Liberal Alliance: Luk Skatteministeriet hurtigst muligt

Efter en uge med ny tumult om skat foreslår Liberal Alliance helt at nedlægge Skatteministeriet.

Uro og mangel på kontinuitet i Skatteministeriet bør ifølge Liberal Alliances Joachim B. Olsen betyde, at man helt lukker ministeriet og placerer alle opgaver i Finansministeriet. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Massive udskiftninger på skatteministerposten i de seneste år har været direkte medvirkende til flere af de skatteskandaler, som et flertal i Folketinget nu vil have en kommission til at undersøge.

Det er den klare vurdering i Liberal Alliance, som har et bud på en løsning:

Luk Skatteministeriet, afskaf posten som skatteminister, og læg hele området ind under Finansministeriet.

- Man bør nedlægge Skatteministeriet. I de fleste andre lande, vi sammenligner os med, har man slet ikke noget skatteministerium. Der er Skat en styrelse, som hører ind under finansministerierne, siger Liberal Alliances finans- og skatteordfører, Joachim B. Olsen.

Liberal Alliance luftede for to år siden på et sommergruppemøde ideen om at nedlægge Skatteministeriet, men de voksende skandaler omkring skatteinddrivelse og svindlen med udbytteskat gør en lukning af Skatteministeriet endnu mere påtrængende, lyder det nu.

Mangel på kontinuitet

Modellen med at lade skatteområdet høre under Finansministeriet var en realitet i Danmark indtil 1975, hvor daværende statsminister Anker Jørgensen (S) tog beslutningen om at udskille skat fra Finansministeriet og oprette et selvstændigt ministerium.

Det bør vi vende tilbage til ”hurtigst muligt”, mener Liberal Alliance, som ser en række fordele ved at nedlægge Skatteministeriet.

- Det vil være en styrkelse af fagligheden i Skat, at det ikke har en selvstændig minister – og der har været rigtig mange af dem – som kommer med en dagsorden, og så skifter fokus hele tiden.

- Der er ikke den kontinuitet i ministeriet, som der er behov for. Specielt når man skal implementere store it-systemer. Det er simpelthen et spørgsmål om, at fagligheden bliver underprioriteret, når det er et selvstændigt ministerium, siger Joachim B. Olsen.

For ikke at overbebyrde den til enhver tid siddende finansminister med for meget skattelovgivning foreslår Liberal Alliance desuden, at Folketinget kun én gang om året vedtager nye love på skatteområdet. Lidt ligesom når man sidst på året vedtager en finanslov.

"Trælse sager" kunne være undgået

Danmark har siden 2004 haft ni forskellige skatteministre, og Joachim B. Olsen understreger, at forslaget om helt at nedlægge Skatteministeriet ikke skal ses som en kritik af nogen af de ni ministre.

Havde Finansministeriet siddet med ansvaret for skatteområdet i den tid, hvor skandalerne omkring blandt andet inddrivelse og udbytteskat fandt sted, kunne en række af problemerne muligvis være undgået, lyder vurderingen.

- Det er svært at sige, men vi tror sådan set, at det er en mulighed, at man kunne have undgået nogle af de her trælse sager, siger Joachim B. Olsen.

- Der har både været dygtige blå og røde ministre. Men mange af dem igennem de seneste mange år har siddet i meget, meget kort tid, og det tror vi er en del af forklaringen på, at nogle ting ikke bliver opfanget. Advarsler, der ikke bliver lyttet til, og simpelthen ikke kommer på den politiske dagsorden, siger han.

Minister skal nok få nyt job

Liberal Alliance har ikke nogen konkret plan for, hvornår Skatteministeriet bør nedlægges, og Joachim B. Olsen understreger, at det er en beslutning, der bør træffes af en bred kreds af partier i Folketinget.

- Men jeg ser selvfølgelig gerne, at al vores politik bliver gennemført så hurtigt som muligt, og det her er et ønske, vi har haft i lang tid, siger LA-ordføreren.

I risikerer vel at være med til at fyre en regeringspartner, i dette tilfælde Karsten Lauritzen (V), hvis jeres forslag bliver til virkelighed. Hvordan har du det med det?

- Jeg er sikker på, at Karsten Lauritzen nok skulle finde et andet ministerium at være i. Han er en meget dygtig politiker. Det er i øvrigt ikke sådan nogle hensyn, man skal tage. Det er ikke det, vi er sat i verden for. Vi er sat i verden for at skabe nogle gode rammer, også nogle gode administrative rammer for, at vi får god lovgivning. Der tror jeg, at det her vil være et skridt i den rigtige retning.

Mener Liberal Alliances ministre også, at Skatteministeriet skal nedlægges?

- Ja, vores ministre mener det også. Og regeringens politik er jo, som det er gældende i alle regeringer, et kompromis mellem de partier, der sidder i regering, siger Joachim B. Olsen.

V: Fungerer godt i dag

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V). Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, mener, at Liberal Alliance burde tage deres forslag op internt i regeringen og er skeptisk over for det.

- Det betyder, at finansministeren skal i folketingssalen med omkring 30 lovforslag om året samt alle de beslutningsforslag, der er. Det vil betyde, at Finansministeriet vil have langt mindre mulighed for rent faktisk at lave politik og holde styr på analyser, forhandlinger, osv., siger hun.

Ifølge skatteordføreren bør opmærksomheden i stedet samles om det oprydningsarbejde i Skat, der er i fuld gang.

- Vi er i gang med at rydde op, og det er vi sammen med Liberal Alliance og resten af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale. Vi har sat over syv milliarder kroner af frem mod 2020, så vi er i den grad i gang med at rydde op.

- Og jeg synes, det fungerer rigtig godt med et Skatteministerium, for der er ganske meget lovgivning og mange bekendtgørelser på skatteområdet, og jeg synes, at det ville blive et alt, alt for stort ministerium, hvis man lagde det sammen med Finansministeriet, siger Louise Schack Elholm.

DF: Ikke nu - men måske en dag

Hos regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er vurderingen, at en diskussion om at nedlægge Skatteministeriet er alt for tidlig at tage.

Den kommende undersøgelseskommission skal have lov at gøre sit arbejde, inden man tager stilling til Liberal Alliances forslag, siger finansordfører René Christensen (DF).

- Der er da en pointe i, at den meget store udskiftning, der blandt andet har været på ministerposten, selvfølgelig giver nogle udfordringer i forhold til at have en kontinuitet. Men vi skal ikke træffe beslutningerne før en kommission, som endnu ikke er nedsat, siger René Christensen.

- Vi er sådan set åbne overfor alle løsningsforslag, der kan pege i retning af, at vi kan få et velfungerende skattesystem, og vi har ikke låst nogen døre. Men nu skal vi have et oplyst grundlag at træffe beslutninger på baggrund af, og det arbejde er heldigvis sat i gang nu, siger han.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, er ikke begejstret for Liberal Alliances forslag og mener, at det kommer på et spøjst tidspunkt.

- Det er en underlig afsporing af diskussionen. Vores ønske er at komme til bunds i den fejlslagne kurs fra Skat i de sidste 10-12 år i form af den her undersøgelseskommission og så at få skattevæsenet til at fungere, siger han.

K: For skrøbelig en tid

Regeringspartiet Konservative mener heller ikke, at det er relevant at tale om en lukning af Skatteministeriet.

- Det er altid spændende at prøve at nytænke fordelingen af ressortområder, men tiden er ikke inde nu til at nedlægge Skatteministeriet. Det er simpelthen for skrøbelig en tid med for mange store problemer til at gøre noget så fundamentalt, siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

Hun mener, at finansminister Kristian Jensen (V) vil blive overbebyrdet med arbejde, hvis han også skal have ansvaret for skatteområdet, og at Skat dermed ikke får den nødvendige opmærksomhed.

Men måske en lukning af Skatteministeriet kan komme på tale en gang i fremtiden, siger Mette Abildgaard:

- Vi konservative drømmer om, at vi ude i horisonten får en flad skat, og gør vi det, så er det rimelig nemt at regne ud, hvor meget danskerne skal betale i skat, og så har vi forhåbentlig ikke brug for et helt ministerium til det. Men der er lige lidt vej, før vi får den vision indfriet, siger hun.

Udenfor Christiansborg mener skatteadvokat og ekstern lektor i skatteret ved Aarhus Universitet, Torben Bagge, til gengæld, at der kan være fornuftige perspektiver i at nedlægge Skatteministeriet.

Man kunne lade sig inspirere af Udenrigsministeriet, der udover udenrigsministeren blandt andet har haft en handelsminister, europaminister og udviklingsminister siddende på Asiatisk Plads.

- Den model, vi har i dag, er en af grundene til, at vi nu sidder og kigger tilbage og ikke rigtigt ved, hvor det gik galt og under hvilken minister. Fordi der netop ikke er den her klarhed om kompetencer og ansvar, siger Torben Bagge.

- Det var måske en overvejelse værd at kigge fremad og i den forbindelse tænke lidt ud af boksen og få det helt store overblik. Og så tænke om det nødvendigvis er givet, at vi skal have et særligt skatteministerium, eller om vi bør tænke radikalt anderledes. Man bør nøje overveje alle muligheder, siger han.