Løkke om Europol-aftale: Det er ikke optimalt

Hvis aftalen med tiden bliver et problem for dansk politi, kan det blive aktuelt med en ny folkeafstemning, siger statsministeren.

Vi lukkede hoveddøren for os selv ved folkeafstemningen i december sidste år, men nu har vi en mulighed for at bruge bagdøren og forblive i Europol-samarbejdet - dog med forringelser.

Sådan stiller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) det op, efter at EU-Kommissionen har forelagt regeringen en aftaleskitse om dansk deltagelse i Europol.

- Det er ikke så godt, som hvis vi var fuldt medlem, men det er en aftale, som kan fungere, og som betyder, at dansk politi kan forblive en skattet samarbejdspartner i Europol, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren har i dag præsenteret Folketingets øvrige partier for den mulige aftale.

Den vil blandt andet betyde, at dansk politi ikke længere kan søge direkte i Europols registre, men skal gå via en mellemmand, ligesom Danmark fortsat kan deltage i bestyrelsesmøder i Europol, men ikke længere må stemme ved møderne.

Hvis et flertal af partier i Folketinget accepterer aftalen, vil statsministeren på torsdag i næste uge tage til EU-topmøde og aftale en køreplan for en implementering af den danske aftale.

Derefter skal en længere proces skydes i gang, som du kan læse mere om her.

Måske en folkeafstemning

Flere partiledere har allerede peget på mulige problemer for dansk politi som følge af den mulige aftale om Europol.

Lars Løkke Rasmussen ser også mulige begrænsninger for dansk politi om nogle år. Begrænsningen for politiet ligger i, at der i EU's tilbud om en Europol-aftale mangler den direkte søgeadgang i Europols registre, som Danmark har i dag.

Efterhånden som det bliver muligt at søge direkte i Europols registre via mobile enheder, som betjenten har med sig, vil aftalen forringe dansk politis muligheder for bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

- Det er en aftale, som over tid risikerer at blive udfordret, fordi vi står overfor en teknologiudvikling - som vi ønsker os - og som en gang ude i fremtiden skulle gøre det muligt for den enkelte politimand ude i bilen at trække på de her registre. Da vil vi så ikke kunne få de fulde teknologifordele.

- Det rokker dog ikke ved min samlede anbefaling til partierne om, at vi bør søge at indgå den her aftale, siger Lars Løkke Rasmussen.

Skulle aftalen vise sig at blive for stort et problem for dansk politi i fremtiden, kan en folkeafstemning om fuld deltagelse i Europol komme på tale.

- Man kan ikke udelukke, at vi på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden vil sige: Nu sprænger kæden. Nu står ulemperne ikke længere mål med fordelene, og så må vi spørge danskerne igen.

Se hele interviewet med statsminister Lars Løkke Rasmussen:

Lars Løkke Rasmussen og Folketingets øvrige partier skal i starten af næste uge tage endelig stilling til aftaleudkastet fra EU-Kommissionen.