Leveringstid på breve vil stige voldsomt

Mens Post Danmark i dag er forpligtet til at aflevere et brev på en enkelt dag, vil et politisk flertal fremover tillade, at der kan gå helt op til fem dage inden brevet når frem.

Et politisk flertal vil slække på forpligtigelserne til Post Danmark, så et standardbrev fremover kan være op til fem dage undervejs. (Foto: © Jens Thaysen, Scanpix)

Danskerne sender efterhånden så få breve, at et politisk flertal er klar til at fjerne Post Danmarks forpligtigelse til at levere et brev på bare én dag. DR Nyheder er kommet i besiddelse en række forslag til serviceforringelser, som transportminister Hans Christian Schmidt (V) har præsenteret for de andre partier i de aktuelle forhandlinger om en ny postlov.

Og af notatet fremgår det, at der fremover kan gå helt op til fem dage fra et brev bliver sendt af sted, til det dumper ind af brevsprækken hos modtageren.

- Vi er villige til at bakke op om det, transportministeren har lagt frem; nemlig at vi afskaffer A-brevet, og i stedet gør B-brevet med en langsommere levering, til standardproduktet, siger Socialdemokraternes postordfører Christian Rabjerg Madsen.

Samtidig vil politikerne tillade Post Danmark at være op til fem dage om at uddele et B-brev. Mod tre dage i dag.

- Det vil sige, at man kan sende et brev billigere, end det koster at sende et A-brev, men til gengæld er det 2 -5 dage undervejs. Vi er nødt til at tilpasse de krav, vi stiller til Post Danmark, så de kan få økonomi i deres forretning, og så vi kan sikre, at Post Danmark også i fremtiden leverer breve og pakker til den samme pris over hele landet, siger Christian Rabjerg Madsen.

Tavs minister

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) ønsker ikke at stille op til interview, så det har ikke været muligt at spørge ham, om han bakker op om besparelserne for i alt flere hundrede millioner kroner. Men ifølge både Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale står transportministeren fuldt bag forslagene til serviceforringelser. Formålet er at sikre bedre økonomi hos Post Danmark, der lider under, at danskerne sender færre breve.

- Vi bakker op om ministerens sparekatalog. Vi støtter ham i at skære servicen ned, så der kommer til at gå længere tid, før brevene kommer ud. Og der kommer også til at være færre ansatte i Post Danmark. Det er trist, men det skyldes jo, at der ikke bliver sendt særligt mange breve længere, siger postordfører for De Radikale, Andreas Steenberg.

En opgørelse fra Post Danmark viser, at en familie i snit sender mindre end fire A-breve om året. Det er 82 procent mindre, end da antallet af A-breve toppede i 1999.

Kun postomdeling fem dage om ugen

Besparelserne indebærer også, at Post Danmark fremover kun behøver uddele breve og pakker fem dage om ugen mod seks i dag. Om det bliver mandag eller lørdag, danskerne ikke længere kan modtage post, er uafklaret.

- Der er bred enighed hele vejen rundt om bordet. Det er jo for at få økonomien til at hænge sammen i Post Danmark, siger Dansk Folkepartis postordfører Henrik Brodersen.

Samme begrundelse lyder fra SFs postordfører Karsten Hønge.

- Vi bliver nødt til at finde nogle penge, hvis vi fortsat skal have et postvæsen, som når ud til alle danskere, siger Karsten Hønge, og erkender, at det er en stor serviceforringelse, at der kan komme til at gå helt op til fem dage, før et standardbrev når frem til modtageren.

- Det bliver træls for mange, men vi er endt i en situation, hvor der simpelthen er så få breve, der skal deles ud, så er vi nødt til at finde nogle penge. Også for dermed at sikre, at vi fortsat har en virksomhed, der når ud til alle postkasser, siger Karsten Hønge.

Post Danmark er et datterselskab til post- og logistik-koncernen PostNord, der er ejet af den svenske og den danske stat. Danmarks ejerandel er på 40 procent.

Heller ikke Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen ønsker at stille op til interview, så længe de igangværende forhandlinger om postloven ikke er afsluttet.