Praktiserende læge: Arbejdsbyrden er for stor

Det er svært at tiltrække læger til blandt andet Vestegnen, siger Solveig Pontoppidan Roug.

Det er ikke attraktivt at tage til Vallensbæk og blive læge, mener Solveig Pontoppidan Roug.

Der er lægemangel i flere hovedstadskommuner, hvor hele syv kommuner fra august til oktober i år har måtte lukke for patienttilgangen.

En af de kommuner er Vallensbæk Kommune, hvor der ikke er plads til flere patienter.

Årsagen skal ifølge Solveig Pontoppidan Roug, praktiserende læge i Vallensbæk, findes i, at særligt yngre læger vælger kommuner som Vallensbæk fra, fordi der er meget arbejde.

Der er derfor ikke meget, der taler for at vælge Vallensbæk frem for andre kommuner, mener Solveig Pontoppidan Roug.

- Alle ved godt, at det er et arbejdstungt område i Vestegnen. Og i en tid, hvor der er lægemangel, er det svært at lokke unge læger til, hvis man lige så godt kan gå et sted hen, der er mindre arbejdstungt.

Det er borgmesteren i Vallensbæk, Henrik Rasmussen (K), enig i.

Borgmesteren står nemlig med et ledigt ydernummer, som han ikke kan besætte, fordi lægerne ikke vil til Vallensbæk.

- Det er ikke nok bare at sikre sig, at der er nok ydernumre, vi må også sikre os, at der er læger, som søger ydernumrene, og det er et problem for os lige nu, forklarer han.

Der skal derfor gøres noget ekstra for at lokke lægerne til.

En af løsningerne kan være at give lægerne en blødere indflyvning, mener Solveig Pontoppidan Roug.

- Det ville være en stor hjælp for læger, hvis der ikke var lige så meget knald på til at starte med. Det kunne for eksempel være, at man kunne etablere sig i en periode med færre patienter, siger hun.

Men kommunen skal også sælge sig selv bedre på, at der er et godt fællesskab og samarbejde mellem læger og kommune.

- Så tror jeg også, det er vigtigt at få solgt et budskab om, at der er et godt, kollegialt netværk, og der er et godt samarbejde med kommunen. Det tror jeg, unge læger ville være glade for, siger Solveig Pontoppidan Roug.

Hos tre ud af fire læger i hovedstadsområdet er der ikke plads til nye patienter.