'Man skal ikke skære i raske mennesker, men...': Socialdemokrater bryder larmende tavshed om omskæring

Må man skære i drengebørns penisser? Det er den socialdemokratiske folketingsgruppe helt stille om.

Ingen lande i verden har endnu forbudt omskæring. Illustration: Simone C. Møller.

'Uden at få eller påkalde sig opmærksomhed'.

Sådan defineres 'i stilhed' i ordbogen, og sådan kunne man definere mange danske politikeres ageren til spørgsmålet om, hvorvidt omskæring af drengebørn under 18 år burde forbydes.

I hvert fald på Christiansborg. For de socialdemokratiske regionrådsformænd tager nu bladet fra munden og fortæller, hvad de synes om et forbud mod omskæring.

For en uge siden forsøgte aktualitetsprogrammet Deadline forgæves at finde ét folketingsmedlem, der ville forsvare, hvorfor omskæring af drengebørn ikke skal forbydes:

Enmandshæren Partiet Fremad i form af Simon Emil Ammitzbøll-Bille har stillet et forslag om at forbyde omskæring af drengebørn under 18 i Folketinget, og mange partier har ikke svaret endegyldigt på spørgsmålet, men afventer at høre synspunkter fra parterne eller drøftelser internt i folketingsgruppen.

Heller ikke søndag morgen er der kommet et svar fra sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff. Morgenens udgave af TV Avisen har også forgæves forsøgt at få et svar.

Men til gengæld vil Socialdemokratiets regionrådsformænd, der er politiske chefer for de hospitaler, der udfører operationerne, gerne tale. Og de er ikke enige.

Forbud eller ej?

Ulla Astman er regionrådsformand i Region Nordjylland, og hun er tilhænger af et forbud mod omskæring af drenge under 18 år, medmindre der er medicinske grunde til at fjerne forhuden fra barnets penis.

- Det er jeg af to grunde, forklarer hun.

- Jeg respekterer individets ret til selv at bestemme i forhold til sådanne indgreb. Små børn kan ikke sige hverken til eller fra. Jeg synes, man skal afvente at de er gamle nok til selv at kunne tage stilling - altså, til de er 18 år.

- Og så kan der være komplikationer ved de her indgreb, og det er jeg bekymret for. Jeg synes kun, at man skal lave de her indgreb, hvis der er medicinsk grund og problemer med forhuden på de små drengebørn, siger Ulla Astman.

Hun anerkender, at der er en risiko for, at de rituelle og religiøse omskæringer blot flytter fra lægens bord og ind i hjemmet væk fra myndighederne.

- Men så må man sørge for, at der kommer repressalier over for forældrene, så man kan afholde dem fra det.

Frygter omskæringer på køkkenbordet

Ulla Astmans to socialdemokratiske regionrådsformandkolleger i Region Sjælland og i Region Hovedstaden ser til gengæld anderledes på tingene.

Sophie Hæstorp Andersen er imod omskæring, men mener ikke, at et forbud er den rigtige løsning.

- Det vil betyde, at alt for mange drenge vil opleve, at det foregår på køkkenbordet derhjemme i det skjulte, eller at man rejser ud af Danmark for at få det gjort. Samtidig tror jeg, vi kan nå længere, hvis vi kan få vores fagfolk til at gå i dialog med de her samfund om, hvorfor man synes, det er en god eller dårlig idé, og hvorfor vi er bekymrede for det, siger hun.

Også Heino Knudsen, regionrådsformand i Region Sjælland, er imod et forbud, fordi han er bange for, at det fører til, at omskæringerne vil foregå under værre forhold end i dag.

- Jeg mener helt bestemt ikke, at man skal skære i raske mennesker, men jeg har en stor frygt for, at et forbud ikke vil blive efterlevet.

Men har de ikke ret til at bestemme over deres egen krop?

- Jeg mener helt bestemt ikke, at man skal skære i raske mennesker. Børn kan ikke selv vælge, og derfor går jeg heller ikke ind for omskæring af drengebørn. Men jeg ved også, at det har stor religiøs betydning for mange grupper, og jeg frygter, at et forbud vil betyde at en række børn vil blive dårligere stillet, siger Heino Knudsen.

Hvis Danmark forbyder omskæring, bliver vi det første land i verden til at gøre det.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning betragtes omskæring som en operation og skal udføres af en læge. Lægen kan dog også lade en anden udføre omskæringen, så længe lægen er til stede. De anslår, at omkring 2.000 børn bliver omskåret i Danmark om året, og det er især inden for jødedom og islam, at traditionen er udbredt.