Det er på spil på Samsø

Efter mange års tilbagegang er der ny optimisme på Samsø, først og fremmest fordi billige færgebilletter har lokket mange flere turister til den naturskønne ø, men til gengæld er der problemer med busdrift og den kommunale ældrepleje.

(© ColourBox)

Efter mange års tilbagegang er der ny optimisme på Samsø, først og fremmest fordi billige færgebilletter har lokket mange flere turister til den naturskønne ø i Kattegat.

Kommunen har fået succes med at drive sit eget færgerederi, men til gengæld er der problemer både med busdrift og den kommunale ældrepleje. Og borgmestervalget bliver uhyre spændende.

For 3 år siden fyrede politikerne det daværende færgerederi på ruten til Jylland og besluttede at oprette et kommunalt rederi.

Mange øboere var skeptiske, men det er gået forrygende godt. Passagererne strømmede til, fordi Folketinget besluttede at give statstilskud til at sænke billetpriserne til de danske øer. Desuden faldt brændstofpriserne og renterne, så pludselig var der uventede 7 millioner kroner, som styrker kommunens kassebeholdning.

Lukket færgerute

Til gengæld gik det skidt for en gruppe ildsjæle, der oprettede en privat rute med en brugt hurtigfærge og sejlede passagerer mellem Samsø og Aarhus. Færgen fik masser af motor- og gearkasseproblemer, og ruten lukkede efter bare en sæson.

Venstre og Konservative fik masser af verbale høvl for at sige nej til at søge statstilskud til ruten, og de forsvarede sig med, at de ikke troede på økonomien i projektet længere.

Nu håber politikere og andre samsinger, at en fælles undersøgelse med Aarhus Kommune kan føre til, at der er økonomi til at genåbne ruten med en bedre færge.

Kommunal busdrift har også fået en skidt start.

Politikerne var utilfredse med Midttrafiks buskørsel og lod kommunen overtage kørslen, men nogle af de tidligere ruter er nu lukket, så dele af øen nu kun betjenes med teletaxa til stor utilfredshed hos borgere, der er afhængige af kollektiv trafik.

Øen har lidt under tilbagegang i befolkningstallet i mange år, men nu ser det ud til, at stagnationen er bremset eller måske endda afløst af en svag stigning.

Dårlig hjælp til de ældre

Kommunens økonomi har fået det bedre i år, blandt andet fordi ledigheden er faldet, og der er kommet et par millioner ekstra i bloktilskud fra staten.

Alligevel er der store problemer, for eksempel med hjælpen til de ældre i eget hjem og i et plejehjem. Kommune fik påbud, fordi var ulovligheder og alvorlige mangler i medicinlister og journaler, og ældre kan kun få gjort rent hver tredje uge.

Der vil formentlig være bred og måske endda fuldstændig enighed blandt politikerne om at give ældrehjælpen et mærkbart løft.

Borgerne på Samsø er splittet over for planerne om et stort biogas-anlæg i landsbyen Permelille. Anlægget kan blive et klimavenligt aktiv for Samsø som vedvarende energi-ø, men kritikere mener, anlægget giver for lidt miljø for pengene, og landsbyboere frygter gener fra lugt og trafik.

Der har også været uenighed i flere tilfælde om, hvorvidt øen skal satse på det oprindelige gamle landsbypræg eller et mere moderne og strømlinet miljø, som kan tiltrække rige turister. Nogle frygter, at Ballen bliver et mondænt sted som en lokal udgave af Skagen, og borgere har også protesteret mod udsigten til at få flere kulturhuse i Tranebjerg.

Uforudsigeligt valg

Politisk har Samsø i mange år været skueplads for listige intriger og hævnaktioner i kampene om magten.

Der er borgerligt flertal blandt vælgerne, men Venstre og Konservative har rivaliseret heftigt med hinanden og indgået alliancer med andre, for eksempel SF, for at holde rivalen ude fra indflydelse. Efter valget i 2013 kunne V og K ikke blive enige, og derfor blev det socialdemokraten Marcel Meijer, der valgtes som ny borgmester.

Valg på Samsø er altid en uforudsigelig affære også på grund af forskellige borgerlister og de mange kombinationsmuligheder, der opstår, når samarbejdet afhænger mere af personer end politik.

Hvis Venstre og Konservative kan blive enige, kan de sandsynligvis også få borgmesterposten, som så går til enten Henrik Kjær (V) eller Per Urban Olsen (K). Begge er nye spidskandidater.

Marcel Meijer kan gøre sig håb om at fortsætte, hvis partiet får gavn af en borgmester-effekt, og hvis han kan sikre sig opbakning fra lister på begge fløje.

Men ikke ret meget kan udelukkes på Samsø, heller ikke en SF-borgmester i skikkelse af Ulla Holm.

FacebookTwitter