Medie har set udkast til minkrapport: Statsministeriet handlede 'meget kritisabelt' og stod bag 'grov vildledning'

Både Statsministeriet og Fødevareministeriet står til hård kritik i minkrapport, som Weekendavisen har set udkast til.

Det var på et virtuelt pressemøde, at statsminister Mette Frederiksen (S) offentliggjorde regeringens beslutning om, at alle mink i Danmark skulle aflives. Minkavlerne har efterfølgende fået en erstatning på omkring 17 milliarder kroner. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson © Ritzau Scanpix)

Statsministeriet handlede 'meget kritisabelt' og Fødevareministeriet 'særdeles kritisabelt', da regeringen tilbage i november 2020 besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det fremgår af et udkast til den rapport, som Minkkommissionen offentliggør torsdag i næste i uge. Weekendavisen har læst et udkast af dele af rapporten, som har været i høring.

Flere kilder bekræfter over for DR Nyheder, at det er Minkkommissionens hovedkonklusioner og retvisende i forhold til det hovedafsnit, der i midten af maj blev sendt ud til sagens hovedpersoner samtidig med, at de modtog kommissionens afsnit om dem selv til høring.

Kommissionen slår i høringsudkastet fast, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, da Mette Frederiksen den 4. november holdt et virtuelt pressemøde.

Her var meldingen, at alle mink - også avlsdyr - skulle aflives, da der var fundet en mink-mutation i coronavirus, der viste nedsat følsomhed over for antistoffer, og derfor i værste fald kunne true effekten af en kommende vaccine.

Nogle dage senere erkendte regeringen, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, og skandalen rullede. 14 dage efter pressemødet måtte Mogens Jensen gå af som fødevareminister, og efterfølgende blev det besluttet, at en kommission skulle kulegrave forløbet.

'Grov vildledning af minkavlere'

Under afhøringer i Minkkommissionen har både statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen holdt fast i, at ansvaret for sagen og den manglende lovhjemmel ligger hos Fødevareministeriet.

Alligevel får Statsministeriet hård kritik. Ifølge udkastet til rapporten, som Weekendavisen beskriver, står der, at Statsministeriet indtog en styrende rolle i forløbet. Og i konklusionen bliver der direkte talt om, at minkavlerne blev udsat for vildledning, da statsministeren tonede frem på skærmen og sagde, at deres mink skulle aflives.

- Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020, står der ifølge Weekendavisen i udkastet.

Den del af udkastet, som Weekendavisen bringer uddrag fra, indeholder ikke kritik af enkeltpersoner, men af styrelser og ministerier på et generelt niveau.

Beslutningen om at aflive alle mink blev truffet på et møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november om aftenen.

Flere kilder oplyser til DR, at kommissionen i det foreløbige udkast når frem til, at ministrene ikke med overlæg tog beslutningen velvidende, at der manglede lovhjemmel til aflivning.

Fødevareministeriet får den hårdeste kritik

Af udkastet fremgår det, at kommissionen skruer endnu mere op for kritikken, når det kommer til Fødevareministeriet.

- Samlet set er det kommissionens vurdering, at Miljø- og Fødevareministeriet har handlet særdeles kritisabelt i forløbet, står der ifølge Weekendavisen i udkastet.

Under afhøringer i Minkkommissionen har flere chefer fra Fødevareministeriet sagt, at det var en kendt sag i ministeriet, at der ikke ville være hjemmel til at kræve alle mink aflivet. Men den viden kom ikke videre til de rette personer i Statsministeriet og Justitsministeriet, før beslutningen blev meldt ud.

Godt nok sagde afdelingschef Tejs Binderup på et møde mellem afdelingschefer fra en række ministeriet nogle timer før pressemødet, at der ifølge Fødevarestyrelsen ikke var lovhjemmel til aflivning. Men kommissionen mener ikke, der blev gjort nok, og der skulle være sket noget højere oppe i hierarkiet i Fødevareministeriet.

- Det havde i den forbindelse været naturligt at tage kontakt til Statsministeriet, som forestod planlægning af pressemødet og også til Justitsministeriet, som havde koordineret sagen, og som konkret tog en interesse i spørgsmålet om hjemmel til aflivning af mink, idet kontakten efter kommissionens opfattelse burde have været sket på højeste niveau, enten ministerniveau eller departementschefniveau, står der i udkastet, som Weekendavisen citerer fra.

Statsministeriet har ikke ønsket at kommentere det lækkede udkast.

I en mail skriver Fødevareministeriet: ”Minkkommissionen offentliggør sin rapport den 30. juni. Af respekt for kommissionens arbejde har ministeriet derfor ingen kommentar til spørgsmål vedrørende indholdet i en ikke-offentliggjort rapport”.