Løkke i samråd om Tibet-sag: 'Der er spillet med fuldstændig åbne kort'

Statsministeriet benyttede samme fremgangsmåde som tidligere, da Tibet-kommission spurgte efter materiale, fastslår Løkke.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til samråd om Tibet-sagen i Folketingets Retsudvalg.

Statsministeriet har spillet med fuldstændig åbne kort, når det handler om oversendelsen af relevant materiale til Tibet-kommissionen.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et samråd i Folketingets Retsudvalg, som er indkaldt af Alternativets Josephine Fock.

- Der er fanget alle de fisk, man kan mange fange med det net, der er smidt ud. Og man kan ikke fange flere fisk eller færre fisk. Og der har været en åbenhed om, hvad det er for et net, man har kastet ud, siger statsministeren.

Baggrunden for samrådet er oplysningerne om, at Tibet-kommissionen aldrig fik adgang til ministre og embedsmænds mail-konti i sagen om de ulovlige ordrer om at stoppe fredelige demonstranter i forbindelse med kinesiske præsidentbesøg i København.

Da Tibet-kommissionen bad om at få udleveret alt relevant materiale, udleverede Statsministeriet udelukkende de dokumenter, som er journaliseret og lagt i arkiv.

Og det er helt efter bogen, understreger Lars Løkke Rasmussen.

- Baggrunden for fremgangsmåden var, at det var mest praktisk - og heri ligger, at man valgte at følge den måde at søge på, som bruges ved anmodninger om aktindsigt.

- Så vidt det kan ses, har det også været benyttet ved fremsøgning af materiale ved flere tidligere undersøgelseskommissioner. Så der er ikke tale om nogen ny standard, siger statsministeren på samrådet.

Kommission arbejder igen

P1 Orientering har afdækket, hvordan Tibet-kommissionen rykkede Statsministeriet for også at få udleveret e-mail-korrespondance.

Statsministeriet svarede hertil, at man havde "bedt relevante medarbejdere tjekke, om de var i besiddelse af yderligere relevant materiale, herunder e-mails", men gjorde samtidig opmærksom på, at de fleste involverede embedsmænd ikke længere var i ministeriet på daværende tidspunkt.

Tibet-kommissionens formand, Tuk Bagger, har forklaret, at det uden adgang til ministres mailkonti er svært at komme til bunds i ministres ansvar i sagen om de ulovlige ordrer.

Statsministeren understreger samtidig, at hele sagens forløb har givet anledning til eftertanke i Statsministeriet, og han lægger samtidig vægt på, at regeringen har handlet, efter at der er rejst tvivl om Tibet-kommissionsens konklusioner.

I forsommeren nedsatte regeringen Tibet-kommissionen igen og tilfører blandt andet medarbejdere med særlig ekspertise i IT-systemer, der skal være med til at indsamle alt relevant materiale i sagen.

- Det indebærer, at man vil få syn for sagen. Er der i det materiale, som der ikke er søgt i, yderligere relevant materiale? Hvis det er tilfældet, har det så betydning for kommissionens konklusioner?, siger Lars Løkke Rasmussen.