Flextrafik var for dyrt: Nu kører frivillige delebussen

Siden 1. august har lokale frivillige fragtet Jungshoveds beboere i en fælles delebus.

Lyttede man på vandrørene på halvøen Jungshoved for blot et halvt år siden, så ville man hurtigt indse, at den offentlige trafik langt fra var tilfredsstillende. Det var simpelthen for svært at komme både til og fra området.

Busserne var holdt op med at køre til og fra området for flere år siden, og borgerne på Jungshoved var derfor afhængige af Flextrafik, der er en dyr løsning - både for beboerne og for kommunen.

Derfor iværksatte lokalrådet en borgerundersøgelse, der viste, at borgerne fravalgte Flextrafik, fordi det var for dyrt og besværligt.

Samtidigt frygtede man i lokalrådet, at flere af de ældre ville flytte fra området, så snart de ikke var i stand til at køre i bil mere. Men det var en udtalelse fra en lokal politiker, der for alvor satte skub i tingene.

- Vi blev provokeret af en lokal politiker, der udtalte, at hvis fru Jensen ikke havde råd til en taxa, så måtte hun flytte, siger Allan Capion.

Inspireret af tidens trend tændte der sig et lys hos Allan Capion, der er bestyrelsesmedlem i lokalrådet på Jungshoved.

- På det tidspunkt var samkørsel så meget oppe i tiden, og så tænkte vi, at det kunne da være, vi skulle prøve det samme, siger han.

Idéen var, at lokalrådet skulle drive en delebus, så man kunne fragte områdets borgere til den nærmeste større by, Præstø.

Efter initiativ fra de frivillige indvilligede kommunen i at lease en minibus. Og den 1. august var projektet en realitet. Allerede fra første dag, var det en succes.

- Vi har nærmest hver eneste dag haft bussen fyldt op på de to daglige afgange, siger Allan Capion. Han fortæller, at han udover at koordinere og lægge vagtplan for alle bussens frivillige chauffører, så kører han selv bussen et par gange om måneden.

- Jeg glæder mig til hver gang, jeg skal køre, siger Allan Capion.

Allan Capion bag rattet i delebussen (Foto: © stillbillede)

Udover at tilbyde transport til og fra Præstø, så har indførslen af delebussen styrket sammenholdet mellem borgerne i Jungshoved.

- Det har virkeligt rykket området tættere sammen. Det er lige før, at man slet ikke behøver at abonnere på den lokale avis, fordi man får alt snakken i bussen, siger Allan Capion og tilføjer:

- Bussens frivillige chauffører har simpelthen en fest. De bliver mødt af glade mennesker, som virkeligt værdsætter, at de gider at køre bussen frivilligt.

Kommunen bakker op

Det er ikke kun borgerne, der er glade for den nye delebus på Jungshoved. I Vordingborg Kommune er der også stor opbakning til projektet.

- De lokale i Jungshoved har bevist, at deres ord holdt vand, da de sagde, de kunne drive en delebus frivilligt, siger Bo Kuno Christensen.

På trods af, at bussen kun har kørt siden august, og derfor har været igennem en opstartsfase, så kan man allerede nu se en væsentlig reduktion i antallet af Flexture, forklarer Bo Kuno Christensen.

Helt konkret er antallet at ture reduceret med 146 ture. Det giver en besparelse på 12.500 kroner, hvoraf der er en besparelse på 10.000 kroner alene i september. Den samlede besparelse svarer til 47 procent af kommunens udgifter til Flexture på Jungshoved.

Skal ikke tjene penge til kommunen

Det er dog ikke intentionen fra hverken Vordingborg Kommune eller fra de lokale på Jungshoved, at ordningen skal ses som en måde for kommunen at spare penge.

- Selvfølgeligt skal det kunne hænge sammen økonomisk, men det er ikke derfor, vi har startet det her forsøg. I stedet har kommunen forsøgt at lytte til nogle af de lokales ønsker, siger Bo Kuno Christensen.

Det samme siger Allan Capion fra lokalrådet på Jungshoved:

- Bussen må ikke blive til et projekt, hvor kommunen tror, at de kan spare penge ved at bruge frivillig arbejdskraft, siger han.

- Så må vi sænke billetprisen eller genforhandle med kommunen.

Hos Movia, der står for at drive Flextrafik i Vordingborg Kommune kender man godt til delebusforsøget på Jungshoved, fortæller Movias flextrafikchef, Jens Peter Langberg.

- I Movia synes vi det er interessant at undersøge, om lokale delebilsløsninger kan være med til at sikre mobilitet i områder, hvor der bor få mennesker, og hvor det samlede transportbehov er lille, men hvor det kan være svært for den enkelte borger eller familie at have tilstrækkelig mulighed for mobilitet, siger han og tilføjer:

- Når Movia udliciterer trafik skal det varetages af uddannede og professionelle chauffører.

Om hvorvidt Movia betragter delebusordningen som en konkurrent på et kommercielt marked, svarer Jens Peter Langberg nej.

- Movia skal jo ikke tjene penge på Flextur. Flextur er et tilbud, som kommunerne selv kan beslutte at have som en del af servicen i den kollektive trafik.

Fungerer ikke uden ildsjæle

For at få en delebusordning til at fungere, er det en nødvendighed, at man har et aktivt lokalsamfund.

Det siger Niels Agerholm, der er trafikforsker på Aalborg Universitet.

- Noget, som vi fandt ud af i vores undersøgelser, var, at der skal være noget saft og kraft i lokalsamfundet, hvis det her skal kunne fungere. Der skal simpelthen være nogle ildsjæle, der gider at sidde til nogle møder, planlægge og være med til at løfte denne her opgave, siger han.

Hos Bo Kuno Christensen er der ingen tvivl om, at lokalsamfundet på Jungshoved er noget særligt.

- Vi har nogle fantastiske frivillige borgere på Jungshoved. Det har vi altid vidst, siger han.

Niels Agerholm roser initiativet og borgerne på Jungshoved for at selv at tage ansvar for deres transport.

- Ofte, når man lukker busruter, eller tager andre beslutninger i lokalsamfund, så har borgerne ikke selv ressourcerne til at kæmpe imod kommunens beslutninger. De er simpelthen ikke nok mennesker til at protestere. Derfor er mange lokalsamfund også hårdt ramt af dårlig offentlig transport. Og derfor er det også rigtig fint, at borgerne på Jungshoved tager initiativet i egen hånd.