Det er på spil i Vallensbæk

Lille kommune med store ambitioner.

(Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Det er ikke graffiti, der møder Vallensbæks mange pendlere, når de venter på stationen. I stedet blander lyd, farver og billeder sig på væggene i, hvad der ikke bare er en station, men også den digitale kunsthal DIAS.

Nu og de kommende måneder udstiller den anerkendte kunstnergruppe Superflex i kunsthallen på stationen, og når de er færdige i Vallensbæk, drager de til London og New York.

Det er store armbevægelser i det knap ni kvadratkilometer store område, som huser Vallensbæk kommune på den storkøbenhavnske vestegn.

Og det digitale spor gælder ikke kun for kunsten. Der er politiske visioner om at skabe SmartCity Vallensbæk, hvor der skal skabes digitale løsninger, som skal gøre livet lettere - f.eks. skraldespande med sensorer, og en app som kommunens beboere kan bruge, hvis de støder på problemer på deres vej, som kommunen skal kende til.

Samtidig skal børn og unges viden og interesse for teknologi bruges og udvikles, er ambitionen.

Kommunen har mange ressourcestærke borgere og et industriområde, som politikerne gerne vil udvikle endnu mere. Med sin placering kun 15-16 kilometer syd for København og omgivet af en række store veje, er der et ønske om at tiltrække mere erhverv, så kommunen ikke kun er et sted, hvor folk bor men også arbejder.

Der er blandt andet et projekt med erhvervsparken Delta Park, som man ønsker at få udvidet for at skabe 3000 flere arbejdspladser. Den huser lige nu blandt andet store virksomheder som legetøjsgiganten Top-Toy og kosmetikbrandet Estée Lauder.

Desuden er der politisk ønske om at få afsat penge til at skabe en ekstra station ved området, når den nye letbane kommer for at gøre erhvervsparken endnu mere attraktiv.

Der er netop blevet afsat penge til at ombygge kommunens havneområde, så det kan måle sig med Amager Strandpark i København og tiltrække nogle af de arrangementer, som den københavnske strandpark ellers lægger sand, vand og stisystemer til.

Absolut flertal med stridende samarbejdspartnere

Vallensbæk er en konservativ ø i et ellers socialdemokratisk hav på den københavnske vestegn og har været det siden 1970.

Ved seneste valg stemte en fjerdedel af vælgerne personligt på den nuværende konservative borgmester Henrik Rasmussen, og halvdelen af stemmerne gik til hans parti. Det viser meget godt, hvor dominerende de Konservative er i Vallensbæk, hvor de sidder med det absolutte flertal.

Der bliver dog indgået brede budgetforlig, og senest har alle fire partier i kommunalbestyrelsen sat deres underskrifter på næste års budgetaftale. Der er generel enighed om, at der er et godt og bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen, hvor det især er de Konservative i borgmesterstolen, der står for at sætte fokus på de punkter, hvor partierne er enige.

Selvom der er en vision om, at politikerne arbejder sammen og bliver enige, så de kan løbe i en fælles retning, så er der stridigheder internt i kommunalbestyrelsen.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti samarbejder ikke særlig godt, når de har forladt bordet med de Konservative for bordenden. Der har i debatten været forholdsvis hårde ord mellem de to frontfigurer Søren Wiborg (A) og Kenneth Kristensen Berth (O).

På sociale medier og på debatsider mundhugges de blandt andet over svine- og halalkød i daginstitutionerne, og hvorvidt det er muligt at opføre en moské i Vallensbæk.

Socialdemokratiet har da også meldt ud, at de ikke vil have borgmestermagten, hvis det kræver et tæt samarbejde med Dansk Folkeparti. Søren Wiborg beskylder Kenneth Kristensen Berth for at være mere optaget af lands- og udenrigspolitik, siden han blev valgt til Folketinget, mens Kenneth Kristensen Berth klandrer Wiborg for at hænge fast i Socialdemokratiet anno 1998, hvor Dansk Folkeparti ikke blev opfattet som stuerene.

Politikerne skal diskutere tryghed, støjproblemer og prestigeprojekter

Tryghed: Bandekonflikten i København og behovet for grænsebevogtning har flere steder betydet mindre politi i gaderne, og det har også ramt vestegnen, mener politikerne. Området omkring stationen har været hårdt ramt af hashhandel og uroligheder. Nu er der sat kameraer op for at sikre borgernes sikkerhed med videoovervågning, og en række vestegnskommuner er gået sammen om at bede justitsministeren om at få flere betjente til området. Samtidig er der ønske om, at der bliver oprettet et vagtværn, som kan opsøge ballademagerne mere omkring stationen, og sørge for at de ikke får frit spil der.

Støjgener: Vallensbæk er en af de vestegnskommuner, der er hårdt ramt af trafikstøj med flere motorveje, der skærer igennem kommunens lille areal – seneste måling fra Vejdirektoratet viste, at omkring hver tredje bolig var belastet af støj. Derfor skal det også diskuteres, hvordan man kan beskytte borgerne mod støjen f.eks. med støjværn eller andre metoder. Støjgenerne er et af de områder, hvor lokalpolitikerne er frustrerede, fordi de er afhængige af landspolitikerne, og deres råderum er begrænset.

Prestige eller kernevelfærd: Ombygning af Kultur- og Borgerhuset, udvikling af centerområdet, ombygningen af havnen, fokus på udvidelse af SmartCity og Delta Park og meget mere. Der er mange projekter i gang i Vallensbæk. Også for mange hvis man spørger Dansk Folkeparti, der mener, at der skal bruges flere penge på kernevelfærd. Socialdemokratiet vil også gerne smide penge efter velfærden og f.eks. tilgodese børnefamilierne med bedre normeringer i daginstitutionerne og droppe de udskældte lukkeuger. De Konservative er ikke vilde med formuleringen prestigeprojekt – det handler i stedet om at udvikle byen til alles glæde, og det sker ikke på bekostning af velfærden, mener de.

FacebookTwitter