Det er på spil i Sjælland

Små gule ambulancer på sightseeing i Region Sjælland.

(Foto: Region Sjælland © Region Sjælland)

Aldrig har vi set så mange gule ambulancer og flextrafik-biler på vejene i den enormt store Region Sjælland som i de seneste fire år.

Er folk da blevet mere syge?

Nej – det er bare sygehusplanen, der er i fuld gang med at blive rullet ud. Ordren fra regering og folketing var i 2007: Region Sjælland må kun få penge til fire akutsygehuse, så værs'go at nedlægge resten. Det er den øvelse, der giver den voldsomme trafik med patienter, blodprøver og vævsprøver, der ofte skal analyseres et helt andet sted, end der hvor patienten befinder sig. Forklaringen er, at det store byggeri af supersygehuset i Køge, hvor mange komplicerede behandlinger skal foregå, først står klar om fem-seks år. Men folk bliver jo syge imens, og derfor rykker de alt for få speciallæger sammen på de eksisterende akutsygehuse.

Næstved og Roskilde tabte

Med andre ord: Patienterne skal rejse langt efter lægen, og det er særlig galt, hvis de lider af flere sygdomme. Samtidig bliver de indlagt i kortere og kortere tid, og det stiller enorme krav til kommunerne om genoptræning og pleje, og som kronen på værket så lider regionen under mangel på praktiserende læger, der kan tilse patienterne.

De to største byer, Roskilde og Næstved, trak det korteste strå: De skal ikke længere have akutte patienter til indlæggelse – de skal blandt andet være en slags ambulante operationsfabrikker, hvor patienterne sendes hjem samme dag. I regionssprog hedder det specialsygehuse. For patienterne betyder det, at et brækket ben i Næstved køres til Slagelse og Roskildes akut syge hjertepatienter lander i Holbæk, indtil Universitetshospitalet i Køge står klar.

Overordnet fordi regeringen og Folketinget VILLE have langt færre sygehuse i Danmark. I Region Sjælland har det betydet farvel til de små amtssygehuse i Nakskov, Kalundborg, Faxe og de to største centralsygehuse i Roskilde og Næstved.

Sammentømret borgerlig gruppe

I god tid før sidste valg havde Venstres frontfigur Jens Stenbæk gjort, hvad der stod i hans magt for at samle de borgerlige partier i regionsrådet, og det skulle vise sig at være klogt på valgnatten. Den gode stemning mellem den brogede flok af partier blev hurtigt enige om at pege på Jens Stenbæk som formand, der hermed havde et komfortabelt flertal på 24 ud af 41 mandater bag sig.

Men de fleste beslutninger i perioden er truffet i enighed eller med socialdemokraterne og SF ombord. På det seneste har især Enhedslisten og SF forsøgt at få udskudt Sundhedsplatformen, men her holder socialdemokrater og borgerlige sammen: Toget er kørt – platformen går i luften ved midnat den 25. november.

Ny formand for tredje gang på ti år

Region Sjælland skal under alle omstændigheder have ny formand for tredje gang i regionens korte historie:

Venstres Jens Stenbæk har meddelt, at han ikke genopstiller. Partiet har udpeget finansordfører Jacob Jensen, der nok kender det politiske spil fra Christiansborg, men politiske med- og modspillere mener, at han har en del at lære om sundheds-og regionalpolitik. Jacob Jensen skifter kasket fra at stramme grebet om sygehusenes økonomi som finansministerens forlængede arm. Nu vil han kræve lempelser. Hans store udfordring er at overbevise de øvrige borgerlige partier og ikke mindst Dansk Folkeparti om, at han magter den opgave. Jacob Jensens force er dog, at han har et landskendt navn, som rækker regionen rundt.

Socialdemokraterne står også lidt svagt med en helt ny spidskandidat: Heino Knudsen har aldrig drevet sygehuse i milliardklassen før, endsige siddet i regionsrådet. Hans politiske erfaring stammer fra fire år i byrådet på Lolland som udvalgsformand. Ingen tvivl om, at Heino Knudsen vil få mange stemmer på Lolland – men hvad med den halve million vælgere i resten af regionen?

De to nye drenge i spidskandidat-klassen fik Dansk Folkepartis Peter Jacobsen til at vejre morgenluft i avisen Sjællandske: JEG har erfaring fra regionsrådet. JEG vil være formand, sagde han samtidig med, at han ønskede regionen nedlagt i tråd med Kristian Thulesen Dahls krav. Men selv om Dansk Folkeparti nok går frem fra de nuværende syv mandater, så er der langt til at samle et flertal. Måske ender Peter Jacobsen med at forlade den borgerlige gruppe og støtte socialdemokraterne. Men det kræver formentlig opbakning fra et-to partier på venstrefløjen.

ALT kan ske i regionshuset i Sorø den 21. november. Det eneste sikre er: Der kommer ny formand.

FacebookTwitter