Nyt landdistriktsudvalg: Borgerne føler sig overset

Viborg Kommune tager konsekvensen af, at borgere i landområder føler sig overset.

Landområderne i de store kommuner føler sig ofte overset, når der træffes beslutninger på rådhusene i centerbyerne. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Et af de store temaer i valgkampen har handlet om skellene mellem land og by. I mange landområder har borgerne følt sig overset og haft en fornemmelse af, at kommunens centerby tilraner sig alt fra haller til kulturtilbud.

Det har de taget konsekvensen af i Viborg Kommune, hvor de opretter et nyt landdistriktudvalg i det nye byråd.

- Det gør vi, fordi der har været fokus på landdistrikterne både før, under og efter valgkampen. Det er tydeligt, at der er en følelse af, at der kan være langt til de beslutninger, der bliver truffet på rådhuset, og det har vi besluttet os for at gøre noget ved, siger Mette Nielsen (S), der er den nye udvalgsformand i landdistriktsrådet i Viborg Kommune.

I Viborg Kommune er der 92 mindre landområder, og to ud af tre bor uden for Viborg by.

- Borgerne følte sig ikke tilgodeset i landsbysamfundene. Også selv om man ikke kunne sige faktuelt, at de har fået mindre. Så det handler om følelsen, hvor vi gerne skal give dem en demokratisk følelse af at føle sig som en del af Viborg Kommune, siger Mette Nielsen.

Tryghed i lokal politiker

I Viborg Kommune bor 19 ud af de 31 nye byrådsmedlemmer uden for Viborg by, hvilket svarer til 61 procent. Til sammenligning bor 83 procent af byrådmedlemmerne uden for Herning by mens kun 43 procent bor uden for Lemvig by.

Mette Nielsen kommer selv fra en af de mindre byer i Viborg Kommune.

- Borgerne i Klejtrup, hvor jeg kommer fra, giver udtryk for en tryghed i, at jeg kender byen, og jeg ved, hvilke problematikker der findes, hvilke vejkryds, der er bøvl med, eller at jeg ved, hvilken strækning, man vil prioritere, hvis der skulle komme midler til en cykelsti, siger Mette Nielsen.

Opfordrer til flere landdistriksudvalg

Det kan være svært for politikerne at have på fingeren på pulsen omkring, hvad der sker rundt i lokalsamfundene.

- Der er forskel på, når man som politiker kommer ud og ser, hvad der rør sig, og hvor skoen trykker, hvis der er noget, der skal gøres noget ved, siger Mette Nielsen.

Netop den begrundelse kan formand for landdistrikternes fællesråd Steffen Damgsgaard genkende, og han glæder sig over det nyoprettede udvalg.

- Jeg oplever, at der opstår flere udvalg, end der bliver nedlagt i øjeblikket, siger Steffen Damsgaard.

I blandt andet Randers og Vejen kommuner har de også politiske landdistriktsudvalg, mens man i andre kommuner har organiseret forskellige typer landdistriksråd.

- Jeg kan kun opfordre til, at kommuner laver den type udvalg i konstitueringsfasen, selv om jeg ved, at mange er tilbageholdende med at oprette flere udvalg. Ud over at skabe udvikling er det en god måde at imødekomme, at der er langt til borgerne, og man ikke har den samme lokale viden, siger Steffen Damsgaard.