Ligestillingsminister: Det er virksomhedernes ansvar at sikre ligeløn

Kvinder får i gennemsnit 12,3 procent mindre i løn end mænd, viser tal fra Danmarks Statistik.

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) vil løse ligelønsudfordringerne i virksomhederne, hvor mænd og kvinder vurderes forskelligt, siger hun. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Selvom de laver det samme arbejde, så bliver mænd og kvinder ikke honoreret med lige meget i lønposen.

I gennemsnit tjener mænd 12,3 procent mere end kvinder, viser tal fra Danmarks Statistik. Andre statistikker peger på, at forskellen mellem kønnene er endnu større.

Men løsningen på ulige løn skal ikke komme fra politikerne, lyder det fra ligestillingsminister Marie Bjerre (V).

- Vi har allerede lovgivning, der skal sikre, at mænd og kvinder får det samme i løn for samme arbejde. Så der er ikke noget lovgivning, vi i morgen kan lave, og så har vi lige løn, siger hun.

I stedet peger Marie Bjerre på, at der skal større fokus på ligeløn i virksomhederne og på uddannelsesinsitutionerne.

- Uddannelsesvejledere har en tendens til at vejlede piger til at søge fag inden for omsorg og velfærd, og man har en tendens til at vejlede drenge til at søge inden for det tekniske og praktiske, siger hun.

- Og vi ved, at mænd ofte bliver vurderet på baggrund af deres potentiale, mens kvinder bliver vurderet på, hvad de allerede har leveret, siger hun.

Kulturændring i virksomhederne

Hvis løngabet mellem mænd og kvinder skal til livs, så skal en kulturændring til i danske virksomheder, siger Marie Bjerre.

Hun peger på, at der fra politisk side er lavet lovgivning om, at virksomheder skal opstille måltal og lave politikker for ligestilling.

- Der er nogle stereotyper og normer i samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder med kulturen. Virksomhederne skal arbejde med ligestilling, og med at man skal forholde sig ens til mænd og kvinder, siger hun.

Men hun mener ikke, at der, udover en kulturændring, skal indføres lovpligtige kvoter for kvinder i bestyrelser for at understøtte en ligestilling blandt kønnene.

- Jeg tror ikke, det er det rigtige værktøj. Ja, så får man flere kvinder i bestyrelser, men det har ikke den samme positive effekt i ledelseslagene nedad.

- Derfor tror jeg, det har større effekt, hvis virksomhederne tager ejerskab for ligestilling helt fra bunden af. At man ser ens på mænd og kvinder, når man rekrutterer. Og når man forfremmer på arbejdspladserne, at man så ser ens på potentialerne hos både kvnder og mænd, siger hun.

Ifølge danske studier koster det på lønnen, når kvinder får børn og er væk fra arbejdsmarkedet. Her peger Marie Bjerre på øremærket barsel til mænd som et af de tiltag, der fremover vil få løngabet til at blive mindre.

- Det er et problem, at kvinder bliver straffet lønmæssigt for at få børn. Jeg er enormt glad for, vi har fået øremærket barsel til mænd, og det er først nu, vi begynder at kunne se virkningerne af det, og det ser ud til at få positive virkninger for ligestillingen.

'Der er momentum'

De seneste år er løngabet i Danmark blevet et par procent mindre. Og ligestillingsministeren tror på, at udviklingen fortsætter i den retning.

- Jeg oplever, der er et momentum lige nu. Erhvervslivet arbejder målrettet med ligestilling. Mange laver måltal og politik mod ligestilling og arbejder mod ubevidst bias.

- Jeg synes, man ser fremskridt på ligestillingsdagsordenen, og det går i den rigtige retning. Men jeg synes, det går alt for langsomt. Jeg kunne godt tænke mig, det gik hurtigere, siger hun.