Lejr i Afrika og loft over indvandring: Socialdemokratisk udspil splitter rød blok

Enhedslisten tager sig til hovedet, SF er overvejende positiv, og Radikale savner virkelighedsfornemmelse hos Mette Frederiksen.

Der er delte meninger om Socialdemokratiets nye asyludspil blandt partierne i rød blok. (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

Socialdemokratiets udspil til en markant og gennemgribende reform af den danske asyl- og udlændingepolitik deler vandene blandt partierne i rød blok.

S-formand Mette Frederiksen og en række af hendes ordførere præsenterer i dag klokken 11 udspillet, der har fået titlen ”Retfærdig og Realistisk”.

Forud for præsentationen kan DR Nyheder berette, at Socialdemokratiet blandt andet vil have et loft over al ikke-vestlig indvandring til Danmark, oprette et modtagecenter til asylbehandling i eksempelvis et nordafrikansk land, og indføre et stop for spontan asylbehandling i Danmark.

Samtidig vil partiet igen tage imod kvoteflygtninge, som regeringen med opbakning fra netop Socialdemokratiet ellers har sat en stopper for, og hæve Danmarks betaling til FN’s flygtningeorganisation, UNHCR.

Udspillet får en hård medfart fra Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, som ser særligt kritisk på forslaget om at oprette modtagecentre udenfor Europa.

- Det er bestemt ikke problemfrit at integrere flygtninge. Men løsningen er da ikke at eksportere problemerne til for eksempel Nordafrika, hvor man i forvejen står med en kæmpemæssig opgave. Selvfølgelig kan og skal vi da også løfte en del af opgaven med at hjælpe mennesker på flugt, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

- Socialdemokratiet lader som om, at Danmark er ved at knække sammen på grund af et flygtningepres. Hvis der er nogen, der er ved at knække sammen, så er det da de nærområder, som Mette Frederiksen nu vil sende de flygtninge, der er kommet hele vejen til Danmark, tilbage til, siger hun.

SF ser gode takter

Hos SF er tonerne noget mere positive.

Partiformand Pia Olsen Dyhr mener, at det socialdemokratiske udspil lægger op til en noget mere humanistisk flygtningepolitik i Danmark end den nuværende.

- Der er bestemt gode takter i Socialdemokratiets udspil. Både i forhold til at hjælpe flere flygtninge på en bedre og mere holdbar måde, øge udviklingsbistanden, igen at tage kvoteflygtninge, og behandle asylsager i nærområderne. Det er positivt, siger Pia Olsen Dyhr.

- Men det er også vigtigt, at vi samtidig sender et signal ud i verden om, at Danmark igen godt vil hjælpe flygtninge. For vi har tit og længe sendt det modsatte signal, siger SF-formanden.

Pia Olsen Dyhr ser dog skeptisk på nogle af elementerne i udspillet.

Særligt forslaget om modtagecentre i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika efterlader SF-formanden med flere spørgsmål end svar, og hun anser det heller ikke for realistisk, at Danmark kan gøre det på egen hånd.

- Det kan jo være en smule besværligt at få et land til at oprette en dansk lejr. Skal der så være dansk lovgivning i lejren? Hvilke myndigheder skal stå for det? Der synes jeg jo, at FN hidtil har gjort det allerbedst.

- Vi kan godt diskutere, om man kan lave en anden model end i dag, og at det nuværende asylsystem ikke fungerer perfekt. Men vi må bare erkende, at Danmark kan altså ikke løfte det her alene, siger Pia Olsen Dyhr.

Socialdemokratiske ”luftkasteller”

Det Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, mener, at Socialdemokratiets udspil til en asyl- og udlændingereform er mere eller mindre umulig at gennemføre i virkelighedens verden.

Og Danmark har i hvert fald slet ikke brug for den ”ensidige nationale løsning”, som Socialdemokratiet i Morten Østergaards øjne lægger op til.

- Det socialdemokratiske forslag her er muligvis velegnet til valgkamp, men gennemføres i praksis kan det ikke. Det kræver forpligtende samarbejde med andre lande, ikke mindst i EU, og det burde socialdemokraterne sige ærligt til danskerne, siger Morten Østergaard.

Hvorfor er det så urealistisk?

- Det er åbenlyst, at Danmark ikke bare fra den ene dag til den anden kan beslutte sig for et asylstop. Det gik Venstre også til valg på i sidste valgkamp, og siden har vi fået det største antal flygtninge i nyere tid. Derfor er det et paradeforslag, når man taler om bare at indføre et asylstop, siger den radikale leder.

Morten Østergaard ser primært Socialdemokratiets udspil som et oplæg til næste folketingsvalg, hvor udlændingepolitikken atter ventes at blive et omdrejningspunkt.

- Det skriver sig ind i sådan en lang historie i dansk udlændingepolitik i de seneste to årtier, hvor man før et valg stiller op med luftkasteller i stedet for at forholde sig til, at vi har nogle reelle problemer, siger Morten Østergaard.

- Der er brug for at få mere styr på flygtningesituationen ved EU’s ydre grænser, men det kan kun løses med mere forpligtende samarbejde. Ikke med national enegang, som socialdemokraterne foreslår, siger han.

Alternativet vil ikke kommentere Socialdemokratiets udspil, før det er blevet præsenteret på et pressemøde klokken 11.

 • Fakta om Socialdemokratiets udspil:

 • Socialdemokratiets udspil hedder ”Retfærdig og realistisk”.

 • Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget.

 • En asylreform skal stoppe adgangen til at søge asyl i Danmark.

 • Alle spontane asylansøgere skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland. F.eks. i Nordafrika. Her skal de være, mens deres asylsag behandles.

 • Det skal ikke være muligt at søge asyl ved at møde op direkte på det danske modtagecenter.

 • En asylansøger, der får asyl, vil heller ikke få mulighed for at komme til Danmark. Men vil blive sendt til en af FN’s flygtningelejre.

 • Danmark forpligter sig til gengæld til at tage kvoteflygtninge gennem FN-systemet.

 • Reglerne for at få familiesammenføring skal strammes. Kravene til sprog, uddannelse, beskæftigelse og kendskab til Danmark skal skærpes. Især for den ægtefælle, der søger om at komme til Danmark.

 • En hjemsendelsesreform skal sikre, at flere afviste asylansøgere sendes hjem. Bl.a. skal der oprettes en ny specialenhed ved politiet, og Danmark skal som hovedregel stoppe ulandsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere.

 • Der skal i højere grad indføres optjeningsprincipper til danske velfærdsydelser som f.eks. børnechecken.