Meningsmåling

Se vælgervandringer

Sammenlign

A Soc.dem.

26,6
25,9

V Venstre

22,3
23,4

O DF

9,5
8,7

Ø Enhedsl.

8,9
6,9

B Rad. V.

8,6
8,6

C Kons.

7,7
6,6

F SF

7,1
7,7

D Nye Borg.

2,4
2,4

Å Alt.

2,1
3,0

I Lib. All.

1,9
2,3

Blokfordeling i Folketinget

Vælg selv blokke
44,0
V C O I D
56,0
A Ø B F Å
K E P
Læg i blå blok
Læg i rød blok
Under spærregrænsen på 2%
Træk partierne over til modsatte blok

Vis data fra:

Vis data som:

Om det politiske indeks fra den 26. august 2019:

Indekset er lavet på baggrund af i alt 2.238 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Den maksimale usikkerhed på de overordnede resultater er +/÷ 2,1 procentpoint. Interviewene er gennemført den 16. august - 23. august 2019. Bemærk: I indekset indgår kun partier, der er repræsenteret i Folketinget. Valgresultatet og det politiske indeks summerer ikke nødvendigvis til 100 procent, da det også er muligt at svare, at man vil stemme på andre partier eller løsgængere.

Bemærk: I indekset spørges der kun til opstillingsberettigede partier. Det vil sige partier, der allerede er repræsenteret i Folketinget, og partier, der af Social- og Indenrigsministeriet er godkendte til at opstille til folketingsvalg.

Måling foretaget af Epinion.