Det er på spil i Svendborg

Venstre og Socialdemokratiet dominerer det politiske landskab i Svendborg, og ved det kommende valg bliver deres plan for kommunens haltende økonomi afgørende for, hvem der tager borgmesterposten.

(Foto: Tonny Schnoor - DR Fyn)

Svendborg Kommune havde inden kommunesammenlægning i mange år en socialdemokratisk ledet kommunalbestyrelse. Den socialdemokratiske dominans blev brudt ved kommunesammenlægningen, hvor Gudme og Egebjerg Kommune blev lagt sammen med Svendborg Kommune. Efter sammenlægningen tog Venstre Borgmesterkæden, med Lars Erik Hornemann på borgmesterposten.

Ved valget i 2009 kom kæden igen på socialdemokratiske hænder. Det varede én valgperiode, hvorefter Venstre og Lars Erik Hornemann igen satte sig i borgmesterstolen.

Her og nu er der balance i økonomien. Men kigger borgerne og politikerne bare et og to år ud i fremtiden, så skal der findes millioner af kroner til at betale regninger med.

10 partier og en løsgænger

Det politiske landskab i Svendborg er domineret af Venstre og Socialdemokratiet. Herudover er det kendetegnet ved flere partier på venstrefløjen samt et par stærke partier på fløjene i form af Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som står uden for de traditionelle fløjdannelser. Det er blandt andet kommet til udtryk, når der er blevet indgået budgetforlig, hvor partierne har stemt uafhængigt af de traditionelle fløjopfattelser. Begge partier fik ved sidste valg fem mandater hver.

Mens Venstre og Konservative på højrefløjen har indgået valgforbund har Socialdemokraterne, liste T og SF gjort tilsvarende på venstrefløjen.

Skansen i Svendborg. (Foto: Per Servé. © Brugerbillede)

Det skal der stemmes om

Svendborg Kommune står over for at skulle afdrage på en ikke uvæsentlig gæld i de kommende år. Alene næste år skal der findes 50 millioner kroner. Gælden er optaget med tilslutning fra et bredt flertal i byrådet og brugt på blandt andet renovering af kommunens bygninger.

Partierne er langt hen af vejen enige om, at økonomien er en af de væsentligste faktorer ved det kommende valg. Her bliver det springende punkt hvor og hvordan pengene til afdrag på kommunens gæld skal findes. Mens Venstre taler for at støtte aktiviteterne i landdistrikterne, så ligger Socialdemokraterne blandt andet op til et økonomisk eftersyn af kommunens pengeforbrug i yderområderne.

Ved tidligere valg har Svendborgs hjerte, Svendborg Havn været et helt centralt valgtema. Siden sidste valg har byrådet truffet væsentlige beslutninger om og for området. Men da havnen er et vigtigt emne for mange svendborgensere, så vil den nok endnu engang, på en eller anden måde, blive til et centralt emne i den kommende valgkamp.

Nøglepersoner

Den siddende borgmester Venstremanden Lars Erik Hornemann sidder på en nøgleposition til at fortsætte i borgmesterstolen. Med to borgmesterperioder bag sig og en historik som borgmester for den tidligere Gudme Kommune er han en af de mest profilerede politikere i Svendborg.

Hos Socialdemokratiet er Bo Hansen ny spidskandidat og udfordrer til borgmesterposten. Med Socialdemokratiets historie for at have borgmesterposten i Svendborg er han og partiet ikke til at komme uden om, når der skal peges på en mulig borgmester. Partiet sad indtil kommunesammenlægningen tungt på borgmesterposten i over 50 år.

Dansk Folkeparti har til det kommende valg skiftet spidskandidat. Hvor partiet ved sidste valg havde Jens Munk som spidskandidat, er det denne gang medlem af Folketinget Dorte Ullemose, som er sat i spidsen for partiet. Ved sidste valg opnåede Jens Munk det højeste antal personlige stemmer i kommunen. Det høje stemmeantal udløste fem mandater til partiet. De tre af mandaterne valgte dog efter et stykke tid at forlade partiet. Om det vil få nogen betydning ved det kommende valg vil vise sig.

Enhedslisten med Jesper Kiel i spidsen har traditionelt stået stærkt i Svendborg Kommune. Det er særligt i området omkring Ollerup, Egebjerg og Vester Skerninge at partiet har hentet en stor del af deres stemmer. Ved sidste valg fik partiet 5 mandater efter en fremgang på 10,2 %. Og kan partiet fastholde de stemmer, så kan de få afgørende betydning for valget af borgmester.

De Radikale kom ved sidste valg ind med et mandat. Fra en plads som nummer tre på Radikale Venstres liste fik Hanne Ringgaard Møller flest personlige stemmer og tog dermed partiets ny erobrede plads i byrådet. Hanne Ringgaard har i den sidste periode siddet som formand for Social- og Sundhedsudvalget og kan komme til at spille en central rolle som tungen på vægtskålen i tilfælde af balance mellem de to traditionelle fløje. Måske en kommende radikal borgmester, hvis brikkerne lander i hendes favør.

FacebookTwitter