nielsen (A) og udstråler ro og overblik over situationen. Den mangeårige borgmester virker til at have styr på økonomien, udviklingen og væksten på 25 procent frem mod år 2025 samt oppositionen.

Der satses stort på folkeskolen og den kommunale service, og når Rødovre indtager en bundplacering i DJØFs nye landsundersøgelse om evnen til at skabe job i den private sektor, tages det med en vis overbærenhed.

Når virksomheder som Irma flytter til knap så tætpakkede kommuner, efterlader de jo plads til at bygge flere boliger og institutioner i Rødovre, er ræsonnementet.

Og så satses der stort på it i folkeskolen. Alle skolebørn i Rødovres seks folkeskoler skal ikke bare lære it. De skal rustes til at bruge it og programmering tidligt, så de forstår den digitale verden, de vokser op i.

Politikerne har derfor været i Silicon Valley i San Francisco og besøgt både Stanford University, Google og andre store it-virksomheder for at få inspiration, og den oplevelse skal alle folkeskoleelever også have.

Derfor har politikerne besluttet at poste foreløbig 7,5 mio. kr. i projektet, som bl.a. skal erstatte den traditionelle lejrtur med en tur til Californien.

Bykonge drikker koordinations-kaffe med oppositionen

Når man er borgmester i Rødovre, er man det i laaaaang tid - og man er socialdemokrat.

Tilsammen har der været en ubrudt række af socialdemokratiske borgmestre i over 100 år. Den nuværende borgmester Erik Nielsen har siddet solidt i sædet siden 1994 - længst af alle Rødovre-borgmestre – og den 64-årige bykonge har da heller ingen planer om at lette sig fra sædet foreløbig.

Ved valget i 2013 mistede Socialdemokratiet det absolutte flertal i kommunalbestyrelsen. Denne gang skulle resultatet gerne blive bedre set med socialdemokratiske øjne, selvom det ikke vil ændre nævneværdigt ved den førte politik. I Rødovre arbejdes der nemlig hen over midten, så flest muligt står bag de politiske aftaler, og det vil der også blive, selvom socialdemokraterne skulle gå frem ved valget i november.

Når man sidder så sikkert på tronen, som Erik Nielsen gør, er der plads til at gøre usædvanlige ting. Som f.eks. at drikke kaffe en gang om måneden med det parti, der egentlig skulle udgøre oppositionen, nemlig Dansk Folkeparti, som med fire medlemmer er den næststørste gruppe i kommunalbestyrelsen.

Men de seneste otte år har borgmesteren en gang om måneden mødtes med DF´s spidskandidat Niels Spittau over en kop kaffe og en snak om politik og tingenes tilstand i den lille arbejder- og funktionærkommune tæt på København.

Her diskuterer de to partiledere, hvor Rødovre er på vej hen politisk, men også hvor DF og Socialdemokratiet trods alt er uenige. Kaffemøderne sikrer en fælles forståelse og et konstruktivt samarbejde, og med kun to mandater til de Konservative og et enkelt til Venstre kan vejen til et borgerligt systemskifte synes uendelig – selvom kommunen kun er 12 kvadratkilometer stor.

Politikerne skal diskutere infrastruktur, ældreområdet og grundskyld

Infrastruktur: Der bygges på livet løs i den i forvejen tætpakkede kommune f.eks. det 19 etager høje og 37.500 kvadratmeter store Rødovre Port-byggeri ved Rødovre Station. Projekter af den størrelse skaber altid debat i en lille kommune.

Ældre: Rødovre har landets bedste serviceniveau på ældreområdet, viser undersøgelser, men hvordan fastholdes det høje niveau, når antallet af ældre stiger voldsomt de kommende år?

Grundskyld: De Konservative vil have grundskylden sænket til gavn for villaejerne, selvom Rødovre har 47 procent almennyttige boliger. Det er der ingen grund til, mener socialdemokraterne.

FacebookTwitter