Ligestilling: Her har regeringen vendt rundt

Kvindekvoter, købesex og øremærket barsel til mænd. På flere områder har regeringen ændret holdning til ligestillingsspørgsmål.

Regeringen har haft store planer på ligestillingsområdet, som ikke bliver til noget. (Foto: Linda Henriksen © Scanpix)

Købesex, kvindekvoter og nu øremærket barsel.

På flere ligestillingsområder har S-R-SF-regeringen brudt med tidligere politiske linjer.

I regeringsgrundlaget står der:

Om øremærket barselRegeringen vil øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden.

Det skete der med barsel:

Onsdag aften kom det frem, at regeringen dropper planerne om øremærket barsel til mænd. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) forklarer det således:

- Vi har brugt meget tid på at kigge på overenskomster og udenlandske erfaringer. Det, der taler imod øremærket barsel, er, at hvis vi indfører en øremærket barsel, vil det for nogle familier betyde, at der bliver mindre tid til barsel og det lille barn, og det vil vi ikke risikere.

Om kvindekvoter i regeringsgrundlaget:

Regeringen vil indlede en dialog med erhvervslivet med henblik på at sikre flere kvindeligemedlemmer af bestyrelserne for de børsnoterede virksomheder, og herunder vurdereforslag om kvoter på baggrund af køn.

Det skete der med kvoter:

Da regeringspartierne sad i oppositionen fremsatte partierne i 2010 et noget mere konkret forslag sammen med Enhedslisten i 2010 om kvindekvoter i bestyrelser.

Her ville Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Enhedslisten 'pålægge danske børsnoterede virksomheder at få flere kvinder i bestyrelserne inden for de næste fire år med det mål, at andelen af kvinder i virksomheders bestyrelser kommer op på minimum 40 procent ved udgangen af 2014'.

Kvindekvoter bliver der dog ikke noget af foreløbigt. Folketinget har i stedet vedtaget en lov om, at de 1100 største virksomheder i Danmark selv skal opstille et mål for antallet af kvinder i bestyrelsen - og rapportere om, hvad man gør for at nå målet.

Om købesex i regeringsgrundlaget:

Regeringen ønsker at iværksætte en forstærket indsats mod prostitution. Det kræver både brede sociale opprioriteringer men også specifikke tiltag, der vil kunne sikre mennesker i prostitution en reel mulighed for et andet liv. Regeringen vil se på hvilke tiltag, der kan have en mærkbar effekt – bl.a. mulighed for frit lejde hos Skat og de sociale myndigheder, hvis man vil forlade prostitution og er håbløst forgældet.Regeringen vil samtidig sætte kraftigt ind over for handel med kvinder inden for blandtandet sexindustrien. Desuden skal ofre for menneskehandel tilbydes bedre beskyttelse iDanmark. Endelig vil regeringen gennemføre en grundig undersøgelse af et forbud mod købesex.

Det skete der med købesex:

I november 2012 droppede regeringen endeligt at forbyde købesex efter en indstilling fra Straffelovsrådet.

Både Socialdemokraterne og SF har ellers været meget varme fortalere for et forbud, mens De Radikale på et landsmøde i 2009 besluttede, at 'Det Radikale Venstre vil arbejde for, at det bliver kriminelt at købe sex hos prostituerede, der opholder sig ufrivilligt i erhvervet'.

Facebook
Twitter