Lettet Thulesen Dahl: Højesterets frifindelse er en sejr for ytringsfriheden

Det er ikke en æreskrænkelse, når DF i en annonce sætter 685 navne i forbindelse med en "potentiel terrorist".

Byretten fandt den ærekrænkende. Landsretten gjorde det samme.

Men i dag har Højesteret afgjort, at en DF-annonce fra 2013 hverken var injurierende eller ærekrænkende - og det er en sejr for ytringsfriheden, mener Dansk Folkeparti.

- Det er dels en overraskelse, fordi både by- og landsret var nået til et andet resultat – men det er også en utrolig lettelse, fordi det her gør jo, at vi fortsat har rimeligt højt til loftet i vores demokrati i forhold til ytringsfrihed, siger partiformand Kristian Thulesen Dahl.

- Det er vigtigt, at vi kan ytre os meget frit i forhold til, hvad der foregår i Folketinget – og hvad Folketinget er på vej til at lovgive om. Og det er jo det, den her sag drejer sig om. Så jeg er lettet og meget glad.

Annoncen ”Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed - nu bliver han dansker...” blev bragt i flere danske aviser i 2013 og gengav navnene på 685 personer, der stod til at få dansk statsborgerskab. Heriblandt "den potentielle terrorist", slog annoncen fast.

Årsagen var, at Politiets Efterretningstjeneste havde mistanke mod én af personerne.

15 af personerne på listen anmeldte DF til politiet, og i 2015 fik de byrettens dom for, at annoncen var æreskrænkende. Partiet blev straffet med ti dagbøder á 1.000 kroner og 10.000 kroner i erstatning til hver af de 15 sagsøgere.

Dommen blev stadfæstet i landsretten i februar 2017, men i dag har Højesteret altså frifundet DF for injurier.

Advokat bringer sagen til Strasbourg

Højesteret lægger i dommen vægt på, at annoncen må opfattes som "en politisk meningstilkendegivelse" - og altså ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være en potentiel terrorist.

Navnene på de 685 personer fremstår heller ikke i sig selv som det centrale budskab i annoncen - og mistænkeliggørelsen for hver enkelt på listen "er så vag, at den ikke kan anses for at krænke nogen enkeltpersons ære", lyder det i dommen.

Den vurdering er de 15 personers advokat, Poul Hauch Fenger, lodret uenig i. Derfor vil han indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

- Skal man kunne kalde en person stort set hvad som helst blot for at starte en politisk debat? Det kan vi ikke acceptere, siger han.

En eventuelt kommende sag ved menneskerettighedsdomstolen er "overhovedet" ikke noget, der bekymrer Kristian Thulesen Dahl.

- Hvis de ønsker at forsøge at få Danmarks højeste domstol underkendt ved en europæisk retsinstans, så er det deres ret. Men jeg er helt fortrøstningsfuld i forhold til, at de vil nå frem til den samme vurdering, Højesteret i dag er nået frem til, siger han.

Partiformanden kan godt forstå, at folk kan "føle sig pikeret" af at stå på annoncens liste:

- Men man må jo bare anerkende, at man skal kunne tåle en debat omkring det, når man står på en liste, hvor den her situation er der, og det er også det, Højesteret slår fast i dag, siger Kristian Thulesen Dahl.

Læs hele Højesterets dom her.

Det udløste kritik, da Dansk Folkeparti i 2013 indrykkede en helsideannonce med overskriften "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed - nu bliver han dansker...". 15 af personerne på listen anmeldte partiet til politiet for ærekrænkelse. (Foto: Jeppe BjøRn Vejlø © Scanpix)
Facebook
Twitter