Det er på spil i Vejen

Det blå Vejen fortsætter efter kommunalvalget.

(Foto: © Vejen Kommune, Vejen Kommune)

Vejen Kommune er landets tredje fattigste kommune, hvis man kigger på skatteindtægter. Årsagen er, at store dele af dem, der bor i kommunen, er lavt uddannede og dermed heller ikke tjener direktørlønninger.

Kommunen har satset meget på at gøre sig attraktiv for virksomheder. De seneste par år har der været stort fokus på virksomhedernes vilkår, sagsbehandlingstider og de udfordringer, som virksomhederne har. Det store fokus har resulteret i, at kommunen ligger højt placeret på flere af de lister, der sammenligner kommunernes håndtering af virksomheder. Dansk Byggeri kårede Vejen Kommune som den næst mest erhvervsvenlige kommune i landet, mens kommunen fik en niendeplads i Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i danske kommuner.

Selv om der er gode vilkår for virksomhederne i kommunen, så er der stadig mange pendlere til jobs i andre kommuner. Næsten lige så mange pendler dog til Vejen Kommune fra andre kommuner for at arbejde.

Ny motorvej har delt vandene

På baggrund af pendlere og virksomhederne i kommunen har der også været stor politisk opmærksomhed om den omdiskuterede nye motorvej, som skal aflaste E45. Flere borgerlige politikere har været interesseret i at få motorvejen til at gå gennem Vejen Kommune ved Holsted og Brørup, men det har regeringen afvist. Men drøftelsen af linjeføringen har vækket harme og protester i de lokalsamfund, der måske skulle lægge baghave til. Derfor kan motorvejen også gå hen og blive et emne i valgkampen.

En af Vejen Kommunes store udfordringer er den lave fødselsrate i kommunen. Det faldende børnetal og en stadig større generation af ældre gør, at gennemsnitsalderen i kommunen stiger. Inden for de senere år er det dog lykkedes for kommunen at tiltrække flere beboere i alderen 20-29 år, og det håber kommunen at kunne fortsætte med.

Færre børn og udfordringer med skoleområdet

Vejen Kommune er en stor kommune, hvis man kigger på arealet. Samtidig består den af mange landdistrikter og få hovedbyer. Og selv om der ikke er tale om en decideret affolkning af landdistrikterne, så er der stadig en opfattelse blandt borgerne, at meget er blevet centraliseret i kommunens hovedbyer. Samtidig har der været en omstrukturering af skoleområdet, hvor flere skoler i landdistrikterne er blevet lukket i den seneste valgperiode.

Skoleområdet er da heller ikke fredet i den kommende valgperiode. For der hersker nemlig en bred politisk enighed på tværs af partier om, at skoleområdet i Vejen Kommune trænger til et løft. Meldingerne fra politikerne lyder, at der er for mange unge, som ender uden for arbejdsmarkedet efter endt skolegang, og at de unge, der kommer ud af folkeskolen, ikke er blevet ordentligt klædt på til virkeligheden, hverken fagligt eller socialt.

En del af forklaringen skal nok findes ved implementeringen af den nye skolereform. Her var store konflikter mellem lærerne og kommunen. Politikerne vedtog, at kommunen ikke skulle blande sig i arbejdstidsregler, skoledagenes længde eller lignende på de enkelte skoler. Det skulle være op til ledelserne på skolerne. Om det skal ændres, og hvordan skolerne skal styrkes, bliver i den grad et omdrejningspunkt for valgkampen i Vejen Kommune.

Det politiske landskab

I Vejen Kommune sidder de borgerlige partier på flest stole i byrådssalen lige nu. Ud af de 27 stole, som giver adgang til indflydelse på, hvad der skal ske i kommunen, sidder de borgerlige partier på 20 af dem, mens socialdemokraterne blot sidder på seks og SF på en enkelt.

De Radikale stillede også op ved sidste valg, men de fik ikke stemmer nok til at få en stol i byrådssalen. De stiller med flere kandidater i år.

Med hele 12 kandidater i byrådet kommer det nok ikke som nogen overraskelse, at det også er en venstremand, der bærer borgmesterkæden. 66-årige Egon Fræhr fra Brørup har haft borgmesterkæden på i hele fire valgperioder. Efter fire år som byrådspolitiker fra Venstre blev han i 2002 valgt ind som borgmester i den gamle Brørup Kommune.

Efter kommunesammenlægningerne i 2007 blev han borgmester i Vejen Kommune og har været det siden. Han er desuden formand for Økonomiudvalget og formand for Landdistriktsudvalget.

Egon Fræhr stiller nu op til en femte periode som byrådsmedlem fra Venstre, og han er atter blevet udpeget som Venstres borgmesterkandidat i Vejen Kommune.

Flere partier bejler om borgmesterkæden

Socialdemokraterne stiller med det 55-årige erfarne byrådsmedlem, Jørgen Thøgersen fra Brørup. Han har før kommunalreformen siddet fire år i Byrådet i Brørup Kommune og siden hen i byrådet i Vejen Kommune siden 2010. Her har han blandt andet været meget aktiv i udvalget for sundhed, kultur og fritid, som han også er formand for lige nu.

Et andet parti, der også gerne vil have fingrene i borgmesterkæden, er Det Konservative Folkeparti. Det stiller i år op med 54-årige Frank Schmidt-Hansen fra Rødding som borgmesterkandidat. Han har været aktiv lokalpolitiker siden 1999, hvor han først blev medlem af Rødding kommunalbestyrelse. Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev han medlem af byrådet i Vejen Kommune, hvor han tidligere har været aktiv i Teknik- og Miljøudvalget og senere i Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget, som han er formand for nu.

Dansk Folkeparti har lige nu tre kandidater siddende i byrådet heriblandt partiets kommende spidskandidat Anni Grimm. DF har dog ingen ambitioner om at lande en borgmesterpost ved årets kommunalvalg. Men hvis De Konservative og Socialdemokraterne får markant flere stemmer end ved sidste kommunalvalg, så kan Dansk Folkeparti få en afgørende betydning for hvem, der kommer til at sidder på borgmesterkontoret.

stemmesedlen kan man i år finde tre nye partier i Vejen Kommune. Nye Borgerlige stiller med to kandidater. Enhedslisten stiller med fire kandidater. Kristendemokraterne stiller med én kandidat.