Markant billigere billetter i tog og busser har minimal klimaeffekt

Transportminister Benny Engelbrecht vil hellere bruge penge på at forbedre kvaliteten frem for at sænke billetprisen.

Enhedslisten mener, at det er 'idiotisk i en klimatankegang', at det er billigere at flyve fra København til London end at tage toget fra København til Aalborg. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Billigere billetter i busser, tog og metro vil få langt flere til at bruge den kollektive trafik. Men klimaeffekten vil være meget lille, for mange af de nye passagerer vil tidligere have været fodgængere eller cyklister og ikke bilister.

Det er konklusionen i en ny rapport, som konsulentfirmaet Incentive har lavet for Transportministeriet.

Ministeriet har bedt om at få kortlagt, hvad der vil ske, hvis billetprisen bliver 30 procent lavere.

Rapportens konklusion er, at det på den positive side vil øge antallet af passagerer med 26 procent. Til gengæld vil det have en stor økonomisk ulempe. Det vil koste statskassen 2,2 milliarder kroner om året.

Og klimagevinsten er ikke særlig stor. Ifølge rapporten vil de lavere billetpriser give en reduktion på cirka 40.000 ton CO2 om året. Det svarer til 0,3 procent af det samlede udslip fra landtransport.

Batter ikke noget

Niels Buus Kristensen er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo og medlem af Klimarådet. Han siger, at der kan være flere gode grunde til at forbedre forholdene i den kollektive trafik. Det kan være til gavn for nærmiljø, trafiksikkerhed og trængsel på vejene.

Men ser man isoleret på det i forhold til klima, er det ikke vejen frem. For det er meget dyrt, sammenlignet med hvor meget det gavner klimaet.

- Det er ikke rigtig noget, der batter i forhold til den overordnede dagsorden. Det er et meget højt beløb i forhold til, hvor stor en effekt man får. Der vil være andre offentlige udgifter, hvor man får mere reduktion i klimagasser for pengene, siger han.

Regeringen har sat sig et mål om, at udledningen af klimagasser i år 2030 skal være 70 procent lavere, end den var i 1990. Skal den ambition indfries, kræver det ikke mindst store reduktioner i den måde, vi transporterer os på. Men ifølge Niels Buus Kristensen er løsningen ikke billigere billetter.

- Vi kan slet ikke overflytte så mange mennesker fra personbiler til den kollektive trafik, som det er nødvendigt for at nå reduktionerne i udledning af klimagasser. Løsningen er, at bilerne bliver baseret på vedvarende energi. Når først bilerne er det, kan der være mange andre gode grunde til at udbygge den kollektive trafik, især i byerne, siger Niels Buus Kristensen.

Minister vil bruge penge på bedre kvalitet

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ser heller ikke billigere bus- og togbilletter som det greb, der kan være med til at gøre trafikken mere klimavenlig.

- Det ser ud til at være en ret dårlig forretning i forhold til klimaet, hvis man sænker taksterne.

- Regeringens prioritering er ret klar. Vi ønsker først og fremmest at forbedre kvaliteten i den kollektive transport. Er der så også råd til at gøre det billigere, så ser vi gerne på det, for det er et sympatisk forslag.

Vil du helt afvise at sætte prisen ned?

- Det er klart, at hvis vi skal tage nye initiativer, så skal vi balancere det op imod, hvad vi får mest ud af. Jeg udelukker ikke noget på forhånd, men vi skal gøre det, der ud fra en samfundsmæssig investering er bedst, siger han.

En lille del af klimaplanen

Enhedslisten har foreslået at sænke prisen på billetter med 30 procent i forbindelse med forhandlingerne om en ny finanslov, som foregår på højtryk i disse dage.

Baggrunden for forslaget er at reducere udledningen af CO2. Det fremgår af Enhedslistens forslag til finanslov. Her står der:

"Men flere mennesker skal flytte sig fra bilen og over i den kollektive trafik, hvis transportsektorens udledning af CO2 skal sænkes. Og det kræver, at den kollektive trafik er et billigt alternativ."

Transportordfører Henning Hyllested erkender, at billigere billetter i sig selv ikke gør den store forskel i forhold til CO2-udledning.

- Isoleret set er det ikke det, der giver det store udslag på CO2-barometeret, siger Henning Hyllested.

Er det den bedste måde at bruge pengene på, hvis man vil reducere CO2-udslippet fra transportsektoren?

- Ja, for hvis du skal gøre den kollektive trafik attraktiv, skal den både være god – komme til tiden og afgå til tiden, men den skal også være billig. Den grønne omstilling skal ikke kun være for dem, der har råd, den skal være for alle.

Han understreger, at de billigere billetter kun er et hjørne i partiets forslag til en bedre kollektiv trafik og omlægning af transportsektoren.

- Vi skal udfase benzin og dieselbiler, vi skal fremme elbiler og vi skal investere i udbygningen af den kollektive trafik. Der er mange kort i spillet, der skal med, siger han.

Frontalangreb på statskassen

Transportministeriet har sat gang i arbejdet med at undersøge konsekvensen af billige billetter, efter at Venstres medlem af Transportudvalget, Martin Geertsen, har stillet spørgsmål om det.

Han synes ikke, at en reduktion i priser står for døren.

- Det er et frontalangreb på statskassen, hvis man vil sætte billetprisen ned. Vi står ikke lige og har de mange milliarder på hånden. Og klimagevinsten er meget lille. Folk bruger bilen, fordi de har behov for den. Vi ser hellere, at man får reduceret udledningen fra biler, siger han.

FacebookTwitter