Det er på spil i Thisted

Bølgerne går højt

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Cold Hawaii, Nationalpark Thy, Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller og nu senest en fast sommerfilial af Statens Museum for Kunst som det første sted i landet uden for København.

Thy har været både cool, hot og in på nationalt plan de senere år. Men ligeså højt bølgerne er gået under surferne langs kysten, ligeså stormfuldt har det været i den forgangne periode i den ellers så sindige kommunalbestyrelse i Thisted. Blandt andet derfor er kommunalvalget i Thisted Kommune denne gang sjældent spændende og uforudsigeligt, i hvert fald når det gælder borgmesterposten.

Trods den massive positive omtale i landets medier de seneste år, så er Thisted stadig et udkantsområde, med hvad deraf følger af problemer: Unge, der rejser bort og ikke kommer tilbage, en aldrende befolkning og affolkede landsbyer. Befolkningstallet siden sidste kommunalvalg er faldet med ca. 500. Det er bedre end de dystre prognoser for kommunens befolkningsudvikling, og Thisted har noget så sjældent som en lille by i udkanten med voksende befolkningstal i Klitmøller/Cold Hawaii. Men hvis man sammenligner med nabokommunen mod øst, Jammerbugt, som ikke har fået ret meget omtale, så har Jammerbugt en vækst på omkring 200 personer siden sidste valg, altså et plus på 700 på fire år i forhold til Thisted. Det viser, at de vigtigste spørgsmål i forhold til bosætning stadig er de tunge argumenter som afstanden til ”storbyen” Aalborg.

Et dronningemord og en fiskeriordfører

Thisted Kommune har traditionelt et blåt flertal på ca. 15 mandater ud af kommunalbestyrelsens 27. Sidste gang blev det da også til en borgerlig konstituering med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, men det er ikke gået stille af.

På et tidspunkt gik Dansk Folkeparti sammen med oppositionen på venstrefløjen og lavede blandt andet den såkaldte partnerskabsaftale med forældre om at lave flere børn til gengæld for at bevare landsbyens skole. En historie, som gav medieomtale helt til Australien, men senere vendte Dansk Folkeparti tilbage til blå blok, og den opsigtsvækkende aftale faldt til jorden.

Centralt i balladen stod Dansk Folkepartis gruppeformand og viceborgmester Ib Poulsen, der også er medlem af Folketinget og senere er blevet nærmest berømt som fiskeriordføreren, der fældede Esben Lunde som fiskeriminister. Det var Ib Poulsen, der stillede Dansk Folkepartis fire mandater til rådighed for det alternative flertal, men det viste sig efterhånden, at der ikke var opbakning i baglandet til den linje. Dansk Folkeparti i Thisted er delt mellem de to borgerlige pragmatikere Kaj Kirk og Peter Sørensen på den ene side og så den mere ideologiske Ib Poulsen med støtte fra Anja Sørensen på den anden side. Og pragmatikerne vandt altså slaget. Ib Poulsen stiller op igen, men det er Peter Sørensen, som er spidskandidat denne gang.

Hvad balladen i Dansk Folkeparti kommer til at betyde for tilslutningen til partiet, og hvad Ib Poulsens rolle som omstridt fiskeriordfører betyder for opbakningen fra hans fisker-bagland i Hanstholm (han er tidligere havnebetjent). Det er nogle af valgets spændende spørgsmål.

I dele af Venstres bagland blev sagen om det alternative flertal også set som et udtryk for svag ledelse fra borgmester Lene Kjelgaard. Utilfredsheden bredte sig så meget, at Lene Kjelgaard på et opstillingsmøde i efteråret 2016 blev vraget som spidskandidat for Venstre. Partiets borgmesterkandidat blev i stedet Niels Jørgen Pedersen, som er tidligere landsformand for Landbrug og Fødevarer.

Dronningemordet i Thy blev det kaldt dengang, og det da også temmelig usædvanligt i dansk kommunalpolitik, at et parti dropper sin egen borgmester, som ellers gerne vil fortsætte. Lene Kjelgaard har efterfølgende valgt at skifte til Konservative og stiller op til det kommende valg i øvrigt sammen med yderligere tre frafaldne venstrefolk på den konservative liste med 10 navne. Konservative har på den baggrund – og igen helt usædvanligt - valgt at stille med hele tre borgmesterkandidater, nemlig Lene Kjelgaard, spidskandidaten Torben Overgaard og gruppeformand Jens Chr. Yde.

Hvad balladen i Venstre kommer til at betyde for partiet – og for Konservative – er endnu et af de spændende spørgsmål ved kommunalvalget i Thisted.

Liberal Alliance fik ved sidste valg kun 650 stemmer i kommunen, men forventer stor fremgang denne gang, blandt andet med baggrund i balladen i de andre borgerlige partier. Nye Borgerlige er nye også i Thisted, og Kristendemokraterne er med igen. Alt sammen bidrager det til uforudsigeligheden omkring valgresultatet inden for blå blok.

På den røde fløj har der været mere ro. Socialdemokratiet har dog mistet et kommunalbestyrelsesmedlem til SF i perioden. Det er Morten Bo Bertelsen, som forlod Socialdemokratiet i protest mod den landspolitiske linje. Den socialdemokratiske borgmesterkandidat Ulla Vestergaard kan håbe på, at hun kan lave en ”Erik Hove Olesen”. Han sad som socialdemokratisk borgmester i to perioder med støtte fra et af de borgerlige partier. Måske kan Dansk Folkepartis nye linje med at overveje at støtte socialdemokratiske borgmestre være hendes chance? Men det mest sandsynlige er formentlig en borgerlig borgmester eventuelt i et samarbejde med socialdemokraterne, som dermed sætter sig på de fleste udvalgsformandsposter. Det var tilfældet i Lene Kjelgaards første periode.

Enighed om mange sager

Mens personspørgsmålene altså er mange, så er der knap så meget politisk uenighed om selve politikken i Thisted Kommune, nu hvor balladen om det alternative flertal har lagt sig. Alle partier vil arbejde for at fremme bosætningen og modvirke affolkning. Alle går ind for en udvidelse af Hanstholm Havn som en vigtig vækstfaktor i kommunen, og der er ikke udsigt til dramatiske ændringer af strukturen på skole- eller daginstitutionsområdet. Der er bred enighed om at gøre en ekstra indsats for de unge, som bliver i kommunen. Her er det i dag omkring 20 procent, der ikke får en uddannelse. Selv omkring en omstridt vindmølleplan er der udsigt til et politisk kompromis.

Socialdemokraterne vil i valgkampen slå på klassiske temaer som opkvalificering af arbejdskraften og forbedring af serviceniveauet/normeringerne på de offentlige arbejdspladser i kommunen. Venstre vil forsøge at profilere sig på at bevare det decentrale og tale for et bredt samarbejde. Mere uforudsigelige i valgkampen bliver måske de tre partier på venstrefløjen, Enhedslisten, SF og Alternativet, som er gået i teknisk valgforbund uden om socialdemokraterne. Alternativet er med for første gang og stiller bl.a. med spidskandidat Joachim Kjeldsen, som har været en meget aktiv deltager i den lokale debat. Hos Enhedslisten er kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Madsen den absolutte frontfigur.

Elleve lister stiller op i Thisted - otte af dem er i valgforbund

  • Konservative, Liberal Alliance og Kristendemokraterne

  • SF, Endhedslisten og Alternativet

  • Dansk Folkeparti og Venstre

  • Tre lister står uden for valgforbund i Thisted, nemlig Socialdemokratiet, Nye Borgerlige og enmandslisten 'Grøn Liste for Sandhed og Retfærdighed'

  • Radikale Venstre opstiller ikke i Thisted til dette kommunalvalg

Opdateret 15/11 2017 - Afsnit om Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne tilføjet.

FacebookTwitter