LA-formand trækker sig i protest: Beskylder partiet for dobbeltmoral

Eksklusion af et mangeårigt partimedlem fik i går landsformanden til at trække sig, viser et lækket brev.

Leif Mikkelsen (til venstre) har været landsformand for Liberal Alliance i 11 år. Nu er det slut. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

En sag om eksklusion af et partimedlem har fået gryderne til at koge i Liberal Alliance.

Så meget, at partiets landsformand, Leif Mikkelsen, i går trak sig fra sin post før tid i protest over ekskluderingen.

Det var i forvejen planen, at han skulle forlade posten som landsformand ved partiets landsmøde i april, men nu vælger han at gå før tid.

DR er kommet i besiddelse af et brev fra Leif Mikkelsen til partiets hovedbestyrelse, og i det beskriver han, at afgangen skyldes eksklusionen af det mangeårige partimedlem Søren Kenner.

- Det er formanden, der skal stå på mål for de beslutninger, der træffes i partiet.

- Jeg kan ikke som jeres landsformand, med mine værdier i behold, på det kommende landsmøde stå og forsvare denne beslutning, lyder det i brevet.

Hvor meget må man kritisere ledelsen?

Søren Kenner blev ifølge brevet ekskluderet af partiet på grund af kritik af partiets ledelse, blandt andre folketingsmedlemmet Henrik Dahl. Men det klinger hult, partiets historie taget i betragtning, skriver Leif Mikkelsen.

Et partimedlem er ifølge Leif Mikkelsen blevet ekskluderet for at kritisere blandt andre folketingsmedlem Henrik Dahl (på billedet). Dahl langede selv voldsomt ud efter den tidligere partiledelse efter seneste folketingsvalg. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

I brevet beskriver han nemlig et forløb, der udspillede sig efter det seneste folketingsvalg. Her kritiserede netop Henrik Dahl i ualmindeligt skarpe vendinger daværende partileder Anders Samuelsen, der kort efter endte med at trække sig.

Kritikken var så hård, at det reelt burde have ført til en eksklusion af Henrik Dahl, skriver Leif Mikkelsen i brevet.

- Han stod til at blive ekskluderet af Liberal Alliance, hvis vi skulle følge de normer og værdier, vi havde, for hvad der er partiskadelig virksomhed, og den måde vi behandler hinanden på.

Se noget af Henrik Dahls kritik af partiledelsen kort efter folketingsvalget i videoen her:

Men partiets hovedbestyrelse undlod at indlede en eksklusionssag mod Henrik Dahl - ifølge Leif Mikkelsen af to årsager:

For det første ville en eksklusion af Dahl have kostet partiet - der i forvejen havde mistet ni mandater ved valget - dyrt økonomisk på grund af reglerne om partistøtte.

Og for det andet ville det ifølge Leif Mikkelsens brev have betydet, at den folketingsgruppe, der havde stået tilbage, ville have valgt en anden partileder end Alex Vanopslagh efter Anders Samuelsens afgang.

- På denne baggrund undlod jeg at insistere på at foretage ekskludering af Henrik Dahl. Men gjorde i den forbindelse opmærksom på, at vi dermed flyttede barren for, hvornår der i fremtiden kunne foretages ekskludering af et medlem.

- Man måtte i fremtiden tåle mere end før, skriver han.

LA samler ledelsen hos Vanopslagh

Men sådan blev altså ifølge Leif Mikkelsen ikke for det nu ekskluderede partimedlem - og derfor trækker han sig fra posten i utide.

Leif Mikkelsen har ikke selv ønsket at uddybe sin kritik eller stille op til interview om sin afgang. Man kan dog læse i brevet til hovedbestyrelsen, at han stadig bakker op om Alex Vanopslagh som partileder.

I Liberal Alliance har ledelsen af partiet indtil nu været delt mellem en landsformand og en politisk leder. De to poster skulle efter planen samles hos partilederen ved det kommende landsmøde. Det er de i første omgang blevet nu hos partileder Alex Vanopslagh.

Vanopslagh selv har ikke ønsket at stille op til interview og svare på DR's spørgsmål om kritikken fra Leif Mikkelsen. Han har i stedet sendt en kortfattet skriftlig kommentar:

- Leifs position er velkendt både for mig og for hovedbestyrelsen. Det er derfor, jeg blev konstitueret formand, så vi kan fuldende overgangen fra gammel til ny ledelse og dermed få ro på partiet, skriver han.

Vanopslagh: 'for meget uro'

Men i en lukket Facebook-gruppe for partimedlemmer har han sat flere ord på Leif Mikkelsens afgang - og på situationen i partiet.

Alex Vanopslagh blev valgt som politisk leder af Liberal Alliance efter det seneste folketingsvalg, hvor partiet gik markant tilbage. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Her beskriver Alex Vanopslagh, at der i øjeblikket er for meget uro i partiet.

- Jeg vil gerne gøre det helt klart, at genrejsningen af LA kun lykkes, hvis vi er sammen om det. - Tiden siden folketingsvalget sidste år har været præget af for meget uro. Og det er ærgerligt – særligt for alle jer, der knokler i det daglige for at forsvare partiets handlen, gøren og synspunkter. Det skal have en ende nu, så vi kan fuldende overgangen fra gammel til ny ledelse, skriver partilederen.

Liberal Alliance holder landsmøde i april, og her skal det endegyldigt vedtages, at ledelsen af partiet samles hos partileder Alex Vanopslagh.