Det er på spil i Tårnby

Flyvende kommune skal tiltrække borgere og erhvervsliv.

(Foto: © David Leth Williams, Scanpix)

Når flyvemaskinerne letter fra Københavns Lufthavn Kastrup med kurs mod New York, London, Paris og alle de andre steder ude i verden, så er de i høj grad med til at holde gang i Tårnby kommune.

Lufthavnen er nemlig den altdominerende arbejdsplads i kommunen, der ligger som et bælte over Amager. Der er også mange, der arbejder i eller omkring lufthavnen med forskellige former for transport eller servicefag.

Samtidig med at mange bliver boende i Tårnby kommune, bliver der flere indbyggere. I takt med de stadigt stigende huspriser i København og andre nærliggende kommuner, så har flere taget turen til Tårnby, hvor priserne traditionelt har været lavere.

De senere år er en del børnefamilier flyttet til kommunen, og de nu stigende huspriser i området betyder da også, at det er tilflyttere med ressourcer, der kommer til kommunen. Men samtidig med at børnefamilierne flytter til, og de ældre bliver boende, så har kommunen en udfordring med unge, der forlader området.

Der er bred enighed blandt politikerne om, at den udfordring skal imødekommes med flere boliger til unge, så de kan lokkes til at blive boende.

Tårnby kommune bryster sig af at have en god økonomi, og kommunen har da også meget lidt gæld og samtidig en af de laveste kommuneskatteprocenter. Kritikere mener, at kommunen måske endda sidder lidt for tungt på pengekassen og skulle bruge flere penge på kerneområder som daginstitutioner, skoler og ældrepleje og på at investere i og tiltrække erhvervslivet.

De omkring 43.000 indbyggere i Tårnby kan glæde sig over at huse seværdigheder som Den Blå Planet, Sneglen ved Kastrup Søbad, Flyvergrillen og Kalvebod Fælled, der alle trækker turister til.

Der er desuden et rigt foreningsliv i kommunen med både Kastrup Boldklub, Amager Atletik Club, ishockeyklubben Ama’r Jets og mange flere. Faktisk har foreningerne nogle gange så mange aktiviteter, at det kan være svært for borgerne at komme til i f.eks. svømme- og skøjtehal og idrætsanlæg. Derfor er det blandt andet vedtaget at bygge en ny stor svømmehal på Vestamager.

Tårnby-borgerne er tilsyneladende ikke bange for at tage initiativ og tage sagerne i egen hånd. Efter en sommer med flere hjemmerøverier og tricktyverier mod ældre besluttede en borger sig for at oprette ”Tårnby Naboværn”, og få dage senere havde 400 borgere meldt sig til at hjælpe.

Det har resulteret i planer om at få medlemmerne til at gå vagt om aftenen og natten, for at sikre at kriminelle holder sig fra Amager-kommunen.

Socialdemokratisk kommune i 100 år

Tårnby er i høj grad en socialdemokratisk kommune, hvor socialdemokraterne har siddet på magten siden 1917 - og den siddende borgmester Henrik Zimino (A) har siddet i borgmesterstolen i snart 24 år.

Nu er det Allan Steenberg Andersen, der skal overtage rollen som Socialdemokratiets borgmesterkandidat. Flere mener, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt han bliver borgmester, men mere om hvor mange mandater han hiver i land til partiet, som lige nu har otte ud af 19 mandater i kommunalbestyrelsen.

Socialdemokratiet i Tårnby går til valg på sloganet ”I kender os og ved, at vi holder, hvad vi lover”, og det viser tydeligt, at partiet har historien med sig og har været vant til at sidde med magten.

Vejen til borgmesterposten for Allan Steenberg Andersen bliver også gjort kortere af, at Dansk Folkeparti har erklæret, at partiet læner sig op ad Socialdemokratiet, og at man ikke er gået i valgforbund med de borgerlige partier. De borgerlige partier har dannet valgforbund, men de skal skaffe sig mange flere mandater, hvis de skal have magten i Tårnby.

Radikale og Alternativet har indgået valgforbund, men de peger også på den socialdemokratiske spidskandidat som borgmester.

Med de nuværende otte mandater har socialdemokraterne kun skullet skaffe to andre mandater at samarbejde med for at skabe et flertal for deres politik, og der har de kunnet finde samarbejdspartnere i mange retninger. Enten ved at kunne læne sig mod den røde blok med Enhedslisten og SF eller finde andre samarbejdspartnere – typisk i form af Venstre eller Dansk Folkeparti, som begge meget gerne vil samarbejde.

De seneste fire år er aftalerne primært blevet vedtaget meget bredt i kommunalbestyrelsen. Alle partierne pånær Enhedslisten har været med til at skabe brede flertal omkring f.eks. budgetforlig, og politikerne selv betegner da også samarbejdet som godt på tværs af partierne.

Politikerne skal diskutere borgerinddragelse, lange skoledage og mangel på ungdomsboliger

Borgerinddragelse: Socialdemokraternes borgmesterkandidat Allan Steenberg Andersen lægger meget vægt på, at han vil styrke åbenheden og borgerinddragelsen i kommunen. Han vil blandt andet genoptage en tidligere tradition med borgerinformationsmøder. Der er stor opbakning til ideen om større åbenhed, og Dansk Folkeparti foreslår, at kommunen skal have en lokal borgerombudsmand, som kan tage sig af sagerne mellem kommunen og borgerne, hvis der er stridigheder.

Skoledagene: Enhedslisten og Dansk Folkeparti kæmper for, at kommunen skal benytte sig af den åbning, der er i folkeskoleloven, som giver lov til at sænke timetallet i skolerne, hvis der i stedet bliver brugt penge på at have en ekstra lærer eller pædagog i undervisningen. Venstre mener, det kan være en mulighed, men vil først og fremmest kæmpe for, at der bliver lagt mere ansvar og ledelse ud til skolernes lokale ledelse.

Ungdomsboliger: Der mangler boliger til unge, som er til at betale. Den store strid i kommunen er, hvor de skal etableres, og hvad de må koste. Der er blandt andet forslag om, at de boliger der huser midlertidige flygtninge skal laves om til unge med akutte boligproblemer - eller at der simpelthen skal etableres helt nye boliger på Vestamager, hvor kommunen lige nu udlejer en stor grund. En anden mulighed er, at der skal bygges boliger ved Øresundsparken, hvor der også er en ubebygget grund. Det er Venstres store ønske at bygge boliger både til unge, familier og ældre i området, og samtidig vil de arbejde på at få gravet Amager Strandvej ned, så der kan skabes et mere samlet område nær strandparken.