Lykketoft: Vi ændrer reformen, når vi får magten

Regeringen har bastet og bundet kommunalreformen til Dansk Folkepartis stemmer, siger Mogens Lykketoft (S), der fastholder, at Socialdemokraterne vil ændre reformen ved et regeringsskifte.

Socialdemokraternes formand - Mogens Lykketoft - har svært vedat se den hånd, regeringen mener, der er strakt ud overforoppositionens krav til en ny kommunalreform:

Mogens Lykketoft(S)»Regeringenkræver, at vi skal smide vores mærkesager på gulvet, hvis vi skalvære med i et forlig. Det kan Danmark ikke være tjent med.«

- Jeg kan ikke se nogen åbning, siger Lykketoft til TV-avisen ogfortsætter:

- Regeringen har bastet og bundet kommunalreformen til DanskFolkepartis stemmer, og kræver at vi skal smide vores mærkesager pågulvet, hvis vi skal være med i et forlig. Det kan Danmark ikkevære tjent med.

Bolden hos regeringen

Den radikale leder Marianne Jelved mener, det nu er op tilregeringen at tage initiativet, hvis den vil have forhandlinger istand igen med oppositionen om en kommunalreform.

- Jeg vil afvente, hvad er sker. Vi tager ikke noget initiativnu fra den radikale gruppes vedkommende. Bolden ligger nu klart hosregeringen. Den må vælge, hvem den vil forhandle det her færdigtmed, siger hun til Ritzau.

Stadig for mange svinefarme

Regeringens seneste udspil - fra i mandags - har åbnet for, at denye regioner skal fungere som koordinerende led i forhold tilforeksempel miljø og uddannelse. Men det er ikke godt nok, menerLykketoft:

- Så længe regionerne ikke står for driften af miljøområdet,forhindrer det ikke, at der bliver bygget for mange sommerhuselangs kysterne eller for mange svinefarme, siger han.

S vil ændre reformen

Mogens Lykketoft understreger, at Socialdemokraterne gerne møder optil nye forhandlinger, hvis partiet får nogle af sine synspunktermed i den nye kommunalreform, men sker det ikke, skal regeringenikke regne med, at reformen kommer til at bestå:

- Jeg siger ikke, at hvert eneste komma bliver slettet, menkommer der et nyt flertal efter et Folketingsvalg, så er der ikkemeget af reformen, der er ført ud i livet, siger Lykketoft ogfortsætter:

- Så vil reformen blive rettet til så opgaverne bliver løstordentligt.

Kommende forhandlinger

Marianne Jelved forudser et forløb, hvor regeringen først snakkersammen med Dansk Folkeparti og derpå holder møder med KommunernesLandsforening og arbejdsmarkedets parter med flere, sådan somstatsminister Anders Fogh Rasmussen har bebudet i forsøg på atsamle et bredere politisk flertal.

Først derefter regner Marianne Jelved med, at oppositionen ogregeringen muligvis igen får hinanden i tale.

Onsdag eftermiddag mødes regeringen med Dansk Folkeparti for attilrettelægge nye forhandlinger om kommunalreformen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk