Løkke, Kettel og Støjberg: Her er dem, du nu skal holde øje med i Instrukskommissionen

En ulovlig instruks er omdrejningspunktet, når en række nye ansigter og gengangere skal afgive forklare til kommissionen.

Christian Kettel Thomsen, Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen er blandt hovednavnene, når Instrukskommissionen skal foretage afhøringer i denne måned. (Collage med fotos fra Scanpix).

Det spidser til i Instrukskommissionen, der er sat i verden for at undersøge en ulovlig instruks om adskillelse af alle unge asylpar i 2016, da Inger Støjberg (V) var udlændinge- og integrationsminister.

For i løbet af de kommende par uger skal en række af prominente navne et smut forbi kommissionens lånte lokaler i Retten på Frederiksberg for at afgive forklaring.

Herunder har vi samlet nogle af dem, der skal give deres version af, hvorfor unge asylpar blev adskilt uden en såkaldt partshøring og en individuel vurdering, som de efter lovens bogstaver ellers har krav på.

Den første er en genganger og en hovedperson.

Forstå sagen om den ulovlige instruks i vores gennemgang af sagen herunder. Artiklen fortsætter med at opliste en række af de personer, der skal afgive forklaring, efter videoen.

1

Inger Støjberg

(Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Inger Støjberg er omdrejningspunktet for sagen. Det var hendes politiske ønske om at adskille parrene, der førte til, at embedsværket i Udlændinge- og Integrationsministeriet gik i gang med at udføre ordren.

Hun har allerede over to dage givet sin forklaring. Det var ganske vist tidligt i forløbet og inden en række embedsfolk fra både Udlændingestyrelsen og hendes daværende ministerium havde forklaret sig. Og det er også derfor, at hun endnu engang skal en tur forbi kommissionslokalerne på Frederiksberg.

Sidst hun var der, lød forklaringen, at hun skam havde godkendt et notat, der lagde op til at lave en individuel vurdering af parrene, selvom hun til Folketinget og offentligheden gav indtryk af, at alle par uden undtagelse skulle adskilles.

Siden har mere end en håndfuld ledende embedsfolk på stribe underkendt notatets betydning, mens hendes tidligere departementschef og en afdelingschef har anerkendt notatets eksistens og betydning.

2

Lars Løkke Rasmussen

(Foto: Emil Helms © Scanpix)

Før Inger Støjbergs genforklaring skal kommissionen høre fra hendes chef. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er indkaldt til at afgive sin version den 17. september. Den afhøring kom i bogen, da hans gode ven og tidligere Venstre-kollega Søren Pind over for kommissionen forklarede, at han så med bekymring på instruks-sagen og personligt gik til Lars Løkke Rasmussen for at advare ham.

Det interessante bliver derfor, hvad Løkke foretog sig i sagen, for den tidligere venstreformand risikerer at blive trukket med ind i sagen. Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret, har kaldt oplysningen om Pinds advarsel til Statsministeriet for "sprængfarlig" i en kommentar på Altinget.

Her slår han også fast, at en statsminister har pligt til at gribe ind, hvis han ved, at en af hans ministre handler i strid med lovgivningen og menneskerettighederne.

Hvad Lars Løkke Rasmussen vidste og ikke vidste om sagen er indtil videre uklart. Men i mandags gik han i rette med Venstre-toppens omtale af sagen, da han i P1 Morgen harcelerede imod betegnelsen ”barnebruds-kommissionen,” sådan som Inger Støjberg har døbt den.

- Man skal jo kalde tingene ved deres rigtige navn, sagde Lars Løkke Rasmussen med henvisning til, at kommissionen går under det mundrette navn: Instrukskommissionen.

3

Christian Kettel Thomsen

(Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Apropos den forhenværende statsminister, så skal hans departementschef også en tur ind i kommissionen. Christian Kettel Thomsen blev i denne uge udnævnt som vicedirektør ved den Europæiske Centralbank, men skal afhøres i sin tidligere egenskab af øverste embedsmand i Statsministeriet.

Den afhøring har nærmest ligget i kalenderen hos kommissionen siden de første forklaringer faldt. For en mail viser, at Christian Kettel Thomsen blev orienteret om sagen af en underordnet i Statsministeriet, der i en mail skrev til ham:

"Nok vigtigt, at han (Lars Løkke Rasmussen, red.) får at vide, at UIBM’n (Inger Støjberg, red.) har meldt hårdere ud, end juraen kan holde til," skrev statsråd i ministeriet til departementschefen.

Derudover har det været nævnt i kommissionen, at Kettel på et tidspunkt ringede til Støjbergs departementschef Uffe Toudahl for at spørge til sagen om de unge asylpar. Toudahl forsikrede i den forbindelse over for Kettel, at alt foregik efter reglerne.

4

Uffe Toudal Pedersen

(Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Støjbergs tidligere departementschef, Uffe Toudal Pedersen, får også lov til at genbesøge kommisionslokalerne. Allerede i maj forklarede han, at der var sket fejl i instruks-sagen.

For det eneste skriftlige dokument, som Toudal Pedersens departement sendte til Udlændingestyrelsen er den pressemeddelelse fra 10. februar 2016, hvoraf det fremgår, at alle parrene skulle skilles ad - og det fuldstændig uden undtagelser.

- Vi skulle måske have skrevet en mere præcis instruks, sagde Toudal i maj.

Skaden er dog sket. Pressemeddelelsen blev til en instruks, fordi der ikke var andre skriftlige dokumenter til styrelsen. Og instruksen var ulovlig, har Folketingets Ombudsmand sagt.

Genafhøringen af Uffe Toudal Pedersen sker den 25. september.

5

Barbara Bertelsen

(Foto: Justitsministeriet/ Pressefoto © Scanpix)

En anden højtstående embedskvinde, der skal forbi kommissionen, er Christian Kettel Thomsens afløser som departementschef i Statsministeriet. Barbara Bertelsen kom fra en stilling som øverste embedskvinde i Justitsministeriet, hvor hun dannede parløb med Søren Pind, da instruksen blev udstedt.

Barbara Bertelsen skal også forbi kommissionen den 17. september, men her har kommissionen kun afsat to timer til afhøringen. Muligvis en indikation på, at hendes rolle i sagen er ganske perifer.

6

Line Skytte Mørk Hansen

(Foto: LISELOTTE SABROE © Scanpix)

Afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen har allerede én gang forklaret sig for kommissionen. Hun havde det overordnede ansvar for praktik og økonomi i asylsystemet og hun forklarede, at der klart blev givet besked til Udlændingestyrelsen, om at selv om udgangspunktet var, at alle par skulle skilles ad, så kunne der være undtagelser – som en konsekvens af internationale konventioner, der bare skal overholdes.

Dermed harmonerer hendes forklaring dårligt med det, andre topchefer har sagt.

Men den forklaring er siden blevet modsagt igen, igen, igen og igen. Dels af styrelsens vicedirektør Lene Vejrum, der modtog opkaldene fra afdelingschefen. Dels af kontorchef Ditte Kruse Danckert, der lyttede med på ét af opkaldene.

Og dels af et par embedsfolk i Udlændingestyrelsen, der forklarer om, hvordan instruksen blev videreformidlet internt umiddelbart efter udsendelsen fra ministeriet.

Det står klart, at de to forklaringer - den fra Line Skytte Mørk Hansen - og dem fra styrelsens folk, ikke begge kan være sande. Og der findes ingen skriftlige spor i sagen, der understøtter Line Skytte Mørk Hansens forklaring om, at styrelsen blev bedt om at foretage partshøringer, og at der skulle være undtagelser til reglen om adskillelse.

Herunder kan du blive klogere på tidsforløbet omkring udsendelsen af instruksen og det efterfølgende forløb.

Instrukskommissionen forventer at være klar med en delrapport til december om forløbet i 2016 og tiden derefter, hvor den ulovlige instruks udgik fra ministeriet. Men ansvarsvurderingerne - altså om der er embedsmænd, der direkte får kritik - og politikere der indirekte får det - er først klar til næste år.

Facebook
Twitter