Tema Eva Kjer Hansen-sagen

Landbrugspakke: Forskere modsiger regeringens beregninger

En forskergruppe siger i et høringssvar, at landbrugspakken vil have negative konsekvenser for vandmiljøet.

Gruppen af forskere er en af flere parter, der er kommet med kritik i høringssvaret. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Flere parter kalder det dybt kritisabelt, at de danske landmænd med en ny landbrugspakke får lov til at gøde mere.

Det viser den strategiske miljøhøring fra Miljø- og Fødevareministeriet ifølge Information.

Blandt kritikerne er Biologisk Institut på Københavns Universitet, Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Foreningen Frie Bønder - Levende Land og Randers, Aalborg og Horsens Kommune.

Eva Kjer Hansen-sagen

Eva Kjer Hansen måtte trække sig som fødevare- og miljøminister, efter at de konservative havde udtrykt mistillid til hende, og der opstod en regeringskrise. Esben Lunde Larsen har nu overtaget ministerposten.

Gå til tema

Hos Biologisk Institut på Københavns Universitet har tre forskere regnet på tallene for udledning af kvælstof og fosfor i perioden 2016-2021. Pakken vil have negative konsekvenser for miljøet, lyder det.

- Det er vores klare opfattelse, at Landbrugspakken vil øge udledningerne af såvel kvælstof som fosfor i perioden fra 2016 til 2021. Den øgede udledning vil have negative konsekvenser for især vandmiljøet, men også for sårbare naturtyper på land, skriver professor Kaj Sand-Jensen, lektor Jens Borum og lektor Hans Henrik Bruun i høringssvaret fra Biologisk Institut ifølge Information.

Forskerne skriver også, at landbrugspakken vil føre til ”merbelastning af grundvand, søer, fjorde og kystnære farvande med kvælstof i hele perioden 2016-2021 (...) vil forringe miljøtilstanden og bringe den endnu længere væk fra målene om god økologisk tilstand, som Danmark har forpligtet sig til via Vandramme­direktivet."

Ikke bare selve landbrugspakken, men også miljørapporten, der ligger til grund for høringen får kritik. Den kaldes ”løst formuleret”, ”præget af teknikaliteter” og ”svært læselig”.

Høringen slutter ved midnat.