Læger og sygeplejersker: 'Useriøst', 'uansvarligt' og 'rigtig dårlig ide' at nedlægge regioner

Der mangler et klart alternativ, når et parti som Dansk Folkeparti foreslår at aflive regionerne, lyder det.

Dansk Folkepartis krav om at nedlægge regionerne og placere ansvaret for sundhedsvæsenet hos staten møder modstand. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

Det er et af Dansk Folkepartis ”vigtigste” krav til den sundhedsreform, der skal forhandles om i dette efterår:

Regionerne skal afskaffes, staten skal overtage ansvaret for sundhedsvæsenet og en lang række opgaver skal placeres ude i kommunerne.

Men fra en række centrale aktører i sundhedssystemet kommer der nu en klar advarsel til DF samt de to mindste regeringspartier, Liberal Alliance og Konservative, som også vil nedlægge regionerne.

Ingen af de adspurgte organisationer har det som en decideret mærkesag at bevare regionerne, men det vil på nuværende tidspunkt være både ”uansvarligt”, ”useriøst” og i det hele taget en ”rigtig dårlig ide” at nedlægge dem, lyder det blandt andet fra læger og sygeplejersker, mens Dansk Patienter konkluderer, at det ikke er et forslag, de støtter.

- Når man kigger på de meget konkrete problemer, vi lige nu har i sundhedsvæsenet med underfinansiering, en nødlidende psykiatri, overbelastning og andre problemer, så virker det ærlig talt lidt virkelighedsfjernt at begynde at tale om at ændre strukturen på sundhedsvæsenet, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, der har over 30.000 medlemmer.

- Hvis vi kaster sundhedsvæsenet ud i en kæmpestor reform, så vil der selvsagt ikke være overskud og ressourcer til at tage sig af de meget konkrete udfordringer, som virkelig er påtrængende. Så jeg er bekymret for, at det vil gå dårligere i en årrække, siger han.

Efterlyser et klart alternativ

Danske Patienter, der er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger, er enig med Dansk Folkeparti i, at der er brug for mere sammenhæng mellem regioner og kommuner i patienters behandlingsforløb.

Men det løser man ikke ved at nedlægge regionerne, mener formand Camilla Hersom, som i stedet peger på fælles økonomi, fælles ledelse og muligheden for at trække på fælles personale som oplagte indsatsområder for at forbedre samspillet mellem regioner og kommuner.

Camilla Hersom fastslår, at forslaget om at nedlægge regionerne "ikke er et forslag, vi støtter".

- Vi er ikke sat i verden for at forsvare regionerne, og vi kan også pege på ting, der burde foregå bedre. Men helt overordnet mener vi faktisk, at de har løst deres opgave, og at det er nødvendigt at have en størrelse på enhederne i sundhedsvæsenet, der svarer nogenlunde til det, regionerne er i dag, siger Camilla Hersom.

- Hvis man vil nedlægge regionerne, skylder man svar på, hvad alternativet så skal være. I vores optik er det i hvert fald ikke at flytte opgaven til kommunerne, for det er kommunerne ikke klar til, siger hun.

"En rigtig dårlig ide"

Samme grundholdning har formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, der kalder det ”en rigtig dårlig ide” at nedlægge regionerne.

- Det er en dårlig ide at fokusere på en strukturel ændring, når udfordringen er mere indholdsmæssig og handler om kvalitet, sammenhæng i sundhedsvæsenet og en række andre ting, siger Grete Christensen.

De seneste tal fra regionerne viser, at det på en række centrale områder går langt bedre end for ti år siden med at levere resultater.

Eksempelvis er ventetiden til operationer faldet ganske markant, mens medarbejdernes sygefravær er dalet kraftigt – fra 2009 til 2014 med 15 procent.

Ifølge Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi og -politik ved Syddansk Universitet, leverer regionerne varen og gør det i øjeblikket godt under de betingelser, der er i sundhedsvæsenet.

- Regionerne har levet op til at holde budgetterne, de har øget produktiviteten, og kvaliteten har været i orden. Der er indført kræftpakker med betydelig succes. Så det er svært at finde hår i suppen, siger han.

Abespil

Et af Dansk Folkepartis vægtigste argumenter for at nedlægge regionerne er, at der mangler en entydig ansvarsplacering i sygehusvæsenet. Der foregår et ”abespil” mellem de forskellige instanser, når der skal placeres et ansvar, mener DF.

Men det kan Kjeld Møller Pedersen ikke genkende.

- ”Abespillet" betyder, at der skal skubbes ansvar rundt. Det mener jeg faktisk ikke er tilfældet, siger professoren.

Han har svært ved at se fordelen ved et statsligt styret sygehusvæsen, som Dansk Folkeparti har foreslået.

- Et decentralt sundhedsvæsen, som vi kender det med regionerne, er altid karakteriseret ved, at man er tættere på borgerne. Det, der skal være godt i Nordjylland, er sikkert ikke hensigtsmæssigt i Region Hovedstaden.

- Og det er problemet ved et statsligt styret sygehusvæsen. Her går man ud fra, at den samme model er lige relevant alle steder i landet. Den model, vi har i dag, tager hensyn til, at der er forskel fra landsdel til landsdel, siger Kjeld Møller Pedersen.

DF: Der vil altid være bekymringer

Dansk Folkeparti erkender, at regionerne på flere områder har gjort fremskridt over de seneste år, men samtidig kan partiet få øje på en række områder, hvor der er klar plads til forbedring.

- Jeg kan pege på fælles it, vagtcentraler eller hvordan vi sikrer læger i alle dele af landet. Det er bare tre ting, jeg hurtigt kan komme på, hvor det går knap så godt. Det har gjort, at patienterne mister mere og mere tillid til vores sundhedsvæsen, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Hun udtrykker forståelse for, at læger, sygeplejersker og patienter kan være bekymrede for omfattende strukturændringer indenfor sundhedsvæsenet.

- Den bekymring vil altid være der, og derfor skal vi også være rigtig gode til at forsikre personalet om, at der ikke sker ændringer i deres dagligdag. Den bliver jo, som den altid har været. Det er blot nogle lag, vi skærer fra, og etablerer en mere direkte forbindelse. Væk med noget af det bureaukrati, som ligger i dag, fordi der er så mange lag.

- Men vi vil da være lydhøre overfor personalet, og hvilke forslag de kan have til strukturen for sygehusene. Men jeg kan da godt forstå, man er bekymret. Det er man altid, når der sker noget indenfor ens arbejdsplads, siger Liselott Blixt.

Overskriften er rettet fredag eftermiddag. Ordet ”patienter” er slettet, da citaterne i overskriften kommer fra Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd – og ikke Danske Patienter.