Kvindelige ministre i spidsen for børn og ældre - mændene står for økonomien

Det har en stærk signalværdi, at de kvindelige ministre ikke er med i de magtfulde regeringsudvalg, siger forsker.

Lars Løkke Rasmussen har i dag præsenteret sin nye regering. Ingen kvindelige ministre har fået plads i regeringsudvalgene. (Foto: © BAX LINDHARDT, Scanpix)

Danmark har fået ny regering, hvor 41 procent af ministrene er kvinder.

Regeringen ligger dermed pænt i feltet, hvis man alene ser på andelen af kvindelige ministre.

Der sidder imidlertid ikke én eneste kvindelig minister med ved bordet i den nye trekløverregerings fem tværgående og magtfulde udvalg.

Og det er bemærkelsesværdigt, påpeger lektor i køn og europæisk politik Christina Fiig fra europastudier ved Aarhus Universitet.

- Fra 1993 har der ellers været kvindelige ministre i samtlige regeringers koordinerende udvalg. Så Lars Løkke Rasmussens (V) regeringshold er altså en undtagelse, siger hun.

Ikke med til centrale beslutninger

Hverken denne gang eller under den netop afgåede Venstre-regering har kvindelige ministre fået plads i Koordinationsudvalget, hvor grundlæggende beslutninger for regeringens politik og det samlede statsapparat bliver truffet.

Det har ifølge Christina Fiig betydning både symbolsk og i praksis, at de kvindelige ministre ikke sidder med i toppen.

- Der ligger en stærk signalværdi i, at denne regerings kvindelige ministre ikke kommer til at deltage i de centrale beslutningstagende organer, hvor der bliver truffet beslutninger med stor samfundsbetydning, siger hun og tilføjer:

- Sætter man det ind i en nordisk sammenhæng, så ville en sådan fordeling ikke være legitim i Norge og Sverige.

Kvinder tager sig af undervisning, ældre og kirken

Det er ifølge lektoren samtidig interessant at bemærke, hvilke porteføljer de kvindelige ministre besidder.

- Der tegner sig nogle klare og stereotype arbejdsdelinger, hvor de kvindelige ministre sidder på sundheds- og børneområdet, ligestilling og kultur, siger Christina Fiig.

De mandlige ministre står derimod i spidsen for de tunge, koordinerende ministerier for økonomi, finans, skat, transport, infrastruktur og udenrigspolitik.

- Andre regeringer og konstellationer har brudt med kønsstereotyper omkring politikområder og arbejdsfordeling. Det gør denne regering ikke, siger lektoren.

Kvindelige ministre gennem tre årtier

Danmark fik sin første kvindelige minister, da Thorvald Stauning udpegede historiker og journalist Nina Bang som undervisningsminister i 1924.

Det var dog først langt senere, at det blev almindeligt med flere kvindelige ministre i en regering.

Herunder har vi samlet et overblik over, hvor mange kvindelige ministre de skiftende regeringer har haft gennem de seneste knap tre årtier.

En del statsministre har ændret i deres regeringshold undervejs, når der for eksempel har været ministerafgange, og derfor har kønsfordelingen i mange regeringer ikke været statisk.

I oversigten har vi taget udgangspunkt i antallet af kvinder på det oprindelige ministerhold.

Regeringen Lars Løkke Rasmussen III

November 2016-

22 ministerier. Ni kvindelige ministre. 41 procent kvinder.

Regeringen Lars Løkke Rasmussen II

Juni 2015 til november 2016

17 ministre, heraf fem kvinder. 29 procent kvinder.

Regeringen Helle Thorning-Schmidt II

Oktober 2011 til februar 2014

Startede med 23 ministre, heraf ni kvinder. 39 procent kvinder.

Denne regering havde på et tidspunkt 48 procent kvindelige ministre efter en rokade.

Regeringen Helle Thorning-Schmidt I

Oktober 2011 til februar 2014

22 ministerier. Startede med otte kvinder. 36 procent kvinder.

Regeringen Lars Løkke Rasmussen I

April 2009 til oktober 2011

Startede med 19 ministre, heraf ni kvinder. 47 procent kvinder.

Denne regering havde flest kvinder på ministerholdet fra start.

Regeringen Anders Fogh Rasmussen III

November 2007 til april 2009

Startede med 18 ministre, heraf syv kvinder. 39 procent kvinder.

Regeringen Anders Fogh Rasmussen II

Februar 2005 til november 2007

Startede med 19 ministre, heraf fem kvinder. 26 procent kvinder.

Regeringen Anders Fogh Rasmussen I

November 2001 til februar 2005

Startede med 18 ministre, heraf fem kvinder. 28 procent kvinder.

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV

Marts 1998 til november 2001

Startede med 20 ministre, heraf syv kvinder. 35 procent kvinder.

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III

December 1996 til marts 1998

20 ministre, heraf fem kvinder. 25 procent kvinder.

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen II

September 1994 til december 1996

21 ministre, heraf syv kvinder. 33 procent kvinder.

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I

Januar 1993 til september 1994

24 ministre, heraf otte kvinder. 33 procent kvinder.

Regeringen Poul Schlüter IV

December 1990 til januar 1993

19 ministre, heraf fire kvinder. 21 procent kvinder.

Regeringen Poul Schlüter III

Juni 1988 til december 1990

19 ministre, heraf fire kvinder. 21 procent kvinder.