Lukningen af Irak-kommissionen bekymrer FN-komité

FN's Torturkomité påtaler flere danske forhold: Lukningen af Irak-kommission og behandlingen af asylansøgere.

Det bekymrer FN’s Torturkomité, at Irak-Kommissionen blev lukket. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

FN’s Torturkomité har onsdag offentliggjort sine anbefalinger til den danske regering vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af tortur. Selv om der generelt er ros til Danmarks engagement i kampen mod tortur, er der også kritik af flere forhold.

Blandt andet over lukningen af Irak-Kommissionen, der skulle have kastet lys over danske soldaters tilbageholdelse af personer under krigene i både Irak og Afghanistan.

- Komitéen er bekymret over, at kommissionen (...) er afsluttet uden at have afgivet endelige konklusioner om, hvorvidt der er sket overtrædelser af internationale forpligtelser om ikke at udsætte fanger for mishandling, lyder det i rapporten.

Torturkomitéen anbefaler, at regeringen lader et "uafhængigt organ" undersøge den danske udlevering af fanger til andre staters styrker i "militære operationer i udlandet". Og at konklusionerne bliver offentliggjort.

Hvis det viser sig, at internationale konventioner er blevet overtrådt, skal "de ansvarlige retsforfølges", ligesom ofrene skal have ret til erstatning, lyder det.

For lang frihedsberøvelse

Derudover halter screeningen af torturofre blandt asylansøgere. Komitéen er bekymret over manglende systematiske tjek af asylansøgere.

- Regeringen bør igangsætte procedurer for systematiske tjek og lægeundersøgelser af formodede torturofre, skriver komitéen.

Ligeledes vurderes frihedsberøvelsen af asylansøgere i op til 18 måneder at være for lang. Komitéen finder det "overdrevent", at en frihedsberøvelse kan vare halvandet år.

- Regeringen bør reducere længden af administrativ frihedsberøvelse af asylansøgere, skriver komitéen og tilføjer, at frihedsberøvelse "bør anvendes som sidste udvej".

Indkvarteringen af asylansøgere får også et par ord med på vejen. Danmark bør sikre, at indkvarteringen "er passende for asylansøgernes status og situation, især da nogle af dem kan være ofre for tortur eller mishandling".

/ritzau/

FacebookTwitter