Løkke forsvarer lukning af krigskommission: Alt er belyst

Til gengæld er forsvarsminister Carl Holst kommet med nogle ”unuancerede” forklaringer på, hvorfor Danmark gik i krig i Irak.

Lars Løkke Rasmussen på Venstres sommergruppemøde på Hotel Legoland i Billund. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det var rendyrket politisk drilleri, da den tidligere SRSF-regering nedsatte Irak-kommissionen, og derfor har den nuværende Venstre-regering nu lukket kommissionen.

Det mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som på Venstres sommergruppemøde forsvarer den omdiskuterede beslutning om at lukke en politisk nedsat undersøgelseskommission.

- Jeg står 100 procent på mål for vores beslutning om at nedlægge kommissionen, og noget af det, jeg har undret mig lidt over i sommeren - så meget jeg selv har fulgt med - er den her debat, der har været om, at vi nu gør det, vi sagde før valget, og at det skulle udgøre et særligt problem, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi var imod den Irak-kommission, fordi der var nogen (SRSF-regeringen, red.), der prøvede at gøre politik til jura. Vi har sagt hele tiden, at fik vi mulighed for det, ville vi lukke den, og det gør vi nu, siger statsministeren.

"Hele diskussionen er belyst"

Irak- og Afghanistankommissionen, som den formelt hedder, fik af den tidligere regering til opgave "dels at undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak, dels at undersøge og redegøre for, hvad danske myndigheder har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan”.

Men der er ingen ny viden at hente ved at lade kommissionen fortsætte, mener statsminister Lars Løkke Rasmussen.

- Hele diskussionen omkring det folkeretlige og den slags ting er jo belyst i den folketingsbehandling, der var, da vi lavede krigen, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg understreger bare, at det, der var det danske grundlag, var jo ikke faktuelle påstande om masseødelæggelsesvåben, ja eller nej. Det var alene og isoleret, hvorvidt man havde efterlevet FN-resolutionen. Det er det grundlag, der er afsættet for den danske beslutning, og den del er fuldstændig afklaret og også en af grundene til, at vi fra starten var mod nedsættelsen af den her kommission. Nu har vi så fået magt, som vi har agt, og det bruger vi til at efterleve det, vi hele tiden har sagt. At det kan overraske nogen, det overrasker mig, siger han.

Forsvarsminister udtalte sig "unuanceret"

Med sin udtalelse går Lars Løkke Rasmussen samtidig i rette med sin egen forsvarsminister, Carl Holst (V), som i går i Information blev citeret for at sige, at "vi gik i krig, fordi der var masseødelæggelsesvåben. Den begrundelse var forkert. Slut".

Men det er "lidt unuanceret", understreger Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg ved ikke, om citatet er rigtigt gengivet eller taget ud af en sammenhæng. Men det er i hvert fald lidt unuanceret i forhold til det, der var grundlaget, siger statsministeren.

- Der er aldrig i folketingssalen - som afsæt for vores krigsdeltagelse - lagt til grund, at det hvilede på, at der var masseødelæggelsesvåben. Hvis man læser beslutningsgrundlaget bag krigen, handler det om, at man ikke har efterlevet FN-beslutninger, siger han.

Den tidligere regering har blankt afvist, at der lå en politisk dagsorden bag nedsættelsen af Irak-kommissionen.

- Vi ved jo godt, at Irak-krigen blev indledt på et falsk grundlag, og der var ingen masseødelæggelsesvåben. Det har de borgerlige allerede erkendt. Vi vil have undersøgelsen, fordi vi skylder os selv, men også de veteraner, vi stadig har iblandt os, og de pårørende til de, der er faldet, at vi lærer af vores fejl og vore succeser, sagde tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) for cirka en måned siden til Ritzau.