Medieudspil: Regeringen vil oprette en ny privatejet tv-kanal

Det er ifølge DR Nyheders oplysninger et af forslagene i regeringens medieudspil, som præsenteres i morgen.

Et salg af TV2 har været drøftet politisk i flere år. Nu lægger regeringen op til at sætte gang i processen ved i første omgang at sælge 40 pct. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Regeringen vil give sendetilladelse til en ny tv-kanal, som skal i udbud, så private medier får mulighed for at sende tv.

Det fremgår ifølge DR Nyheders oplysninger af regeringens medieudspil, som kulturminister Mette Bock (LA) præsenterer i morgen kl. 13

- Jeg har arbejdet med udspillet et helt år - og det kræver tålmodighed at være fødselshjælper! Nu glæder jeg mig til endelig at diskutere det konkrete udspil, skriver Mette Bock her til aften på Facebook.

Den nye tv-kanal skal sende kultur og folkeoplysning.

Også en ny DAB-radiokanal skal i udbud.

Radio 24Syv beskæres

Medieudspillet vil også foreslå nye besparelser på medierne. Radio 24Syv vil blive beskåret med 33 pct. over fem år, og TV2’s regioner med to pct. om året i fem år.

Den del falder ikke i god jord hos Dansk Folkeparti.

- Det lyder ret voldsomt, siger medieordfører Morten Marinus (DF) om besparelsen på Radio 24Syv.

Han vil dog lige kende alle detaljer i forslaget, inden han tager endelig stilling. F.eks. kan det være en formildende omstændighed, at Radio 24Syv ifølge DR’s kilder vil få mulighed for at sælge reklamer og tjene penge på den måde.

Besparelsen på TV2’s regioner er Dansk Folkeparti til gengæld lodret imod.

- Vi kommer til at gå til forhandlingerne med regeringen med det helt modsatte udgangspunkt. Vi vil styrke de regionale og lokale medier. Så det udspil er jeg noget overrasket over, siger Morten Marinus.

Større public service pulje

Til gengæld vil regeringen putte flere penge i public service puljen, som i 2023 vil være på 220 mio. kr. DR vil ikke få adgang til at søge penge fra puljen.

De ekstra penge kommer fra det såkaldte økonomiske råderum, og ikke fra nedskæringer i DR. Den besparelse skal bruges til skattelettelser, som regeringen og Dansk Folkeparti aftalte, da de i midten af marts indgik aftale om at fjerne licensen og skære DR med 20 pct.

Dansk Folkeparti støtter tanken om en større public service pulje.

Når det gælder mediestøtten til dagbladene, vil regeringen omfordele penge fra de store landsdækkende aviser til de mindre regionale og lokale dagblade.

Desuden vil digitale medier få momsfritagelse på samme måde som de trykte aviser.

Mere professionel bestyrelse i DR

I medieudspillet kommer regeringen med de første konkrete sparekrav til DR, som skal lukke to tv-kanaler. Det vil betyde, at der er fire tv-kanaler tilbage.

Dansk Folkepartis reaktion på forslaget om at lukke to DR-kanaler er, at det er “for uambitiøst”, siger Morten Marinus.

Regeringen foreslår desuden, at DR fremover skal have en mindre og mere professionel bestyrelse. Det vil sige, at partierne ikke som i dag direkte skal udpege bestyrelsesmedlemmerne, oplyser flere kilder.

Den nye bestyrelse skal bestå af syv uafhængige bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Kulturministeren skal udpege to af de syv, hvoraf den ene er formanden. De øvrige fem skal udpeges af en nomineringskomite med repræsentanter fra Folketinget. I dag består DR's bestyrelsen af 11 medlemmer.

Et salg af TV2 har været drøftet politisk i flere år. Nu lægger regeringen op til at sætte gang i processen ved i første omgang at sælge 40 pct.

DR.dk og DR2 sender regeringens fremlæggelse af medieudspillet live fra kl 12:55.