Valgstederne er lukket: Nu venter kup-faren og de hårde forhandlinger

Når stemmerne er talt op, skal borgmesterkæder og udvalgsposter fordeles i kulisserne.

Nu er valgstederne lukket, og hvis du har stemt, kan du være med til at påvirke de næste fires års beslutninger i din kommune.

Så kan du med god samvittighed brokke dig højlydt, hvis der er for mange elever i klasserne i den lokale folkeskole, hvis din farmor får tarvelig mad på plejehjemmet, hvis de dårlige veje giver dig tarmslyng og en lang række andre ting, der fylder i din hverdag.

Men bare fordi valgstederne er lukket, betyder det ikke, at showet er slut – nu skal der tælles stemmer, laves indviklet matematik, der skal forhandles og laves aftaler om fremtiden – og der er masser af spænding endnu.

Sådan vælges borgmesteren

Når mandaterne er fordelt, går forhandlingerne i gang. Politikerne skal nu på kryds og tværs forsøge at blive enige og forsøge at skabe et flertal bag en borgmester.

I mange kommuner er der allerede en aftale mellem partierne, hvem de vil pege på som borgmester - men i kampens hede kan alt ske, og intet er givet på forhånd.

Formelt vælges borgmesteren på det første officielle møde i kommunalbestyrelsen mellem 1. og 15. december 2017. I tiden fra udpegelsen til den officielle udnævnelse kan borgmesteren altså risikere at miste kæden, hvis der bliver indgået nye aftaler bag om ryggen på ham eller hende.

Et af de mere kendte eksempler stammer fra valget i Lyngby-Taarbæk i 2009. Her var konservative Rolf Aagaard-Svendsen sikker på, at han ville fortsætte som borgmester og bød selvsikkert velkommen til det konstituerende byrådsmøde. Det skulle have været en ren formalitet, men flere partier var gået bag om ryggen på Konservative, og en overrasket Rolf Aagaard-Svendsen måtte se sig kuppet i 11. time.

Noget for noget

Men det er faktisk ikke kun borgmesterposterne, der er på spil.

På valgnatten suser politikerne rundt i, hvad man måske kan kalde en form for speeddating, hvor de mødes på kryds og tværs for at finde ud af, hvordan posterne i kommunen skal fordeles. Der bliver altså drukket meget kaffe og lavet mange aftaler.

Mange af posterne og især formandskaberne i de forskellige udvalg og bestyrelser er nemlig attraktive - både på grund af den politiske indflydelse, men også fordi der følger ekstra med i lønposen med visse af posterne.

Når partierne laver aftaler, kan de fordele deres fælles udvalgsposter mellem hinanden i en noget-for-noget-handel. ”Du gør mig til borgmester, så får du til gengæld den her fede udvalgspost.”

Desuden er der også regler, der bestemmer, hvor mange udvalgsposter partierne har ret til alt efter deres størrelse.

Der er altså mange taburetter, der skal fordeles.

Vigtige datoer

  • 1.-15. december 2017: Det konstituerende møde i de nye kommunalbestyrelser. Borgmestre og viceborgmestre udnævnes, og udvalgsposter fordeles.

  • 1. januar 2018: De nyvalgte kommunalbestyrelser tiltræder.

  • 7.-9. marts 2018: Kommunalpolitisk Topmøde. Ny bestyrelse i KL vælges

SÅDAN FORDELES STEMMERNE

Når stemmerne er talt op i de enkelte kommuner, skal de omregnes til mandater, før pladserne i kommunalbestyrelserne fordeles. Det sker efter 'd’Hondts metode'. Metoden er opkaldt efter den belgiske jurist Victor D'Hondt, og den har været anvendt ved kommunalvalg i 100 år.

Den har ofte været kritiseret for at favoriserer de store partier, og faktisk har der flere gange i Folketinget været fremsat forslag om at skifte system.

Vi vil skåne dig for matematikken, men kan du ikke få nok af tal og tabeller, kan du hos Økonomi- og Indenrigsministeriet se uddybende eksempler på valgfordelingen.

For at modvirke den tendens, der tilgodeser store partier, kan de forskellige lister tage hinanden i hånden og indgå i listeforbund eller valgforbund.

Fordelen er, at forbundene ses som én samlet liste under mandatfordelingen. Det betyder, at parterne i forbundet i nogle tilfælde samlet set kan få et mandat mere end uden forbundet. Man sørger altså for, at der bliver mindst muligt stemmespild ved at lave en støre enhed. Detektor har lavet denne lille smarte video, der forklarer manøvren.

Er du stadig tørstig efter mere KV17, kan du lige her bruge DR's valgmaskine og se, hvad der er på spil i din kommune, og hvordan de politiske alliancer ser ud.