Det er på spil i Vordingborg

Havudsigt til nye skatteborgere.

(Foto: Per Rasmussen © Per Rasmussen)

”Med lov skal land bygges” står der i Jyske Lov, som kom til verden i Vordingborg for snart 800 år siden og den dag i dag tiltrækker masser af turister.

Det var lang tid før kommunalreformen, hvor en lang række små og større landsbyer fra Knudshoved Odde i vest til Møns Klint i øst blev indlemmet i storkommunen Vordingborg med hovedsæde i Gåsetårnets by. Vordingborg er den kommune i Danmark, der har de fleste kilometer kyststrækning og et anseligt antal små kommuneveje, der skal vedligeholdes.

Vordingborg kæmper for at få flere skatteborgere, for befolkningsprognoserne bliver til truende sorte skyer over kommunens pengekasse: Antallet af 80-99 årige er tæt på en fordobling i 2030, og det koster rigtig mange millioner i kommunal genoptræning og hjælp til de ældre. På hjemmesiden lokker Vordingborg Kommune yngre familier med løfter om, at de vil have 10.000 kroner mere om måneden, hvis de køber et godt hus i den skønne kommune.

16 lokalråd

Men hvis skatteborgerne lader sig lokke til Vordingborg, så må de indstille sig på, at det er svært at finde arbejde tæt på. Vordingborg er en af de kommuner i området, der har færrest både offentlige og private arbejdspladser. Så er det heldigt, at motorvejen er tæt på, og toget stopper i Vordingborg, så fire ud af 10 kan pendle til og fra arbejde.

Lige nu satser bystyret på, at en kommende havneudvidelse og den nye Storstrømsbro vil gøre underskuddet af lokale arbejdspladser mindre. Det hjælper også, at staten har flyttet Hjemmeværnskommandoen og dele af Udbetaling Danmark til Vordingborg.

Vordingborg har rigtig mange landsbyer og hele 16 lokalråd, der sørger for aktivitet og udvikling i de mange mindre samfund. Transport er et kæmpe problem for både de yngste og ældste befolkningsgrupper. På Jungshoved har de derfor lavet en ordning, hvor frivillige kører en fælles minibus, når borgerne har ærinde i Præstø. Initiativet er støttet af kommunen og bliver måske udbredt til andre landområder.

Venstrekæmpen gik

I foråret trak den gamle kæmpe, venstremanden Knud Larsen, sig ud af kommunalpolitik efter 43 år for at give plads til en ny venstrehøvding: Michael Seiding Larsen. Han befinder sig godt i førersædet efter få måneder. Men det samme siger hans navnebror Mikael Smed i Socialdemokratiet, at han også vil gøre. Mikael Smed er også ny spidskandidat, og det kan ligeså godt blive den ene Michael som den anden, der sætter sig i borgmesterstolen på valgnatten.

Farvel til rød og blå blok

I dag er byrådet delt op i blå og rød blok – med 15 til de blå og 14 til resten. Men står det til de to nye borgmesterkandidater, så skal det være slut med blokpolitik i Vordingborg. Begge bedyrer, at hvis de taber slaget på valgnatten, vil de forsøge at komme med i en konstituering og dermed få indflydelse på, hvad der skal ske de kommende fire år.

Dansk Folkepartis spidskandidat Heino Hahn går i øvrigt også efter posten. Denne gang har han ikke indgået valgforbund med Venstre og Konservative, men derimod med nye borgerlige. En markering af, at han ønsker at stå frit på valgnatten. Dog går han efter en borgerlig borgmester – ham selv eller en venstremand. Men hvis billedet er grumset, så kan alt ske i Vordingborg.

Valgtemaer

Bedre inklusion af udsatte børn i skolerne: Bedre hjælp til de ældre. Styr på genoptræning af de mange gamle, der bliver udskrevet fra sygehusene i rekordfart og skal have hjælp i den kommunale hjemmepleje.

Bosætning: Flere skatteborgere til Vordingborg. Alternative transportmuligheder til og fra landsbyerne.

FacebookTwitter