Mails: Thulesen Dahl fik flere advarsler om rod med Messerschmidts EU-penge

Allerede i september 2015 blev Kristian Thulesen Dahl advaret om, at det var umuligt at få indblik i brugen af EU-midler i Meld og Feld, viser mails.

I den redegørelse, som Rikke Karlsson (tidl. DF) sender til Kristian Thulesen Dahl (DF), skriver hun, at det ifølge Morten Messerschmidt (DF) er partiets ledelse, der styrer brugen af midler fra Meld og Feld.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, bliver nu trukket længere ind i sagen om muligt misbrug af EU-støttekroner.

Allerede den 9. september 2015 blev han personligt advaret om, at det var umuligt at få indblik i forbruget hos det europæiske parti Meld og den tilhørende fond Feld, som Morten Messerschmidt og nuværende EU-gruppeformand Anders Vistisen stod i spidsen for.

Det viser en mail sendt til Dansk Folkepartis formand, som DR Nyheder er i besiddelse af.

Af mailen fremgår det, at europaparlamentsmedlem Rikke Karlsson, der dengang var medlem af Dansk Folkeparti, tilsyneladende forgæves forsøgte at få et møde med DF-formanden om sagen.

- Jeg er oprigtig ked af, at vi ikke fik lejlighed til at underrette dig om, hvad vores bekymring gik ud på, da Jørn (Dohrmann, red.) og jeg anmodede om et møde med dig, skriver hun i mailen.

I mailen til Thulesen Dahl beklager Rikke Karlsson, at hun ”ikke har kunnet skabe mig et overblik over, hvordan midlerne i MELD/FELD er blevet brugt”.

"...det bliver styret fra Christiansborg"

En måned senere, den 10. oktober 2015, kontakter Rikke Karlsson igen Kristian Thulesen Dahl for at få en drøftelse af forholdene i Meld.

Hun sender DF-formanden en redegørelse af, hvad sagen i hendes øjne handler om.

I redegørelsen beskriver hun, at Morten Messerschmidt har forklaret hende, at det var Dansk Folkepartis øverste ledelse, der styrede brugen af EU-midler fra Meld og Feld.

- Da jeg direkte adspørger Morten, om han kan oplyse mig om hvor mange penge der er tale om pr medlem i disse fonde, kigger han på mig med uskyldige blå øjne og siger, at alt det med meld og feld, ved han ikke rigtig noget om, det bliver styret fra Christiansborg. Og dermed styret fra DF.s ledelse, skriver Rikke Karlsson i mailen.

I redegørelsen, som Kristian Thulesen Dahl modtog tre dage før, Rikke Karlsson meldte sig ud af DF, gennemgår hun, hvor mange penge Meld og Feld har fået fra Europa-Parlamentet og hun beskriver, hvordan hun gentagne gange har bedt Morten Messerschmidt om at få lov til at se et regnskab.

Rikke Karlsson gentager i mailen til Kristian Thulesen Dahl, hvordan hun og Jørn Dohrmann også via sms bad om at få et fortroligt møde med DF-formanden for at drøfte sagen.

Bakkede op om at udnytte alle muligheder

Hun forklarer også, at hun ingen mulighed havde for at vide noget om den rette sammenhæng i Meld og Feld, men at regnskabet snart skal godkendes i parlamentet, hvilket hun finder det meget svært at gøre.

Hun skriver også, at hun "bakker 100 % op om, at vi selvfølgelig skal udnytte ALLE de muligheder vi i Dansk Folkeparti har, for at få alle de Eu- midler der er mulige at opdrive". Det skal bare ske i overensstemmelse med reglerne, som hun forklarer.

Hun tilbyder derefter at rejse fra Bruxelles til Danmark for at mødes med Kristian Thulesen Dahl og drøfte sagen:

- Jeg kan aflyse mine møder onsdag, så vi kan mødes. Det er meget vigtigt for mig, at jeg er sikker på, at du har forstået sagens sammenhæng rigtig, skriver hun.

- Jeg har brug for at du kan tage det fulde ansvar for dette regnskab eller får undersøgt om du kan, så jeg er sikker på, at der bliver handlet rigtigt i denne sag.

Brevet slutter med en appel til partiformanden om, at han bør tage sagen alvorligt:

- Jeg vil indtrængende bede dig om ikke at drøfte dette med Morten, før du har haft lejlighed til at se alle dokumenter igennem. Så er det selvfølgelig fuldt ud op til dig, at beslutte hvad du ønsker at foretage dig i sagen.

Melder sig ud af DF

Tre dage efter har det tilsyneladende ikke været muligt for Rikke Karlsson at få et møde i stand med Kristian Thulesen Dahl, og derfor meddeler Rikke Karlsson, at hun nu melder sig ud af partiet.

(Foto: © Anna Sol Jørgensen Web og Mobil)

- Det var mit sidste og inderste håb, at du ville tage min henvendelse alvorligt, når du havde haft lejlighed til, at gennemgå den redegørelse jeg sendte dig, skriver hun.

Rikke Karlsson skriver også, at hun siden juni har forsøgte at få et møde i stand med Kristian Thulesen Dahl for at "drøfte de udfordringer og bekymringer jeg har stået med".

- Det er med stor beklagelse at jeg hermed må meddele dig, at jeg med øjeblikkelig virkning har valgt at udtræde af Dansk Folkeparti.

Kristian Thulesen Dahl mener dog helt omvendt, at han og partiledelsen har lyttet til Rikke Karlsson i sagen.

- Både Søren Espersen (DF's næstformand og Rikke Karlssons onkel, red.) og jeg lyttede bestemt til Rikke Karlssons bekymringer. Men vi havde grund til at tro, at det var et dårligt samarbejdsklima med Morten Messerschmidt, der drev hende, skriver Kristian Thulesen Dahl i en skriftlig kommentar til DR Nyheder.