Stresset sosu-assistent siger op: Det er til tider umenneskeligt for vores beboere

Der er mangel på arbejdskraft i ældreplejen - medarbejdere søger væk, oplever FOA.

Charlotte Blesky har sagt op. Hun har ellers arbejdet som social- og sundhedsassistent i ældreplejen i Skive i ni år. Et job, hun egentlig var glad for, men det er hun ikke længere.

- Jeg synes, det er blevet for stressende og for hårdt. Jeg synes, det til tider er umenneskeligt for vores beboere, at deres medarbejdere skal have så travlt, siger hun.

Medarbejderne på ældreområdet i Skive begynder i stigende grad at skifte job, fordi arbejdspresset er for stort. Det oplever de hos FOA's lokalafdeling i Skive, og samme tendens mærker de i FOA på landsplan.

- Vi kan se, at der lige nu er stor mangel på arbejdskraft - især i forhold til Sosu-assistener, men også sosu-hjælpere, siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Fra januar til juli i år har der hver måned i gennemsnit været 1.453 jobannoncer rettet med Sosu-assistenter. Det er det højeste antal, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har registreret set over en ti-årig periode.

- Det er både udtryk for, at der bliver flere og flere ældre, men også, at vi ser folk, der siger "det her holder jeg ikke til" og ser sig om efter et andet arbejde, siger Dennis Kristensen.

Mange sygemeldinger

Charlotte Blesky kender selv til 5-6 kollegaer, der inden for det sidste år også har sagt deres arbejde i ældreplejen op.

Hendes håb til de kommende nye politikere i kommunalbestyrelsen er, at de vil sørge for flere hænder på området.

- Vi er meget sårbare, når der er sygemeldinger - og dem er der mange af, fordi vi mere eller mindre går ned med stress, fordi vi hele tiden prøver at yde mere, end vi kan, siger Charlotte Blesky.

- Jeg føler ikke, at jeg lever op til det, jeg egentlig rigtig gerne vil, siger SOSU-assistent Charlotte Blesky. (Foto: Sophie Baltzer © DR Midt & vest)

Spidskandidat: Der er hjælp på vej

Ældreområdet i Skive Kommune har været overset, og der har været for stort pres på medarbejderne, erkender Preben Andersen (DF), formand for udvalget for social og ældre i Skive.

- I Skive Kommune har vi haft en ledelsesstrukturændring, som har været rigtigt voldsom. Det har kostet blandt andet på det personalemæssige, hvor de virkelig måtte yde en ekstra indsats, siger han.

- På den måde, kan man godt sige, at vi har været udfordret på området med sosu'er, og vi har trukket for hårdt på nogle kræfter, siger Preben Andersen, der er spidskandidat for Dansk Folkeparti i Skive.

Der er sat flere initiativer i gang for at løfte området, der næste år får tilført 14 millioner kroner.

- Det er historisk, at der kommer så mange penge i området, siger Preben Andersen.

Konkrete ændringer

Hos FOA Skive anerkender de, at kommunen er kommet på banen, men der er et stykke vej i mål, siger Malene Nygaard Lauersen, der er sektorformand for social og sundhedsområdet.

Hun mener blandt andet, at længere vagttyper og mere tid til arbejdet er nødvendigt, hvis det skal være attraktivt at arbejde på området.

- Tiden er så kort, at du kun lige når dét, der står på din liste. Du kan ikke se ud over. Du kan ikke se det hele menneske, som du er uddannet til, siger Malene Nygaard Lauersen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i kommunen, der skal gøre området attraktivt, hvor blandt andre fagforeningen er med.

Facebook
Twitter