Løkke vil øremærke sparede lønkroner ved lockout til velfærdspulje

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er begyndt at indstille sig på konflikt.

Hvis overenskomstforhandlingerne ender i en lockout, skal de sparede lønkroner ikke bare blive en gevinst for statskassen, forsikrer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Den cirka kvarte milliard lønkroner, som staten dagligt vil spare, hvis de statsansatte bliver sendt hjem fra arbejde i en lockout, skal øremærkes til velfærd.

Det forsikrer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Jeg håber ikke, at det kommer til strejke og lockout, men hvis det ender der – og det kan vi jo desværre ikke helt udelukke – så vil staten jo spare nogle lønkroner.

- En del af pengene vil skulle bruges bagefter på at indhente det fortabte, men der vil være noget i overskud – og så vil vi gøre nettoregnestykket op bagefter og sikre, at de penge vender tilbage. Derfor vil jeg lave en velfærdspulje.

Hvis lockouten og dermed velfærdspuljen bliver til virkelighed, vil regeringen diskutere med Folketingets øvrige partier, hvordan pengene skal bruges. Det har Lars Løkke Rasmussen ikke noget konkret bud på endnu.

- Jeg har ikke gjort mig specifikke tanker om, hvad vi skal bruge en sådan velfærdspulje til, siger statsministeren og minder om, at det i givet fald vil være "engangspenge".

Løkke: Vi spekulerer ikke i en konflikt

Lars Løkke Rasmussen understreger, at han håber, at parterne vil nå til en aftale, så landet ikke bliver kastet ud i en storkonflikt.

- Når jeg siger det her nu, er det fordi, jeg kan se, at der florerer nogle myter om, at vi skulle gå og spekulere i det her, fordi der skulle være en gevinst – noget, vi kunne spare op. Det vil jeg gerne gendrive.

- Vi ønsker ikke en konflikt. Vi ønsker en løsning, siger Lars Løkke Rasmussen.

Siger du det her, fordi du mener, at konflikten nærmer sig?

- Det er ikke mig, der forhandler overenskomsten. Det gør min minister for innovation sammen med kommunerne og regionerne. Det har pågået hos forligsmanden gennem lang tid, og der er en deadline, der begynder at nærme sig, og der er jo ikke en nogen løsning endnu.

- Jeg tror ikke, der er mange danskere, der ønsker en konflikt, men derfor kan det jo godt være, den kommer. Og det bliver jeg jo også nødt til at indstille mig på, at det kunne risikere at ske, siger Lars Løkke Rasmussen, der håber, at hans udmelding vil være med til at skabe et "klima, der gør, at parterne kan nå hinanden".

Kommuner vil fastfryse lockout-besparelser

Flere kommuner landet over har på samme vis besluttet, at kommunekassen ikke skal tjene penge på at lockoute sine lærere, pædadoger og sosu-assistenter, hvis lockouten bliver en realitet.

De sparede lønkroner skal i stedet forblive i de konfliktramte institutioner - og altså øremærkes til de områder, de oprindeligt var tiltænkt. Omvendt har andre kommuner nedstemt forslag om at øremærke de sparede lønkroner til velfærden.

Hvad kommunerne og regionerne vælger at gøre med eventuelle sparede lønkroner, vil statsministeren ikke blande sig i.

- Langt de fleste penge bruges ude i kommunerne og regionerne, og hvad den enkelte kommune og den enkelte region vil gøre, det kan jeg jo ikke svare på. Vi har kommunalt selvstyre.

- Men jeg vil gerne sende det overordnede politiske signal, at vi går ikke og spekulerer i, at der skulle være gevinster ved en konflikt. Tværtimod. Samfundet bliver fattigere af det, selvom der altså vil være en umiddelbar gevinst ned i statskassen. Den vil vi ikke have. Den skal bringes i spil, hvis det kommer dertil, siger Lars Løkke Rasmussen.

Der er godt 180.000 ansatte i staten. Overenskomstforhandlingerne på både statens, regionernes og kommunernes område tilsammen omfatter i alt 745.000 offentligt ansatte.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk