LA: Udlej skove til jagt og sikr sund natur i Danmark

Liberal Alliance foreslår at sælge dele af statslige skove til private, så det bliver muligt for jagtentusiaster at udleje de grønne arealer til jagt.

Danmarks Naturfredningsforening advarer mod at sælge statsskovene, fordi offentligheden har langt bedre adgang til skovene, når de er statslige. (Foto: © Kim Haugaard, Scanpix)

89 millioner er der afsat til den naturpakke, som de blå partier efter påske skal forhandle på plads.

Men pengeposen til at sikre sund natur i Danmark skal være endnu større, mener Liberal Alliance.

Derfor foreslår partiet, at man sælger dele af de danske statsskove til private, så man på den måde får flere penge i kassen til at finansiere øget biodiversitet i Danmark.

Sådan lyder forslaget i dag i Berlingske.

- Vi mener, at ambitionsniveauet i naturpakkeforhandlingerne med de 89 millioner er lidt lavt. Vi vil gerne hæve barren, og derfor skal vi ud og hente nogle penge et sted. Vi mener, det er mest relevant at gøre med omprioriteringer inden for området, siger Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach, til DR Nyheder.

Liberal Alliance mener, at private vil kunne drive skovene meget mere effektivt, end Naturstyrelsen gør i dag.

Det er dog kun skove med 'lav naturværdi', som det hedder, der skal sælges fra. Skove med 'høj naturværdi' skal fortsat være i statslige hænder.

Naturværdiforskellen afgøres af, hvilke forskellige arter både af dyr og planteliv, der er i skoven.

- Det er klart, at hvis vi snakker en granplantage, så er biodiversiteten jo mindre, end hvis vi snakker en alsidig løvskov, siger Carsten Bach, der dog ikke vil give et bud på, hvad en skov med høj naturværdi skal koste.

Venstres miljø- og fødevareordfører, Erling Bonnesen, er åben overfor forslaget. De Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard, vil hellere blot bortforpagte dele af de offentlige skove.

Mere jagt - mere biodiversitet

Udover at gøre statslige skove private for at finansiere flere initiativer til naturpakken er der også en anden fordel ved omlægningen, mener LA's miljøordfører.

Private skovejere får nemlig dermed muligheden for at tjene penge på at udleje deres skove til jagt, forklarer han. Jagtrettighederne skal fungere på markedsvilkår.

- Hvis man gik ind og gav nogle af de lokale jagtforeninger muligheden for at byde ind på den jagt, der er på statens arealer i dag i langt højere grad, end man gør, så vil der være penge at hente, som så kan kanaliseres ind i naturpakken eller bruges på at øge biodiversitet i Danmark, siger Carsten Bach.

Jagt trækker værdien af skove op

- Naturstyrelsen lejer ikke ret meget af de offentligt ejede skove ud til jagtformål, og derfor tjener man ikke nogen penge på det. Men det kunne man meget fint gøre, siger Carsten Bach.

- Det er jo en del af den værdi, der er i skoven, hvis man sælger den, at der er en jagtværdi i den. Den værdi skal regnes med ind i kroner og øre, som man kan få ud af det her forslag.

Danmarks Naturfredningsforening advarer overfor Berlingske mod et salg af statsskovene, fordi offentligheden har langt bedre adgang til skovene, når de er statslige.

Men den problematik køber Carsten Bach ikke:

- Der vil være en smule mere restriktioner på private skove. Man må kun gå på stierne, men det er så små forskelle, at det betragter jeg ikke som et problem, siger han.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1148117345238788