Valgekspert: Enlige, unge og nydanskere trækker stemmeprocenten ned

Færre vil stemme ved dagens kommunalvalg end for fire år siden, vurderer professor.

Hvis man bor sammen med andre, er der større chance for, at man stemmer, fortæller Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor ved Københavns Universitet. (Foto: Richard Sylvestersen © Scanpix)

Stemmeprocenten kommer næppe til at sætte rekord ved valget i dag og bliver også lavere end for fire år siden.

Sådan lyder vurderingen fra Kasper Møller Hansen, der er professor og valgforsker på Københavns Universitet.

- Jeg forventer, at den vil falde med et enkelt procentpoint. Vi satte jo nærmest verdensrekord sidste gang med en rigtig kraftig stigning. Og det er svært at lave to verdensrekorder i træk, siger han.

Ved kommunalvalget i 2013 landede stemmeprocenten på 71,9. Det var markant højere end ved de forrige to kommunalvalg.

Der er især to årsager til, at Kasper Møller Hansen ikke vurderer, at vi når det niveau ved dette valg.

- Først og fremmest har ressourcerne til at lave mobiliseringskampagner ikke været helt de samme. En anden ting er, at rent demografisk er der flere indvandrere og efterkommere ved dette valg end ved det seneste. Det betyder samlet set, at valgdeltagelsen nok vil falde, siger han.

Særlige indsatser

I en række kommuner er der dog blevet gjort særlige indsatser for at få flere borgere til at stemme.

Frederiksberg Kommune sender for eksempel sms'er ud til unge borgerne om, at de skal huske at stemme. Ikast-Brande Kommune laver man forsøg med at bruge unge som valgtilforordnede.

Og Hørsholm Kommune har arrangeret tegnekonkurrencer for børn, for at få forældrene ned og stemme.

Alt tyder på, at i hvert fald nogle af sådanne forsøg virker efter hensigten, fortæller Kasper Møller Hansen.

- Ved sidste valg lavede man rigtig mange kampagner rettet mod grupper som nydanskere, de unge og kontanthjælpsmodtagere. Og vi så, at valgdeltagelsen steg i samtlige kommuner og i samtlige aldersgrupper, siger han.

Særlige indsatser kan flytte stemmeprocenten med helt op til fem procentpoint inden for de grupper, der normalt ikke stemmer særligt meget, fortæller Kasper Møller Hansen:

- Hvis man bor alene. Hvis er blevet skilt. Hvis man er flyttet hjemmefra. Alle de ting trækker valgdeltagelsen ned. Så hvis vi på nogen måde kan hjælpe dem, skal vi give dem et ekstra skub for at komme ned og stemme

Ingen fare for demokratiet

Hvis Kasper Møller Hansen får ret i, at stemmeprocenten falder lidt denne gang, er det dog ingen demokratisk katastrofe, vurderer han:

- Der er ikke nødvendigvis den helt store fare i forhold til demokratiet. Jeg tror, at vi kommer til at have en flot valgdeltagelse, der ligger over gennemsnittet i forhold til, hvad vi har set de sidste 30 år, siger han.