Lækket notat: Minister får kattelem i ny lov, hvis klimamål kikser

Klimaminister kan nøjes med en forklaring, hvis regeringen ikke når klimamål.

Dan Jørgensen får hård kritik i forbindelse med den nye klimalov. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Regeringen lægger op til en kattelem i den nye klimalov, så ministeren kan nøjes med at komme med en forklaring, hvis målsætningen om en reduktion i

drivhusgasser
ikke bliver indfriet.

Det fremgår af et

lækket
forhandlingsnotat, som
DR
er i besiddelse af.

Ifølge notatet skal klimaministeren hvert år lave en status på udviklingen af

drivhusgasser
i forhold til ambitionen om en reduktion på 70 procent. Og ministeren bliver pålagt en handlepligt, hvis målene ikke bliver opfyldt.

Men handlepligten har en kattelem for ministeren. Notatet lægger op til, at den bliver baseret på et 'følg eller forklar'-princip.

Det betyder, at ministen kan nøjes med at komme med en forklaring, hvis reduktionen ikke går som planlagt.

'Det vil i praksis betyde, at klima-, energi- og forsyningsministeren forpligtes til enten at fremlægge sin tilgang til, at klimalovens mål nås, eller alternativt redegøre for, hvorfor denne

undlader
at igangsætte relevante tiltag,' står der.

Et andet sted i notatet står der:

'Hvis ministeren afstår fra at handle, skal der i klimaprogrammet gives en forklaring herpå.'

Og konklusionen lyder:

'Ministeren pålægges med denne model ikke at iværksætte nærmere bestemte

initiativer
for at nå klimamålene.'

Notatet er lavet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Finansministeriet samt Justitsministeriet.

Udledningen på 70 procent skal ses i forhold til 1990. I grafikken herunder kan se, hvordan udviklingen i drivshusgasser har været siden 1990.

Mødt af massiv kritik

Da Mette Frederiksen trådte til som statsminister før sommerferien, blev der lavet et forståelsespapir mellem Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten. Det fremgik af aftalen, at en ny regering skulle lave en klimalov. Og den skulle indeholde 'bindende delmål og bindende langsigtede mål', som der står i papiret.

Klimaminister Dan Jørgensen sagde i Debatten på DR2 for få uger siden, at han var i gang med at 'binde sig selv juridisk til masten' i forhold til de 70 procent.

Se klippet herunder.

Ifølge De Radikales klimaordfører, Ida Auken, er regeringen langt fra at leve op til de løfter.

- Det her udvander det bindende princip i klimaloven, hvis der er en mulighed for at snakke sig ud af det. Det er et slapt

udspil
, at man skal have en kattelem, hvis man ikke er på rette vej. Det kommer vi ikke til at acceptere fra radikal side.

- Hvis man skal lave en bindende klimalov, er det en dårlig idé, at man kan snakke sig ud af det. Vi synes, at man skal handle sig ud af det, hvis der er risiko for, at man ikke når sine mål. Ellers er det ikke et bindende mål, siger Ida Auken.

Hun bakkes op af SF's klimaordfører, Signe Munk.

- Det er meget uambitiøst. Det skal jo ikke være sådan, at vi laver en klimalov med klimamålsætninger, hvor hvis man ikke lige synes, at man kan opfylde dem, så kan man bare lige forklare, at man ikke havde lyst til det. Det duer ikke, siger hun.

Helt ny retning

Enhedslisten er heller ikke ligefrem imponeret:

- Overordnet vil jeg helst ikke kommentere for meget på fortrolige notater, men det er klart, at vi laver denne her klimalov for faktisk at få nogle CO2-reduktioner. Derfor er det ikke godt nok bare at forklare, hvorfor det ikke er lykkedes. Man skal simpelthen som regering forpligtes på at fremlægge nogle

initiativer
for Folketinget, der kan få det på ret kurs igen, siger partiets klimaordfører, Mai Villadsen.

Nye Borgerlige er det eneste parti i Folketinget, der ikke står bag målet om en reduktion på 70 procent. Fredag lagde Venstre vægt på, at det er vigtigt med et bredt klimaforlig, da det vil få stor betydning for mange mennesker i fremtiden.

Venstres klimaordfører Thomas Danielsen mener, at regeringen slår ind på en ny kurs, hvis indholdet i notatet bliver til virkelighed.

- Det er i hvert fald en helt ny retning i forhold til, hvad man er gået til valg på, hvis man ikke laver en juridisk bindende klimalov, siger han.

Opdateret med reaktioner.

Facebook
Twitter