Lokalpolitikere tromles af embedsmænd

Hvert tredje byrådsmedlem mener, at embedsmændene i kommunerne blander sig så meget, at det påvirker politikken. Et stort demokratisk problem, siger forsker.

Det er ikke alle politiske beslutninger i kommunerne, der bliver truffet i byrådssalen. Ofte påvirker embedsmændene processen så meget, at politikerne føler sig sat til side. (Foto: Peter Krogh Andersen)

De er valgt til at bestemme, hvilke skoler der skal lukkes, hvor der skal bygges nyt, og hvor ofte de ældre skal i bad på plejehjemmene.

Men i mange tilfælde er det slet ikke lokalpolitikerne, men embedsmændene i baggrunden, der bestemmer i kommunerne.

Det viser en rundspørge, som DR Analyse har lavet blandt 1.330 af landets lokalpolitikere.

Hver tredje føler sig tromlet af embedsfolk

Her svarer hvert tredje byrådsmedlem, at de føler sig tromlet af embedsmændene, der ofte blander sig så meget i politikernes arbejde, at det begrænser de folkevalgtes muligheder for at føre politik.

En af de politikere, der oplever, at embedsfolkene forsøger at påvirke de politiske beslutninger, er Preben Andersen (DF) fra Skive Kommune.

Han ser ugentligt nye sager, hvor embedsfolkene vælger side i deres indstillinger.

- Der er flere sager, hvor embedsmændene maler skønmalerier af én side af en sag og slet ikke belyser fordele og ulemper. De har en utrolig magt, fordi de sidder på oplysningerne, og det skriger nogen gange til himlen så meget sagerne er farvede, når vi får dem til afstemning i byrådet.

Krydser grænsen og fører politik

Irene Lütken (S) fra Gentofte Kommune har generelt et godt samarbejde med sin forvaltning. Alligevel oplever hun, at embedsfolkene blander sig i det politiske arbejde.

- Vi har ofte sager, hvor embedsfolkene krydser grænsen for, hvad der er forvaltning og hvad der er politik.

Hun mener ikke, at embedsfolkene forsøger at påvirke politikken af ond vilje. Alligevel er det vigtigt, at politikerne siger stop og beder embedsfolkene om at holde igen.

- Men det kan være utrolig svært for nogle lokalpolitikere, fordi de ikke opdager, at de bliver ført i en bestemt retning.

Trækker sig fra politik fordi embedsfolk dominerer

DR Nyheder har talt med en bred skare af politikere fra forskellige kommuner og partier, som alle gentager det samme budskab.

Og flere politikere angiver over for DR Nyheder, at de vælger at trække sig fra kommunalpolitik efter valget i år, fordi forvaltningerne fået så meget magt, at de har mistet interessen for det politiske hverv.

Forsker: Stort demokratisk problem

Ifølge kommunalforsker og professor på Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen, er det et tegn på demokratisk underskud, at politikerne føler de har mistet indflydelse på den politiske proces.

- Det er desværre en tendens, vi har set før. Men embedsværket skal forstå, at de ikke har politisk mandat, og de på ingen måde må politisere, siger han og fortsætter:

- Når de gør, bryder det fuldstændig med vores forestilling om et offentlig folkestyre, og når det sker, er det et stort demokratisk problem.

Han mener, at politikerne er ofre for en øget professionalisering af kommunerne, hvor flere og flere højtuddannede nu sidder i forvaltningen.

- Kommunerne er i dag store koncerner med milliardomsætninger og med tusindvis af medarbejdere. Det er ikke længere små sognekommuner, hvor alle kender hinanden.

Beslutter sig i blinde

Det gør, at politikerne har svært ved at gennemskue, hvad det er, de træffer beslutninger om, og herunder at gennemskue den sagsfremstilling, der bliver lavet af embedsfolkene.

- Og på den måde føler de sig med rette sat udenfor. De føler, at de træffer beslutninger i blinde, siger Kurt Klaudi Klausen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter