Markante vælgervandringer siden 2007

Siden Folketingsvalget 2007 har VKO-blokken måtte afgive to mandater til SF. Det viser Gallupinterviews for Altinget, som professor har gennemgået.

Siden Folketingsvalget 2007 har VKO-blokken måtte afgive to mandater til SF. (Foto: © Rasmus Kahlen, DR Bornholm)

Den samlede fremgang for SF siden Folketingsvalget 2007, viser, at partiet er gået frem med syv mandater.

Mandaterne er blandt andet tilført ved cirka 2,9 mandater fra Socialdemokraterne og ikke mindst omkring to mandater fra VKO.

SF henter borgerlige stemmer

Gennem Gallupinterviews foretaget for Altinget har professor Søren Risbjerg Thomsen beregnet vælgervandringer mellem partierne fra sidste folketingsvalg i november 2007 frem til målingerne i juli-august 2010.

Her har professoren kunnet konstatere, at SFs fremgang siden 2007-valget ikke alene kan forklares med, at partiet har været på vælgerhugst hos Socialdemokraterne. Tværtimod har partiet formået at tage stemmer fra den borgerlige side af Folketinget og ikke mindst fra helt nye vælgere, der har fået stemmeret siden sidste valg. Her har SF vundet et helt mandat.

- Tallene for SF kan forklares med, at partiet med Villy Søvndal er rykket længere til højre i dansk politik, hvilket også passer med, at SF har tabt lidt til Enhedslisten. Det er dog overraskende, hvor lidt Enhedslisten har fået ud af denne SF-højredrejning. Tilslutningen fra de mange førstegangsvælgere finder man ofte for partiet med stærk fremgang, siger Søren Risbjerg Thomsen.

Højredrejning giver plads til SF

I juli-august-målingerne viser det sig dog, at Socialdemokraterne med en gevinst på 1,1 mandat nogenlunde har kunnet opveje tabet til SF på de 2,9 mandater ved at tage mandater fra Venstre på 1,8 mandat og 0,9 fra Dansk Folkeparti. Mindre gevinster er der også fra Radikale, Liberal Alliance og Konservative.

- Forklaringen kan være, at Socialdemokraterne ved at rykke længere til højre med Helle Thorning-Schmidt både har givet mere plads til SF samt har gjort indhug i tidligere borgerligere vælgere, siger Søren Risbjerg Thomsen.

VK taber mandater til alle de andre

Konservative har samlet set tabt 5,0 mandater siden 2007. Tabet er sket til alle andre partier, viser Gallup-målingen.

Særligt har Venstre og Ny Alliance overtaget Konservative stemmer - henholdsvis 1,6 mandat og 1,3 mandat.

- Dette tyder på, at Konservative i forbindelse med kritikken af Lene Espersen især har problemer med den generelle popularitet og kompetence, siger Søren Risbjerg Thomsen.

Men Venstre går heller ikke ramt forbi. Partiet har ligesom sin regeringsfælle tabt mandater til alle de andre partier. Særligt til Socialdemokraterne (-1,8) og SF (0,8), hvilket giver et samlet tab på 3,2 mandater.

Søren Risbjerg Thomsen vurderer ligeledes dette som et tegn på tab i generel popularitet, som dog ikke er så alvorligt som for Konservative - eller regeringens støtteparti Dansk Folkeparti.

- DF har kun oplevet et mindre tab på 1,2 mandat, hvor mindre tab til de fleste andre partier kun opvejes af gevinsten fra Venstre på 0,6 mandat. Dette tyder på, at DF er det parti i VKO-blokken, der har mindst problemer med generel popularitet, siger Søren Risbjerg Thomsen.

Liberal Alliance fremgang gennem 2010

I januar-marts 2010 så det alt andet end godt ud for Liberal Alliance. Her oplevede partiet et samlet tab på 3,9 mandat (i forhold til Ny Alliance). Et tab der kom alle andre partier til gode.

I april-juni ændrede billedet sig imidlertid. Her var det samlede tab for Liberal Alliance kun på 0,5 mandat og i forbindelse med en omfattende annonce-kampagne lykkedes det partiet at hente gevinster hos både Konservative (0,9) og fra Venstre (0,7).

I juli-august fortsatte den positive udvikling, og Liberal Alliance fik en samlet gevinst på 0,9 mandat, som nok engang blev hentet især fra Konservative (1,3) og Venstre (1,1).

- Den samlede konklusion fra analyserne er, at væsentlige træk ved de mange vælgervandringer fra meningsmålingerne i reglen kan koges ned til enkelte betydelige netto-udvekslinger mellem nogle få partier. I 2010 var det især vandringerne fra Socialdemokraterne til SF, fra Venstre til Socialdemokraterne, fra Konservative til Venstre og fra Venstre og Konservative til Liberal Alliance, samt SF's tilslutning fra førstegangsvælgere, der havde den store betydning, siger Søren Risbjerg Thomsen.