Meningsmåling

Se vælgervandringer

Sammenlign

A Soc.dem.

26,5
26,3

V Venstre

18,3
19,5

O DF

17,5
21,1

Ø Enhedsl.

10,2
7,8

B Rad. V.

6,0
4,6

F SF

5,3
4,2

I Lib. All.

4,1
7,5

C Kons.

4,1
3,4

Å Alt.

4,1
4,8

D Nye Borg.

3,3
0,0

K Krist.dem.

0,5
0,8

Blokfordeling i Folketinget

Vælg selv blokke
47,6
V C O I D K
52,4
A Ø B F Å
Læg i blå blok
Læg i rød blok
Under spærregrænsen på 2%
Træk partierne over til modsatte blok

Vis data fra:

Vis data som:

Om det politiske indeks fra den 16. november 2018:

Indekset er lavet på baggrund af i alt 1.573 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Den maksimale usikkerhed på de overordnede resultater er +/÷ 2,5 procentpoint. Interviewene er gennemført i perioden fra den 7. oktober til den 15. november 2018. OBS: I indekset spørges kun til opstillingsberettigede partier. Blokkenes styrkeforhold er beregnet for de partier, der er over spærregrænsen. Derfor kan opgørelsen ikke direkte sammenlignes med partiernes stemmeandele.

Bemærk: I indekset spørges der kun til opstillingsberettigede partier. Det vil sige partier, der allerede er repræsenteret i Folketinget, og partier, der af Social- og Indenrigsministeriet er godkendte til at opstille til folketingsvalg.

Måling foretaget af Epinion.