Det er på spil i Vejle

Venstre overtog arbejderby.

(Foto: Palle hedemann © Scanpix)

Vejle Kommune er historisk en arbejderby – Danmarks Manchester blev byen kaldt engang på grund de mange arbejdspladser i byens bomulds-spinderier.

I dag er Spinderihallerne overtaget af iværksætter-virksomheder, og det er otte siden socialdemokraterne sidst havde borgmesterposten i Vejle.

De seneste otte år har Venstre siddet på borgmesterposten. Frem til marts i år hed borgmesteren Arne Sigtenbjerggaard, men han forlod posten og lod sig pensionere for at give partifællen Jens Ejner Christensen et godt afsæt til kommunalvalget.

Vejle Kommune har de seneste år oplevet stor befolkningsvækst, og er én af Danmarks hurtigst voksende kommuner.

Befolkningstallet er vokset fra 109.000 i 2013 til 113.500 i dag – og alene det seneste år er der kommet 1500 nye indbyggere i Vejle.

Kommunen lukrerer blandt andet på naturen med Vejle Fjord og bakkerne ned mod fjorden som den store attraktion. Samtidig er kommuneskatten (23,4 procent) den laveste vest for Storebælt, og alene seks kommuner i omegnen af København har lavere skat.

Samtidig er Vejle begunstiget af sin placering midt i Trekantområdet, der er et af Danmarks vækstcentre.

Økonomisk er Vejle Kommune veldrevet med et overskud på 576 mio. kroner sidste år.

Ved kommunalreformen i 2007 blev Vejle sammenlagt med Børkop. Jelling, Egtved og Give kommuner, og kommunen er Danmarks sjette største.

Mens Børkop i mange år var en socialdemokratisk kommune, har Jelling, Egtved og Give, som landkommuner været domineret af Venstre, og det kommer fortsat til udtryk ved valg, ligesom Dansk Folkeparti typisk har stået stærkt i Vejle. Ikke mindst i kraft af partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, der privat bor i Thyregod, og som tidligere har siddet i Vejle Byråd.

Borgmester-duel

De 31 pladser i Vejle Byråd er fordelt med 12 pladser til Venstre, otte til Socialdemokratiet, tre til Dansk Folkeparti og to SF’ere.

Yderligere seks partier har hver en plads i byrådet. Det er De Konservative, De Radikale, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Enhedslisten og Borgernes Parti, der er stiftet af en frafalden socialdemokrat.

Den store spænding ved valget i Vejle går på, hvem der sætter sig på borgmesterposten.

Ved sidste valg blev socialdemokraten Søren Peschardt topscorer med 4674 personlige stemmer – 1000 flere end den daværende borgmester Arne Sigtenbjerggaard.

Venstre har traditionelt fået støtte fra Dansk Folkeparti, men hvilken vej Dansk Folkeparti hælder ved dette valg, har partiet ikke meldt ud, og partiets spidskandidat, Kenneth Fredslund Petersen, sidder i dag ikke i byrådet.

Dansk Folkeparti kan sagtens ende med at bestemme, hvem der bliver Vejles nye borgmester. Men partiet kan også risikere at miste stemmer til Nye Borgerlige, som partiets spidskandidat ved sidste valg - Holger Gorm Petersen - er skiftet til.

Venstre og DF har indgået et valgforbund for at sikre mod stemmespild.

Øvrige valgforbund er indgået mellem De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Mellem SF, De Radikale og Alternativet,

Og mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Borgernes Parti, der er stiftet af en frafalden Socialdemokrat.

Halløj på havnen

De seneste fire år har Vejle fået en del omtale – ikke mindst skandalen om Vejle Havn, der blev afsløret i sommeren 2015.

Havnen foretog i årene fra 2010 til 2015 83 rejser til 2,2 mio. kroner.

Blandt andet en studietur til Florida, som havde så meget turistpræg, at havnebestyrelsen, der dengang bestod af prominente politikere som de tidligere borgmestre Arne Sigtenbjerggaard (V) og Leif Skov (S) endte med at blive beskattet af turen.

De to store borgmester-kandidater Søren Peschardt og Jens Ejner Christensen er dog kommet uskadte gennem havnesagen, da de ikke var en del af havnebestyrelsen i den kritiserede periode.

Til gengæld kan SF og De Konservative profitere af havne-sagen, da netop de to partier var med til at starte havne-sagen.

Havnen foretog en række indkøb af privatlignende karakter og overforbrug til samlet 1,2 mio. kroner, og fire politikere var i 450 dage sigtet for mandatsvig, skattesvig og brug af havnens midler til private formål.

Politiet frafaldt i foråret 2017 alle sigtelser mod politikerne, men havne-sagen vil komme til at fylde i valgkampen.

Asfalt og butikscenter

Et andet tema bliver asfalt og infrastruktur.

Vejle er trafikalt udfordret af sin vækst og placering i bunden af en dal. Derfor bliver en ny omfartsvej vest om Vejle et tema.

Et andet stridspunkt er et omdiskuteret butiks- og boligprojekt på byens tidligere posthusgrund.

Byrådets flertal vedtog i 2016 en lokalplan for området, men det er ikke populært blandt byens butikker, der var bange for, at handlen i byens gågade vil flytte sig til det måske kommende center. Det samme frygter butikkerne i omegnsbyerne Jelling, Give, Egtved og Børkop.

I Vejle Kommune indgik alle partier undtagen SF og Enhedslisten den 12. september et budgetforlig for 2018.

Forliget afsætter i alt 590 mio. kroner ekstra til drift og anlæg de næste fire år.

Blandt andet 25 mio. kroner ekstra om året til folkeskoler og 20 mio. kroner om året til bedre veje.

Pengene til asfalt kan blive et valgtema, da der ifølge Enhedslisten og SF er afsat alt for få midler til kollektiv trafik.

FacebookTwitter