Løkke føler ghettoforslag er blevet misforstået: Alle er fortsat lige for loven

Det er gerningsstedet - ikke gerningsmanden - der skal udløse dobbeltstraf, understreger statsministeren.

Regeringens forslag om at indføre dobbeltstraf i særlige zoner er i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) optik blevet misforstået. Det handler ikke om at straffe på baggrund af gerningsmandens bopæl, men på baggrund af gerningsstedet, betoner han. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Regeringens forslag om at indføre særlige zoner, hvor straffen for visse forbrydelser er dobbelt så høj som i resten af landet, er i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) optik blevet misforstået.

- Det er ikke et forslag om, at hvis man bor i Gellerup frem for Hellerup, skal man have en større straf, hvis man begår hærværk.

- Det er gerningsstedet, der er afgørende – ikke gerningsmanden, eller hvor han bor, siger Lars Løkke Rasmussen under spørgetimen i Folketingssalen.

De særlige strafzoner bryder med princippet om lige straf for lige forhold, mener Landsforeningen af forsvarsadvokater. Også Retspolitisk Forening og Advokatrådet finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt.

Men kritikken preller af på statsministeren. Tankegangen bag strafzonerne er den samme som bag de allerede eksisterende visitationzoner, påpeger han.

- Her må man tåle - på grund af kriminalitetsbilledet - at man kan blive visiteret uden dommerkendelse. Ligesom det har en mere alvorlig konsekvens, hvis man bruger kniv i nattelivet end i andre sammenhænge, siger Lars Løkke Rasmussen.

Strafzoner skal ikke kun gælde ghettoer

Strafzonerne er diskriminerende og vil ikke løse problemerne, har det også lydt det fra flere beboerformænd i belastede boligområder. Men strafzonerne er ikke kun rettet mod ghettoområderne, understreger Lars Løkke Rasmussen:

- Det er ikke en regel om, at alle ghettoområder per automatik er strafskærpelsesområder, siger han.

Formanden for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, frygter, at strafzonerne vil sende "et uheldigt signal" til de familier, der gerne vil flytte til området.

Men på spørgsmålet om, hvorvidt regeringens forslag ikke risikerer at gøre problemerne værre, lyder statsministerens korte svar:

- Næ.

Der er ikke tale om at stemple udsatte boligområder - og strafzonerne vil heller ikke være permanente, uddyber Lars Løkke Rasmussen.

- Hvis vi skal have folk, som de er flest, til at flytte ind i de udsatte boligområder, så er en af nøglerne da at få skabt noget tryghed, siger han.

Børn bliver født bagud på point

Regeringens udspil vil også byde på forslag om, hvordan børn i udsatte boligområder får bedre "opvækstvilkår", fortæller Løkke og peger på, at nogle daginstitutioner og gymnasier er "fortættet med en bestemt etnicitet".

- Man bliver født bagud på point, hvis man bliver født i et område, hvor dansk ikke er det sprog, der tales typisk, hvor mødre ikke går på arbejde, hvor for mange fædre er arbejdsløse, hvor få børn går i daginstitution, og hvor børn møder op i folkeskolen uden et alderssvarende sprog.

- Det vil regeringen have nogle konkrete forslag til, som vi fremlægger torsdag, siger Lars Løkke Rasmussen.

Samtlige partier inviteres til forhandlinger

Regeringen løfter sløret for hele udspillet torsdag.

- Umiddelbart efter det vil regeringen indkalde til et sættemøde for samtlige Folketingets partier med den ambition hurtigt at omsætte strategi til handling, der kan mærkes derude, siger Lars Løkke Rasmussen.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bakker op om forslaget om strafzoner, der dermed har flertal på forhånd.

Udover strafzonerne lægger regeringen også op til at styrke politiindsatsen i udsatte boligområder ved at oprette mobile politistationer og gennemføre flere kontroller.

Regeringen foreslår også, at der skal foretages 25 større politiaktioner i de udsatte boligområder i år og næste år.