Meningsmåling

Se vælgervandringer

Sammenlign

A Soc.dem.

27,9
26,3

V Venstre

17,5
19,5

O DF

16,6
21,1

Ø Enhedsl.

8,9
7,8

F SF

6,7
4,2

B Rad. V.

6,2
4,6

I Lib. All.

4,6
7,5

Å Alt.

4,1
4,8

C Kons.

4,0
3,4

D Nye Borg.

2,8
0,0

K Krist.dem.

0,6
0,8

Blokfordeling i Folketinget

Vælg selv blokke
45,8
V C O I D K
54,2
A Ø B F Å
Læg i blå blok
Læg i rød blok
Under spærregrænsen på 2%
Træk partierne over til modsatte blok

Vis data fra:

Vis data som:

Om det politiske indeks fra den 22. januar 2019:

Indekset er lavet på baggrund af i alt 1.745 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Den maksimale usikkerhed på de overordnede resultater er +/÷ 2,4 procentpoint. Interviewene er gennemført i perioden fra den 14. januar til den 21. januar 2018. OBS: I indekset spørges kun til opstillingsberettigede partier. Blokkenes styrkeforhold er beregnet for de partier, der er over spærregrænsen. Derfor kan opgørelsen ikke direkte sammenlignes med partiernes stemmeandele.

Bemærk: I indekset spørges der kun til opstillingsberettigede partier. Det vil sige partier, der allerede er repræsenteret i Folketinget, og partier, der af Social- og Indenrigsministeriet er godkendte til at opstille til folketingsvalg.

Måling foretaget af Epinion.