Løkke til Frederiksen: Jeg bliver ikke stående i mit integrations-hjørne

Statsministeren afviser, at trepartsdrøftelserne kun kommer til at dreje sig om integrationsopgaven, men understreger, at det er regeringens højeste prioritet.

- Jeg ved ikke, hvad det er for en konflikt, man forsøger at bygge op til, siger Løkke om S-formand Mette Frederiksens kritik af, at regeringen prioriterer integration for meget i trepartsdrøftelser. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

S-formand Mette Frederiksens kritik af, at regeringen forud for trepartsforhandlingerne fokuserer alt for ensidigt på integration af det stigende antal flygtninge, mødes med dyb undren af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Han understreger, at udfordringen med at få flygtninge i arbejde er så stor, at den skal have højeste prioritet, men at emner som opkvalificering af ufaglært arbejdskraft og praktikpladser nok skal komme på dagsordenen efterfølgende.

- Jeg ved ikke, hvad det er for en konflikt, man forsøger at bygge op til. Jeg taler ikke om at blive stående i et hjørne. Jeg taler om at starte i et hjørne og bevæge mig ud derfra.

TREPART

Torsdag mødes regeringen med fagbevægelsen og arbejdsgiverne til trepartsforhandlinger. Målet er at sikre bedre integration.

Deltagerne i trepartsforhandlinger er fagbevægelsen, arbejdsgiverne og staten.

Typisk vil flere ministre samt repræsentanter fra flere fagforbund og arbejdsgiverorganisationer være til stede.

- Men vi starter i det hjørne, der handler om flygtninge, og vores evne til at adressere det emne har betydning for vores løftekraft i forhold til andre samfundsproblemer, siger statsministeren under spørgetimen i Folketingssalen.

I øjeblikket er det kun 3 ud af 10 flygtninge, der er i beskæftigelse efter tre år, og alene det eksempel er ifølge Løkke nok til, at integration via arbejdsmarkedet skal have fuld opmærksomhed i begyndelsen af trepartsdrøftelserne.

- Hvis man forestillede sig, at vi var i stand til at løfte den andel bare op til det niveau, vi har for ikke-vestlige borgere i det her samfund, som i forvejen er for lavt et niveau, ville vi i 2020 frigøre 2,5 milliarder kroner i ekstra råderum. Derfor starter vi i det hjørne, men det er jo med henblik på at bevæge os ud af det hjørne og også diskutere de andre ting, siger Løkke.

Løkke: Skandaløst nedslående

Han påpeger blandt andet, at regeringen har lavet en erhvervsuddannelsesreform, og at den har en ambition om, at 25 pct af en ungdomsårgang skal gå direkte fra folkeskolen ind på en erhvervsuddannelse i 2020.

- Det skal understøttes, og det rejser hele diskussionen om, hvorvidt der er praktikpladser nok. Vi kan se på vores befolkningsfremskrivninger, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft om ganske kort tid. Der er en stor diskussion om, hvordan vi opkvalificerer vores arbejdskraft. Der er en stribe temaer, og dem ønsker vi at diskutere med arbejdsmarkedets parter, siger statsministeren.

Skiftende regeringer har forgæves forsøgt at løse udfordringen med at integrere flygtninge i Danmark, men det kan ikke fortsætte sådan, mener statsministeren.

- Der har været skandaløst nedslående resultater, og jeg møder dagligt virksomhedsledere, som giver udtryk for en ambition om at påtage sig et ansvar, men som har svært ved at udleve det i praksis, fordi de bliver mødt af et bureaukrati, der ikke kan håndteres. Det er vi nødt til at insistere på skal gøres anderledes, siger Løkke.

Det såkaldte kommissorium til trepartsdrøftelserne, som LO har lagt ud på deres hjemmeside, viser, at regeringens ambition er, at der skal lande en aftale om flygtninge senest i midten af marts.