Det er på spil i Skive

Intet er afgjort på forhånd: I Skive kan valget gå i alle retninger.

(Foto: er Søren Plambeck Holm - DR Midt-Vest)

Skive Kommune er hjemstavn for en diversitet, der tæller Thise Mejeri, Skive Festival, Bomberydderne og Spøttrup Borg. Siden kommunalreformen i 2007 har borgmesterkontoret tilhørt Venstre-mænd, mens en grøn fremtid kommer højere og højere på dagsordenen. Det er en kommune, der tidligere var præget af mange industriarbejdspladser, men som i dag kæmper med samme udfordringer som nabokommunerne: Hvordan fastholder man gamle og skaber nye arbejdspladser, så børnefamilierne vil valfarte til kommunen? Ligesom mange omkringliggende kommuner mister Skive indbyggere, og det er den helt store problematik.

Modsat flere af de omkringliggende kommuner har Skive Kommune ikke formået at få del i store nationale eller internationale projekter. Kommunen får ikke nye statslige arbejdspladser; der er ikke store planer for vejudvidelser, der kan give kommunen del i den nye vestdanske motorvej, og kommunen var aldrig rigtigt i spil som lokation til en ny vestdansk politiskole. Samtidigt er det heller ikke lykkedes at tiltrække de store, hverken danske eller udenlandske, investeringer til kommunen såsom eksempelvis Apples datacenter i Viborg eller Bestsellers 200 meter høje hovedkvarter i Brande.

I en tid hvor kommune-branding synes allestedsnærværende kæmper Skive Kommune for at iklæde sig den grønne førertrøje. Det lykkes delvist: Rådhuset "Den Blå Diamant", mængden af kommunale bygninger, der drives af solenergi, og udviklingen af erhvervsparken GreenLab sender klare signaler. Alligevel handlingslammer kommunen ind imellem sig selv: Slagterigrunden i Skive er eksemplet på, at det kan svært at nå til enighed om retningen for fremtiden i kommunen. Slagterigrunden er stadig et politisk spørgsmål syv år efter lukningen.

En Peder på posten

Borgmesteren kommer med al sandsynlighed til at hedde Peder, når kommunalvalget er overstået. Det er dog usikkert om det bliver Peder fra Venstre med det efterfølgende Christian Kirkegaard, eller om det bliver den socialdemokratiske Peder Christensen. Og her er det Dansk Folkeparti, der kommer til at afgøre, hvilken Peder der kan hænge borgmesterkæden om halsen. Partiet pegede ved sidste valg på Venstre-borgmesteren, men intet er afgjort forud for dette valg. Dansk Folkeparti vil afvente valgresultatet og derefter sætte sig ved det borgmester-bord, der vil give dem mest indflydelse.

Alt efter hvilken retning Dansk Folkeparti går efter valget, bliver det interessant. For SF vil ikke samarbejde med Dansk Folkeparti, og det kan betyde, at SF stiller sig bag Peder Christian Kirkegaard fra Venstre, hvis Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet slår sig sammen. Dermed kan fingrene pege i mange retninger og på kryds og tværs efter valget, alt efter hvordan mandatfordelingen bliver. Intet er afgjort på forhånd.

Fløjpartierne i kommunen står ikke specielt stærkt. Konservative, der røg ud ved sidste kommunalvalg, kommer formentligt ikke ind denne gang heller. Partier som Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten vil alle forsøge at få en plads i byrådet, men det er tvivlsomt, om der kan rykkes nok stemmer hjem. Formentligt vil der dog blive dannet valgforbund mellem flere af de mindre partier - eksempelvis mellem Alternativet og SF – så stemmerne ikke tabes.

Der er to jokere i spil i kommunen. Den tidligere socialdemokratiske borgmester, Per B. Jeppesen, der i 2012 blev dømt for svindel og trak sig tilbage fra politik, gør politisk comeback ved dette valg og stiller op for borgerlisten Skive-listen. Det samme gør Knud Bjerre, tidligere byrådsmedlem for Venstre og blandt andet kendt som mangeårig leder af Skive Festival. Begge herrer er markante profiler på Skive-egnen og kan trække mange krydser, men ingen af dem stiller op som borgmesterkandidater. Dermed kan de blive væsentlige, når der skal dannes flertal bag en af de andre borgmesterkandidaterne - og så begynder fingrene først for alvor at pege i mange retninger.

Kampen om den bedste fremtidsplan

Helt centralt for valgkampen bliver arbejdspladser og nye indbyggere. Det er det store tema, som alle partierne vil komme med forskellige løsninger på. Kernevelfærd og økonomi vil også få sin plads i politikernes valgprogrammer.

Udvikling: Der er flere initiativer i gang primært i og omkring hovedbyen Skive i forhold til byudvikling, der skal tiltrække nye og fastholde eksisterende indbyggere. Kampagner som “Rent liv i Skive Kommune” og planer for byfornyelse i form af "Big Blue Skive" skal tiltrække eksempelvis børnefamilier. Kommunen taber indbyggere, og det bliver centralt at komme med politiske løsninger på, hvordan den udvikling vendes.

Arbejdspladser: Hvis der skal tiltrækkes indbyggere og fastholdes de eksisterende, så skal der være arbejde at få. Initiativer som erhvervsparken Green Lab skal udvikle nye arbejdspladser i kommunen, og den slags planer for skabelse af nye arbejdspladser vil fylde i valgkampen.

Velfærd: På velfærdsområdet vil skole-/dag-tilbud, ældrepleje og uddannelse fylde. Der er forskellige strategier, der dog overordnet kan ligne hinanden en del. Det er svært at pege på de helt store forskelle partierne imellem. Der tegner sig et billede af politiske slag om f.eks. renovering af en skole vs. en nybygget skole, men hvor udgangspunktet i begge tilfælde vil være en bedre skole.

Økonomi: Der er penge i kommunekassen, men det er også gæld. Derfor vil noget af valgkampen komme til at handle om økonomi og økonomistyring i forhold til om der skal bruges penge, eller om der skal gemmes penge.

Rådhusbygningen Den blå diamant i Skive producerer 25 procent mere strøm, end den selv bruger. Den er ét af eksemplerne på, at Skive Kommune gerne vil brande sig på grøn energi. (Foto: Skive Kommune)

Opdateret 22/9 2017 Det er blevet ændret og tilføjet, at Per B. Jeppesen og Knud Bjerre (begge for borgerlisten, Skive-Listen) også stiller op.

FacebookTwitter